NHẠC GĐPT - PART 2

Created on Saturday, 26 March 2016 14:08


 


Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

TẬP TIN SỐ 19- CÂY XẤU HỔ CHỮA TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

IMAGE
Trinh nữ hay còn gọi xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo (danh pháp hai phần: Mimosa pudica L.) là một loại...

HƯƠNG LAM số 29 - Trang văn nghệ

IMAGE
Nắng xuân thoảng tiếng chày kình Bóng xuân duyên dáng in hình Tào Khê.

HƯƠNG LAM số 29 - Một số câu hỏi hiểu về GĐPT

IMAGE
 Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng...

Tập tin HƯƠNG LAM số 29 -Tham luận: Thực trạng tổ chức GĐPT tỉnh

IMAGE
GĐPT trong tỉnh được đến ngày hôm nay là một sự phấn đấu không ngừng của những người áo lam có cùng chung lý...

Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Bàn về vấn đề đổi mới trong công tác Nghiên huấn

IMAGE
  Đổi mới để thực hiện trong công tác Nghiên huấn phải song hành cùng chương trình tu học do Trung ương biên soạn

HƯƠNG LAM số 29 - Thư chúc Tết của anh Trưởng BHD PB GĐPT Tỉnh

IMAGE
 Trong năm qua, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta đã có nhiều tinh tấn , tích cực dóng góp trong mọi công tác Phật...

Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Quý I-2019

IMAGE
Mời quý Anh Chị đón đọc Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Quý I-2019 Mừng xuân Kỷ Hợi, với nhiều tin bài thiết thực.

Tập tin HƯƠNG LAM 28- Phật tử (trích)

IMAGE
Phật tử phải phổ biến chánh pháp bởi vì chánh pháp là ánh sáng chân lý, là nguồn vui bất diệt cho loài người. Phật...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"