NHẠC GĐPT - PART 2

Created on Saturday, 26 March 2016 14:08


 


Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

TẬP TIN SỐ 19- CÂY XẤU HỔ CHỮA TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

IMAGE
Trinh nữ hay còn gọi xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo (danh pháp hai phần: Mimosa pudica L.) là một loại...

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 -- Chút suy tư người nữ áo Lam (Chơn Nguyện)

IMAGE
Cùng song hành với đất nước trải qua bao giai đoạn, Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ khi mới thành lập cho đến bây...

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Gợi ý một số câu hỏi thi vượt bậc ngành Đồng

IMAGE
GỢI Ý MỘT SỐ CÂU HỎI THI VƯỢT BẬC CỦA NGÀNH ĐỒNG  

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Đòan trưởng, Anh Chị là ai? (Diệu Ngọc)

IMAGE
  Giáo dục trong GĐPT đặt trên nền tảng đạo Phật bởi giáo dục của đạo Phật là “khai thị”, là khơi dậy khả...

Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy (Long Quang)

IMAGE
Đề ra cho mình một kế hoạch . Cầm quyển giáo án trong tay, sau  khi nghiên cứu nhìn vào thực tế va chạm, tôi nhận...

Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trắc nghiệm Phật pháp (Bậc Định)

IMAGE
Môn học thù thắng gồm có Giới-Định-Tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật.

Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trắc nghiệm Phật pháp (Bậc Trì)

IMAGE
“Ai đối với sắc (thọ, tưởng, hành, thức) mà yêu thích, thì đối với khổ cũng yêu thích” (Kinh Tạp A-hàm)

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Vu Lan Hiếu hạnh Tình người (Thục Thời)

IMAGE
Mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL. 2062 – 2018 lại về với người con Phật, gió thu nhè nhẹ, gợi lên cảm xúc dâng trào về công...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.