Tập tin Hương Lam số 37-Trao đổi chuyên môn: Tìm hiểu tổ chức Hội thi

Created on Sunday, 09 May 2021 04:33

TỔ CHỨC HỘI THI

 1. Khái niệm:

 - Hội thi là cơ  hội để thể hiện khả năng của mỗi cá nhân hoặc tập thể, nhằm khẳng định những thành tích, kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện, trong quá trình hoạt động tập thể; khác với Hội nghị là cuộc gặp mặt của nhiều người để thảo luận và thống nhất về một số nội dung, vấn đề quan tâm chung và định hướng cho hoạt động thời gian có định kỳ về sau trong cùng một mục đích của tổ chức.

Hình thức tổ chức cuộc thi có thể là thi viết, thi hùng biện, kỹ năng tổ chức, lao động sản xuất, chuyên môn nghiệp vụ, Văn hoá Văn nghệ, Thể dục Thể thao, sân khấu hóa (có tên gọi Hội diễn, Hội thao) hoặc lồng ghép một số trong các hình thức trên. Tựu trung thường có 3 phần: Nhận thức, ứng xử, năng khiếu.

2. Mục đích:

 - Mục đích của hội thi:

 + Là một loại hình diễn đạt mang tính phong trào, một biện pháp thu hút đông đảo đối tượng chủ yếu trong cùng tổ chức vào các hoạt động tập thể, vận động các đối tượng được qui hoạch cùng tham gia trên tinh thần thi đua lành mạnh, tích cực, tìm hiểu, tiếp thu, rèn luyện và thể hiện năng lực hành động, năng lực hiểu biết về một chủ đề nhất định trên cơ sở đạt những chỉ tiêu nhất định do ban tổ chức hội thi đặt ra . Qua đó, tạo cơ hội cho các đối tượng tham gia thể hiện năng khiếu, năng lực và kiểm nghiệm khả năng trình độ của mình về một vấn đề nào đó, từ đó góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi của mình trong học tập, lao động và trong cuộc sống hàng ngày góp phần xây dựng tổ chức mà mình đang cộng tác phục vụ.

Thông qua đó, tổ chức rút kinh nghiệm có thêm những tác nhân tích cực điển hình cho hoạt động phong trào, nhận rõ trách nhiệm của mình trong hoàn chỉnh bổ sung vào công tác đào tạo cũng như huấn luyện và nhằm quảng bá, tuyên truyền ảnh hưởng, gây uy tín của tổ chức đối với cộng đồng xã hội về công tác giáo dục đào tạo theo phương châm mà tổ chức đã đặt ra.

3. Một số yêu cầu trong tổ chức Hội thi

a - Với Ban Tổ chức (BTC):

Bước đầu tiến hành họp thống nhất chủ đề, triển khai -> thông báo ( mục đích yêu cầu-  nội dung thể lệ-  đối tượng tham gia, tiêu chuẩn qui định,  thời gian địa điểm, hình thức đăng ký dự thi, cơ cấu giải thưởng)

+ Nội dung với một qui trình chặt chẽ.

- Thiết thực, gắn bó với mục đích phương châm của tổ chức; có trọng tâm; khơi dậy và mang tính sáng tạo trong thể hiện.

- Cổ suý trong tinh thần thi đua tích cực giao lưu học hỏi, xây dựng,  đoàn kết, công bằng.

- Bảo đảm được tính dân tộc trong chủ đề cũng như hình thức lẫn nội dung được thể hiện trong hội thi, được luật pháp cho phép.

- Bố trí con người hợp lý, có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực nội dung chủ đề của Hội thi đưa ra (từ khâu Giám khảo, dẫn chương trình cho đến phục vụ hội trường).

- Chủ động đáp ứng những yêu cầu chính đáng của thí sinh (TS) và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình diễn tiến Hội thi.

b- Với Thí sinh (đối tượng tham gia):

Đúng Thành phần, độ tuổi, giới tính, nội dung, chương trình, thời gian, số người tham gia,…); Có kịch bản đúng theo chủ đề, nói chung, tuân thủ theo qui định của Ban Tổ chức đề ra.

