Tập tin Hương Lam số 37- Thông báo : Các đơn vị tạm ngưng sinh hoạt

Created on Sunday, 09 May 2021 04:42

THÔNG BÁO 

Số :  03 /2021/TB/GĐPT-BT;  ngày 07 tháng 4 năm 2021  

V/v: Các đơn vị Gia Đình Phật Tử thuộc tỉnh tạm ngưng sinh hoạt.

           1/ Thường trực Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đồng ý cho tạm ngưng sinh hoạt gồm có các đơn vị sau đây, vì không đủ điều kiện sinh hoạt theo Nội quy GĐPT Việt Nam:

1/ GĐPT.Thiện Hương- Huyện Tuy Phong.

2/ GĐPT. Vạn Đức- Huyện  Bắc Bình.

3/ GĐPT. Vạn Thiện- TP. Phan Thiết

4/ GĐPT. Kassapa- TP. Phan Thiết.

4/ GĐPT. Thiện Hòa- Huyện  Hàm Thuận Bắc.

5/ GĐPT. Thiện Minh-  Huyện Hàm Thuận Nam.

6/ GĐPT. Thiện Thành- Huyện Hàm Thuận Nam.

7/ GĐPT. Thiện Thắng- Huyện Hàm Thuân Nam.

8/ GĐPT. Kim Sơn- Huyện Hàm thuận Nam.

9/ GĐPT. Quảng Hương- Huyện Tánh Linh.

         10/ GĐPT. Khánh Đồng- Huyện Tánh Linh.

         11/ GĐPT. Tịnh Độ- Thị Xã Lagi.

(Danh sách trên gồm có 11 đơn vị)

2/ Các đơn vị GĐPT có tên trên tạm ngưng sinh hoạt trong thời gian 06 (sáu) tháng, nếu xét thấy đủ điều kiện thì làm đơn gởi về Phân ban GĐPT Tỉnh xin tái sinh hoạt. Qua thời gian trên, nếu không tái sinh hoạt được, Phân ban GĐPT Tỉnh sẽ trình Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh  và BHD Phật Tử Tỉnh  ra quyết định giải tán.

3/ Nay Phân ban GĐPT. Tỉnh Bình Thuận thông báo đến các UV Đại diện GĐPT Huyện, Thị, Thành Phố thuộc tỉnh để biết và thực hiện trong công tác tổ chức và điều hành tổ chức tại địa phương.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 10/ 4/ 2021.

                                                            TM . BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

                                                                        TRƯỞNG BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH

                                                                         HTr. Cấp Tấn

                                                                                      THỤC THỜI ĐỖ NHỮ

NOTIFICATION

 

No: 03/2021 / TB / GĐPT-BT; April 7, 2021

 

For: Buddhist Family units in the province temporarily stopped working.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"