Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

Created on Sunday, 24 September 2017 13:07


Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

TẬP TIN SỐ 19- CÂY XẤU HỔ CHỮA TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

IMAGE
Trinh nữ hay còn gọi xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo (danh pháp hai phần: Mimosa pudica L.) là một loại...

Tập tin số 24 - Tổ chức, Điều hành GĐPT Tỉnh Bình Thuận (tiếp theo)

IMAGE
  Tại Mục B, Điều 15, Chương III Nội quy GĐPT (HĐTS ban hành năm 2013 ) quy định nhiệm vụ của BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh...

Tập tin số 24- Phỏng vấn: GĐPT Thiện Hạnh và phương pháp giáo dục Đồng niên

IMAGE
Trong tổ chức GĐPT, rèn luyện tính thẩm mỹ cho Đoàn sinh có thể nói là rất ít đề cập trong chương trình tu học...

Tập tin số 24 - Trao đổi kỹ năng HĐTN của GĐPT Tỉnh (Chúc Quả)

IMAGE
Vừa qua, GĐPT Bình thuận chúng ta đi dự trại họp bạn toàn quốc tại Quảng Ngãi về, thực sự đã rút ra được nhiều...

tập tin số 24 - viết ngắn: Mùa trăng (Bảo Lễ)

IMAGE
Trăng tháng Tám lúc này bỗng dưng lồng lộng ngà phương này. Trời cũng vừa tạnh mưa, trong vắt. Đâu đó tiếng trống...

Tập tin số 24- Tìm hiểu về kỹ thuật chụp ảnh

IMAGE
Đa phần ACE có một điện thoại DĐ đắt tiền hay một máy ảnh Mini là có thể tìm một số ảnh đẹp của riêng mình,...

Lời ngỏ - Tập tin Hương Lam

IMAGE
Tập tin Tu học & Sinh hoạt GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã đi qua một nhiệm kỳ 5 năm với 24 số ra mắt liên tục theo...

Tập tin số 24- Hãy tự chiến thắng minh - Thục Thời

IMAGE
               Ngảy Thảnh Đạo của Đức Phật là một ngày vô cùng trọng đại, ngày cao quý và quan trọng nhất...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.