Tập tin Hương Lam số 37-2021

Created on Friday, 23 April 2021 00:08

Trong số này

- Lời BBT

- Phật là ai? (Thục Thời)

- Tin hoạt động: Phân ban GĐPT  tỉnh tổ chức Tổng kết Phật sự năm 2020 và mừng Chu niên thứ thứ 69 (1951-2020);  Thường trực Phân ban thăm và chúc Tết Tân Sửu; BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức Lễ Thọ cấp Huynh trưởng năm 2020; Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi kết khoá bậc Định V (2018-2021)

- Thông báo quyết định các đơn vị tạm ngưng hoạt động.

- Tu học : Hãy tự thắp đuốc lên mà đi (HT. Thích Minh Châu).

- Lời Phật dạy về tinh thần đoàn kết (Huệ Sĩ -Tạp chí Văn hoá Phật giáo -2014)

- Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo  (Yamakami Sogen | Tuệ Hạnh dịch )

- Tứ tất đàn : Nguồn gốc của các pháp môn phương tiện trong Phật giáo (Sa môn Thích Trí Nguyện)

-  Một số câu hỏi tu học Bậc Định

- HĐTN: Tìm hiểu phương hướng ; Ôn luyện kỹ năng Gút dây ở Ngành Đồng.

- Tìm hiểu :Tổ chức Hội thi  (Bảo Lễ tổng hợp & biên soạn)

- Phật giáo Việt Nam" Đạo ca đi cùng năm tháng (Giác Ngộ Online)

-Ý kiến trao đổi:  Đề xuất một cơ cấu nhân sự Phân ban GĐPT  Bình Thuận ( Thục Độ Nguyễn Bảo Lễ)

- Thơ : Cõng gió gánh trăng-  Sóng biển (TNS); Kết thúc Một chuyến đi về (Hồi ký Đỗ Nhữ)

-Đọc sách cùng bạn : Đừng sợ buồn phiền hay khổ đau! (Mai An tổng hợp-vnexpress.net)

- Cây thuốc quanh ta: Rau diếp cá (Htr. Nguyên Châu Đào Thị Lai)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.