4. Một số tình huống lưu ý

a - Với Ban Tổ chức:

- Ban giám khảo (Hội đồng thi): Thống nhất (có thể hội ý) trong đánh giá nội dung  thi (công khai hoặc không công khai) một cách có khoa học (đáp án, thang điểm); Nhận xét hợp lý, chính xác, minh bạch; Làm chủ cục diện Hội thi; Một số câu hỏi phụ xử lý tình huống.

- Với người dẫn chương trình: Thuyết minh giới thiệu ngắn gọn, súc tích; Không tuỳ hứng nhưng khéo léo dẫn dắt đưa tinh thần Hội thi gắn kết giữa Ban Tổ chức với thí sinh.

-  Phục vụ cơ sở vật chất, âm thanh ánh sáng, hậu trường: Phù hợp không gian và thời gian chung của Hội thi cho đến các tác phẩm biểu diễn; Bắt nhịp tốt với người Dẫn chương trình.

b- Với thí sinh:

Tranh thủ thực hiện chương trình (kịch bản) dự thi đúng thời gian qui định; Tự tin nhưng tránh thái độ thái quá, thiếu tôn trọng BTC, khán giả, người tham dự Hội thi; Tham gia với một tinh thần thi đua học hỏi cầu tiến.

5.  Các bước tổ chức Hội thi

Có nhiều loại hình, tựu trung ở các bước sau:

+ Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức

- Đặt ra mục đích yêu cầu: Tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện năng lực trên cơ sở thực tiễn,  củng cố kiến thức, đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, vận dụng có sáng tạo góp phần xây dựng tổ chức. Nội dung phải phù hợp tình hình thực tế trên cơ sở các vấn đề đang được cộng đồng xã hội, tổ chức tập thể quan tâm.

- Thời điểm:  Thường gắn liền với dịp lễ lớn, ngày kỷ niệm truyền thống; Tập trung hoặc lấy kết quả từ vòng loại sơ kết. Nơi tổ chức phải đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, mặt bằng phục vụ Hội thi.

- Biện pháp thực hiện: BTC tìm hiểu nhu cầu tâm lý của quần chúng (văn hoá nghệ thuật, kỹ năng lao động, tác phong kỷ luật, v.v…), nắm bắt các vấn đề cần quan tâm thúc đẩy phong trào từ đó đánh giá tạo thành nề nếp sinh hoạt theo chủ trương của tổ chức đề ra. Kinh phí hoạt động cũng là vấn đề đáng chú trọng (phương tiện tuyên truyền, âm thanh ánh sáng, giải thưởng, khách mời, chế độ giải lao,…). BTC có thể qui định các bước Hội thi: Sơ khảo tại cơ sở địa phương trước khi vào chung khảo.

- Tổ chức: Thành lập BTC, Hội đồng thi (Giám khảo, Giám sát, Thư ký, Thủ quỹ). Hình thành các bộ phận, các khối chuyên môn, nhân sự phụ trách từng phần hành. Tiến trình thực hiện theo giai đoạn: Quảng bá tuyên truyền, kêu gọi, thể lệ đăng ký, qui định chung (BTC và thí sinh), cập nhật thông tin, giải đáp yêu cầu thắc mắc, sơ khảo, chung khảo…cho đến công bố kết quả, trao giải thưởng.

+ Bước 2: Phổ biến, triển khai

- Họp các thành phần liên quan thống nhất kế hoạch phương án tổ chức; lập văn bản phân công nhân sự, quyết định các bộ phận (các tiểu ban), phân công trách nhiệm các thành viên trong BTC (trong-ngoài sân lễ, hội trường), bên cạnh Hội đồng Giám khảo có thể thành lập Hội đồng chuyên môn;

- Dự trù kinh phí tổ chức ( ngân sách, vận động tài trợ);

- Quan hệ với các ban ngành chức năng liên quan công tác tổ chức, nội dung Hội thi, khảo sát mặt bằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Hội thi;

- Nhận ý kiến đóng góp từ cơ sở đăng ký dự thi, BTC hoàn chỉnh qui định Hội thi;

- Phát động, triển khai đến cơ sở, thông báo phổ biến (hình thức thông tin tuyên truyền, văn bản chỉ đạo, giấy mời…);

- Thể lệ tham gia, tiếp nhận thí sinh đăng ký, đề tài, tác phẩm tuỳ theo loại hình Hội thi.

