Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2020

Created on Saturday, 12 September 2020 10:03

Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2020

 Sáng ngày 12/9/2020, tại chùa Linh Thắng TP.Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý 3-2020.

Tại buổi họp, Thư ký Phân ban trình bày một số công tác của Phân ban đã hoàn thành trong quý 3-2020; nổi bật ở hoạt động tổ chức trại huấn luyện Huyền Trang IV lần 2 và A Dục VII tại huyện Phú Quý từ 23-26/7/2020, phát hành tập tin Hương lam số 35, thông báo xét xếp cấp 2020 đến các địa phương thuộc tỉnh… Song song các mặt đã hoàn thành, một số hoạt động khác cần quan tâm định hướng còn tồn đọng đề nghị Thường trực xem xét thảo luận và giải quyết trước hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2020 như tình hình ổn định sinh hoạt của các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh, chế độ báo cáo của các địa phương, UV ngành- chuyên môn trong Phân ban…

Dưới sự chủ trì của HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ, cuộc họp đã nghe báo cáo của các thành viên: Ngành Nam và Ngành Nữ thống kê số liệu Huynh trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt thuộc ngành quản lý, UV Nghiên huấn đánh giá kết quả rút kinh nghiệm lần tổ chức trại huấn luyện Huyền Trang IV lần 2- A Dục VII qua mặt tổ chức thi trúng cách được thường trực giao phó và khâu kỷ luật trại, cấp chứng chỉ bậc Trì 2018, đưa kế hoạch đã được phép tổ chức Trại Lộc Uyển, Trại họp bạn ngành Nữ sang kế hoạch 2021, cấp chứng chỉ trúng cách, tiếp tục triển khai lớp bậc Định năm thứ 3; UV Nội vụ trình bày kế hoạch rà soát, thăm và làm việc tại một số đơn vị ở các địa phương, lập danh sách Huynh trưởng xét cấp năm 2020; UV Doanh tế hoàn thành kế hoạch 2020; Thủ quỹ báo cáo quỹ tồn; VP động viên các đơn vị đăng ký tập tin tu học và thực hiện niên liễm đúng hạn.

Cuộc họp cũng đã dành thời gian thảo luận về các vấn đề quan trọng khác như quyết định tạm ngưng một số đơn vị, đối tượng được xét cấp theo qui định trong nội qui GĐPT, vai trò của UV đại diện GĐPT tại địa phương, nhiệm kỳ của Ban Huynh trưởng đơn vị, cấp hiệu của Huynh trưởng tập sự theo nội qui Huynh trưởng và thống nhất thời gian văn phòng tập hợp số liệu báo cáo trong tổng kết Phật sự năm 2020 trình thường trực thông qua trong phiên họp đến.

(Tin: VP phân ban)

 


Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

IMAGE
Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN Sáng...

Thành kính tưởng niệm- Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch (1928-2021)

IMAGE
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

IMAGE
Sáng ngày 17/01/2020, tại hội trường Trường TCPH Bình Thuận, Phân ban Gia đình Phật tử  (PB. GĐPT)Tỉnh Bình Thuận tổ...

Các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh hưởng ứng đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

IMAGE
Hưởng ứng thư kêu gọi của BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đóng góp cứu trợ đồng bào miền...

BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.