Tập tin Hương Lam số 36

Created on Saturday, 31 October 2020 00:59

Trong số này

* BBT

* Kỷ niệm Đức Phật Thành đạo gợi nhắc chúng ta hãy tự tin vào bản thân (Thục Thời)

* Năm phút giới thiệu Phật giáo (Nguồn:www.buddhanet.net/)

* Trang dành cho Huynh trưởng (Giảng huấn): Tìm hiểu từ ngữ Phật học cơ bản

* Điểm tin hoạt động: Khai khóa bậc Định năm 3; Vui Trung thu

* Tu học: Tứ nhiếp pháp

* Gia đình Phật tử  từ một góc nhìn

* Phật học phổ thông: Ngũ Minh (Hòa Thượng Thích Thiện Hoa)

* Ôn tập tu học bậc Định

* 20 câu- trắc nghiệm nhanh

* Đáp án 5 giây (H.L)

* Nghi thức GĐPT: Lễ Phát nguyện truyền đăng (tài liệu tu học)

* Thất bại lớn nhất của đời người  là tự đại (tt. Hương Lam số 35)

* Hiểu biết về tổ chức: tổ chức , điều hành , quản lý   GĐPT tỉnh   (Thục Thời)

* ACE cần biết: Cấp hiệu - Nội quy ( Chương trình tu học huấn luyện)

* Câu chuyện kỳ này Tham lam là liểu thuốc độc

*: Chửi mắng và lời dạy của đức Phật (H.L Sưu tầm)

* Ý kiến trao đổi: Nhốt mình hay nhốt người? (Thục Độ Nguyễn Bảo Lễ)

* Ý nghĩa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói? (Nguồn:phapthihoi.org/)

* Vi tính văn phòng: Cách đổi đơn vị Inch sang Cm trong MS Word

* Đại học Nalanda- trường đại học đầu tiên trên thế giới (Trích Hồi ký Một chuyến đi về-  Thục Thời Đỗ Nhữ)

* Mảnh vườn kỹ năng HĐTN: Đố vui - Mật thư- Gút dây

* Sổ tay ĐST: Kỹ năng tổ chức trò chơi trong GĐPT.

* Mật thư kỳ này (Quảng Niệm Bùi Hữu chỉnh)

* Trao đổi kinh nghiệm: Vai trò Họa Mi trại ( Chơn Nguyện)

* Cây thuốc quanh ta: Cây ngải cứu  (Nguyên Châu Đào Thị Lai)

* Sự tích con mối thời nay (BBT sưu tầm -biên soạn)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.