+ Bước 3: Chương trình tổ chức (sơ khảo- chung khảo)

 - Khai mạc:

Văn nghệ mở đầu (nếu có)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phát biểu khai mạc.

Phát biểu chào mừng (nếu có)

Phần thi: Trình bày , biểu diễn

Kết thúc.

 - Bế mạc:

Văn nghệ (nếu có)

Phát biểu đánh giá chất lượng của Hội đồng Giám khảo

Phát biểu đánh giá tổng kết của Trưởng Ban Tổ chức

Khen thưởng

Kết thúc.

+ Bước 4: Đúc kết

- BTC họp rút kinh nghiệm quá trình tổ chức (phương hướng đến)

- Thư cám ơn, giấy khen, biểu dương các đơn vị cơ sở tham gia Hội thi.

- Công diễn (nếu có)

6. Sự tương đồng giữa Hội thi và cuộc thi khác:

Tuy tổ chức theo trình tự khoa học, người tham gia thể hiện kỹ năng có tính chuyên nghiệp với một tinh thần thi đua, thường Hội thi được tổ chức có qui mô lớn mang tính rộng khắp, có qui định dành cho đối tượng dự thi, đã được thông qua tập thể lãnh đạo tổ chức, hình thành nhân sự các bộ phận liên quan và có thời gian đầu tư kinh phí cũng như cơ sở vật chất. Cuộc thi thường được hiểu dưới dạng thi đua triển khai trong thời điểm ngắn hạn nhất định, yêu cầu không cao, mang tính thứ yếu, không chuyên, được tổ chức quản lý bởi một số người có khả năng am hiểu về loại hình đề tài cần thể hiện trong hoạt động chung đang diễn biến tại chỗ.

 

7. Giới thiệu một số hình thức Hội thi và cuộc thi

Tổ chức vui chơi cho thanh thiếu nhi thông qua hình thức hội thi là một vấn đề cần được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi. Các cuộc thi chính là động lực thúc đẩy các bạn trẻ phát huy tinh thần sáng tạo và khả năng ứng xử trong mọi hoạt động. Các cuộc thi trong vui chơi của thanh thiếu nhi bao giờ cũng nhẹ nhàng và mang tính giáo dục cao. Nếu biết kết hợp các trò chơi dân gian, các trò chơi truyền thống với các trò chơi hiện đại sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí cho giới trẻ và định hướng giá trị cho họ trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, tuỳ điều kiện cơ sở vật chất và tuỳ từng đối tượng cụ thể mà đưa ra các cuộc thi cho phù hợp, có hiệu quả giáo dục cao. Không nên tổ chức các cuộc thi như cá cược, ganh đua hay vụ lợi làm ảnh hưởng đến những giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có của các Hội thi.

1. Các cuộc thi vui chơi tổ chức trong phòng, hội trường.

a) Thi hát theo chủ đề

b) Thi đố vui

c) Thi năng khiếu

d) Thi Quản trò

e) Thi tìm hiểu về tổ chức

2. Một số cuộc thi trong hội trại.

a) Trò chơi lớn: Là cuộc chơi với qui mô lớn về số lượng người tham gia, thời gian, địa điểm và nội dung chơi. Cụ thể:

- Thi phát và nhận tín hiệu Morse, Semaphore, giải mật thư

 - Thi các trò chơi nhỏ (những trò chơi qui định trong khi di chuyển theo dấu đường và thực hiện mật thư), trại "bay".

b) Thi kỹ năng dựng lều

- Thi cắm trại nhanh: Các nhóm dự thi với số lượng người như nhau, các điều kiện các phương tiện như nhau nhưng phải đảm bảo dựng lều đúng kỹ thuật, mỹ thuật và nhanh nhất.

- Thi trại đẹp: Đẹp bao gồm sự thông minh sáng tạo trong cách trình bày, đúng kỹ thuật qui định, hình thức hài hoà cân đối, gọn gàng, vệ sinh, sạch sẽ.

c. Các cuộc thi khác: Thi kéo co, thi cắm hoa, thi đấu thể thao, thi trò chơi, thi văn nghệ, thi hoá trang, thi nấu cơm, thi vượt chướng ngại, thi kể chuyện hay …

Bảo Lễ ( Biên soạn và sưu tầm tổng hợp)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.