Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

Created on Sunday, 16 April 2017 11:18


Sơ cứu (phần 1)

IMAGE
Điều bạn cần làm đầu tiên đó làm máu ngừng chảy. Để làm điều đó, bạn cần dùng ngón hoặc nắm tay, ép chặt...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

Hương Lam số 33 - quý I-2020

IMAGE
Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 33 - quý I-2020 với nhiều tin bài thiết thực.

Huong Lam số 32 - Câu hỏi Phật pháp kỳ này

IMAGE
CÂU HỎI GIÁO LÝ PHẬT PHÁP (tiếp theo)

Huong Lam số 32 - Tinh thần & thái độ tham gia trò chơi (Đồng Tiến Lê Thị Nguyện)

IMAGE
Tinh thần là ý thức, là một trong những yếu tố quyết định đưa đến sự thành bại của công việc với chính mình,...

Huong Lam số 32 - Nghĩ về ngành Nữ GĐPT (Chơn Nguyện)

IMAGE
Nói  đến ngành Nữ thì hay nói đến từ HẠNH, là nói đến việc làm và tấm lòng, người bà, người mẹ, người chị....

Huong Lam số 32 - Đức Phật thành đạo là môt sự kiện trọng đại khai mở tuệ giác siêu việt cho chúng sanh (Thục Thời)

IMAGE
         Hình ảnh Đức Phật Thành Đạo là một sự kiện vô cùng trọng đại có mặt trên cuộc đời, vì từ đó,...

Huong Lam số 32 ( quý IV-2019)

IMAGE
Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 32 (quý IV-2019) với nhiều tin bài hay.

Hương Lam số 31- Thành Xá vệ (Hồi ký Đỗ Nhữ)

IMAGE
Hồi ký- Một chuyến đi về - Đỗ Nhữ (tiếp theo số 30) THÀNH XÁ VỆ   Con đường đi đến Thành Xá Vệ không rộng,...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.