Chia sẻ:Tinh thần trách nhiệm của người huynh trưởng Gia đình Phật tử (Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm)

Sunday, 18 October 2020 10:50


Tinh thần trách nhiệm của người huynh trưởng Gia đình Phật tử

Đây là bài viết của huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương và được anh thuyết trình trong trại Hội thảo huynh trưởng toàn quốc năm 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu

Trao đổi: Nhốt mình hay nhốt người?

Thursday, 06 August 2020 11:45


Người biết tàm quý là người có tâm tốt lành, sẽ luôn khiêm nhượng, biết san sẻ đón chịu vui buồn với tha nhân, biết sợ tổn phúc, biết đứng ngồi đúng chỗ, không vỗ ngực chỉ vào cái ngã của mình và xưng ta là thầy với người đồng hành đi sau.

ĐỀ XUẤT CƠ CẤU NHÂN SỰ THƯỜNG TRỰC BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH

Thursday, 29 August 2019 12:55

Một tổ chức đoàn thể nào muốn vững mạnh và phát triển cần có nhân lực thực hiện đúng vai trò được tập thể tín nhiệm phân công. Trước tiên, người đảm trách trách nhiệm phải hiểu rõ vai trò chức năng của mình, nhất là chứng tỏ năng lực qua sự cống hiến cho tập thể, phong cách làm việc trong đặc thù của tổ chức GĐPT.

Trao đổi học tập- MỞ RỘNG MÔI TRƯỜNG TIẾP XÚC THEO TỪNG BẬC HỌC (Thục Độ)

Thursday, 05 September 2019 04:37

Trong phương pháp giáo dục của GĐPT chủ yếu tập trung vào phương pháp hoạt động và phương pháp huân tập, trong đó có cả phương pháp lý giải và quán niệm. Quá trình thực hiện hai phương pháp này đều tương quan lẫn nhau không thể tách rời. Bởi qua hoạt động mới trải nghiệm từng bước để có một đúc kết của quá trình Văn-Tư-Tu, như học đi đôi với hành.

Tạp bút -Thật và Giả (Trần Miễn Bàn)

Saturday, 17 February 2018 02:02


.... nếu người không có đức tính trung thực thì sẽ không được người khác yêu thương, tin tưởng .

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.