Tập tin Hương Lam số 35- câu hỏi tu học bậc Trì

Created on Saturday, 12 September 2020 10:27

TKHO CÂU HỎI TU HỌC BẬC TRÌ

 

PHẦN PHẬT PHÁP

1/ Tứ nhiếp pháp là gì?

a) Là bốn phương pháp tổng kết quá trình tu tập tự thân.

b) Là bốn phương pháp rèn nhân cách.

c) Là bốn phương pháp để nhiếp phục tâm cảnh sân hận, đố kỵ.

d) Là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sinh quay về với Phật pháp

2/ Người có lòng từ bi, muốn cứu khổ thì phải:

a) Lựa chọn đúng đối tượng để bố thí.

b)  Xả bỏ tánh ích kỷ, phải cho mọi người những gì mình có, phải cho những gì người khác mong muốn.

c) Cho người khác những gì mình có và nhận được sự trả ơn xứng đáng.

d) Xả bỏ tính ích kỷ, khuyên người đừng tham lam.

3/ Hình thức cao nhất của bố thí là:

a) Bố thí vô úy

b) Bố thí ba la mật.

c) Bố thí lợi hành

d) Bố thí vô cầu

4/ Nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực làm việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi mình, sống hòa mình, đó là thể hiện:

a) Lợi hành nhiếp

b) Bố thí nhiếp

c) Đồng sự nhiếp

c) Ái ngữ nhiếp

5/ Nhân quả (Phật giáo) với định nghĩa:

a) Nhân là cái mầm. Quả là cái hạt, cái trái do mầm ấy phát sinh.

b) Nhân là năng lực phát động, Quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy.

c) Nhân và Quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có.

d) Các câu trên đều đúng.

6/ Nhân quả nơi con người  về phương diện tinh thần, nhận biết qua:

a) Có cho phải có nhận.

b) Tánh tình và nếp sống này là nhân, để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả.

c) Thương nhau bỏ chín làm mười, ghét nhau mới nói nửa lời bỏ đi.

d) Cái gì đến nó sẽ đến.

7/ Trong kinh Phật dạy: Nhân quả nghiệp báo có hai thứ:

a) Biệt nghiệp và Cộng nghiệp. 

b) Báo nghiệp và Sở nghiệp

c) Quá khứ nghiệp và Hiện tại nghiệp

d) Phân ly nhgiệp và Tích lũy nghiệp

8/ Sự luân hồi trong mọi sự vật và con người nhận thấy qua:

a) Vạn vật, thân tứ đại.

b) Thân tứ đại và thế giới chung quanh

c) Đất, nước, gió, lửa, cảnh giới, con người, tinh thần.

d) Môi trường và sự sống của loài hữu tình.

9/ Những nghiệp dữ về Khẩu trong Thập thiện nghiệp được hiểu gồm:

a) Si mê, nịnh hót , đố kỵ, tâng bốc.

b) Nói sai sự thật, nói hai chiều, dèm pha, mơ mộng hão huyền.

 c) Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. 

d) Chen ngang, nói xấu sau lưng, phóng đại, tung tin đồn nhãm.

10/ Những nghiệp lành về thân trong Thập thiện nghiệp được hiểu là:

a) Không mưu cầu bất chính, không sát sinh, không giữ của phi nghĩa

b) Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dật.

c) Không ham chơi, không trộm cắp, không gây rối.

d) Không sát sinh, không lười biếng, không tranh công kẻ khác.

11/ Lục hòa được định nghĩa là:

a) Sáu chọn lựa trong cuộc sống của hành giả, người Phật tử.

b) Sáu con đường tu chứng đi đến bình an cho tất cả chúng sanh.

c) Sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

d) Sáu phẩm quý giá cho tu học không thể nghĩ bàn.

12/ Đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau, đó là:

c) Ý hòa đồng duyệt.

b) Thân hòa đồng trú.

a) Giới hòa đồng tu.

d) Lợi hòa đồng quân.

13/ Trong Gia đình Phật tử, đoàn sinh mỗi người mỗi làm theo mỗi ý riêng mình, không tuân năm điều luật của gia đình, không làm theo huấn lệnh của Huynh trưởng, thì Gia đình Phật tử ấy sẽ tan rã. Như thế có nghĩa Đoàn sinh ấy đã không thực hiện trong tinh thần:

a) Lợi hòa đồng quân.

b) Kiến hòa đồng giải.

c) Giới hòa đồng tu.

d) Ý hòa đồng duyệt.

14/ Muốn được tâm ý hòa hiệp, phải tu hạnh:

a) Từ bi.

b) Hỷ xả.

c) Tinh tấn.

d) Thanh tịnh

15/ Đức Phật đã nói: "Tâm người như vượn chuyền cây, Như ngựa rông nơi đồng nội..." , người Phật tử nhận ra điều ấy chính là:

a) Thân vô thường

b) Tâm vô thường.

c) Hoàn cảnh vô thường

d) Vạn pháp vô thường.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.