Tập tin Hương Lam số 38 - 2021

Created on Friday, 18 June 2021 00:46

 

TRONG SỐ NÀY

- Lời BBT

- Mục đích cuộc sống là gi? ( Thục Thời Đỗ Nhữ)

- Chào mừng kỷ niệm 70 năm GĐPTVN và 70 năm GĐPT Bình Thuận

 (1951-2021).

- Lược sử Gia đình Phật tử Việt Nam đến năm 2011 (Tài liệu tu học)

- Đọc sách nhớ người đi trước - Thử hoà điệu sống (Võ Đình Cường)

- Tu học: Phật Bảo (HT. Thích Chơn Thiện- hoavouu.com)

- Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh - Giácngo.vn)

- Phật nói Kinh Hiếu tử  (Việt dịch : HT. ThíchTâmChâu)

- Phật giáo cơ bản: Hoà thượng, Ni cô, Cư sĩ là gi (HT.Thích Thánh Nghiêm )

- Sổ tay Đời sống trại-Tổ chức trại đoàn

- Huấn luyện - Trại Huyền Trang

- Câu chuyện dưới cờ:  Hoà ái & Kính lễ (Thị Nguyên - http://thuviengdpt.info/)

- Điều khiển một buổi lễ Phật (Tài liệu ngành Thiếu)

- Tập đánh chuông trống Bát nhã (Tài liệu ngành Thiếu)

- Vạch chương trình sinh hoạt của đơn vị cơ sở ( Chúc Quả Nguyễn Thành Công)

- Gút dây trong GĐPT  & một số gút dây thông dụng (nguồn: ST)

- Nghiệp vụ Văn phòng: Hội Thảo (Thục Độ Nguyễn Bảo Lễ)

- Sổ tay Quản trò: Trò chơi nhỏ

- Mật thư ngành Đồng ( Quảng Niệm Bùi Hữu Chỉnh)

- HĐTN: Huấn luyện truyền Tin Sémaphore

- Kỹ năng Văn phòng: MS Office :Đổi cột thành dòng, dòng thành cột

- Các công thức tính toán trong Word  thường dùng nhất

- Sổ tay Thư ký: Tính tỷ số phần trăm

- Cậy thuốc quanh ta: Cây Chùm ngây (ST)

- Thơ: 5 thời thuyết pháp -  Sống yêu thương (Thich Nguyên Sắc ); Trúc vàng (Thục Thời)

- Nhạc sinh hoạt: Tuổi xuân quay vòng; Tiếng chim ca.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"