Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng

Created on Wednesday, 12 May 2021 00:30

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng

Sáng ngày 08/5/2021, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, BHD PB GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng nhằm phổ biến các nội dung cần thực hiện trong năm đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động sinh hoạt tại các địa phương cũng như của các ngành-chuyên môn thuộc Phân ban.

Về dự họp lần này có các Uỷ viên đại diện GĐPT Huyện Thị TP và UV Ngành chuyên môn trực thuộc.

HTr. Cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ thay mặt BHD PB chủ trì cuộc họp.

Văn phòng PB phổ biến các văn bản của BHD GĐPT TW, BTS PG Tỉnh và của PB GĐPT tỉnh về nội dung tổ chức kỷ niệm 70 năm GĐPTVN, Trại Vạn Hạnh V, tham gia đại lễ Phật Đản PL.2565, thông báo quyết định danh sách đơn vị tạm ngưng sinh hoạt, bình chọn đơn vị GĐPT Tinh tấn năm 2021.

Các UV đại diện GĐPT Huyện thị vả ngảnh- chuyên môn đã báo cáo tình hình sinh hoạt tại địa phương và công tác trong thời gian từ đẩu năm 2021.

Cuộc họp đã trao đổi các vấn đề nổi cộm tiêu cực mất đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của Huynh trưởng trong sinh hoạt tại đơn vị (H.Tuy Phong, H. Hàm Thuận Nam) cùng một số vấn đề liên quan khác trong chương trình tu học huấn luyện như tài liệu, ngân hàng đề thi dành cho đối tượng thi vượt bậc, tổ chức nề nếp sinh hoạt tại đơn vị có số lượng Huynh trưởng đông đảo (H. Phú Quý), vai trò trách nhiệm của UV Ngành thiếu tích cực. Riêng hoạt động đóng góp Quỹ Tương tế của PB, thành viên phiên họp đã thống nhất trên quan điểm tinh thần đạo đức có qui định thời gian trong năm.

Điều nhận thấy ở phiên họp, các hoạt động sinh hoạt đề ra (Trại huấn luyện Lộc Uyển & A Dục, trại họp bạn Ngành Nữ,…)  theo phương hướng 2021 đa phần bất khả thi vì tình hình dịch bệnh Covid.

Qua chỉ đạo của Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh, các địa phương nhanh chóng rà soát và có biện pháp xây dựng tổ chức đơn vị, chú ý đối tượng Huynh trưởng hình thành đội ngũ kế thừa, chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội nhiệm kỳ mới (2022-2027).

Truyền thông PB


 

Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

IMAGE
Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN Sáng...

Thành kính tưởng niệm- Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch (1928-2021)

IMAGE
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

IMAGE
Sáng ngày 17/01/2020, tại hội trường Trường TCPH Bình Thuận, Phân ban Gia đình Phật tử  (PB. GĐPT)Tỉnh Bình Thuận tổ...

Các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh hưởng ứng đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

IMAGE
Hưởng ứng thư kêu gọi của BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đóng góp cứu trợ đồng bào miền...

BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.