Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

Created on Sunday, 24 September 2017 13:07


Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

TẬP TIN SỐ 19- CÂY XẤU HỔ CHỮA TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

IMAGE
Trinh nữ hay còn gọi xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo (danh pháp hai phần: Mimosa pudica L.) là một loại...

Hương Lam số 25 - Câu chuyện dưới cờ

IMAGE
Mục đích của GĐPTVN là:  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng...

Hương Lam số 25 - Chấp và xả (Thục Độ)

IMAGE
Cứ mỗi xuân về, già thấy mình trẻ lại – trẻ thấy mình già thêm. Kể cũng lạ, nhìn con cháu vui vầy mừng vui bên...

Hương Lam số 25 - Tư lương người Đoàn viên GĐPT (TĐ Đặng Minh Thể)

IMAGE
Đã trên 60 năm tổ chức Gia đình Phật tử đã nối tiếp đào tạo, nhiều thế hệ Phật tử, nhiều lớp người con...

Hương Lam số 25 - Thế nào là Thủ Công Trại?

IMAGE
Trong những hoạt động ngoài trời vài ngày như :đi cắm trại, picnic, thì thủ công trại là một phần không thể thiếu,...

Hương Lam số 25- Ngày Dũng- Lễ Truyền Thống Ngành Nam GĐPT

IMAGE
Đã hình thành và phát triển gần 70 năm qua, GĐPT Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng niên của Phật...

Hương Lam - số 25

IMAGE
TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ   GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH (tiếp theo tập tin số 24)

Tập tin Hương Lam - số 25 (Quý I-2018)

IMAGE
  Thân mời ACE đón đọc Tập tin HƯƠNG LAM số 25 (QUÝ I/2018)   Với nhiều nội dung tu học và huấn luyện chuyên môn...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.