Great Compassion Mantra Da Bei Zhou (Tibetan Version)

Created on Friday, 04 March 2016 12:33


Sơ cứu (phần 1)

IMAGE
Điều bạn cần làm đầu tiên đó làm máu ngừng chảy. Để làm điều đó, bạn cần dùng ngón hoặc nắm tay, ép chặt...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

Hương Lam số 31- Thành Xá vệ (Hồi ký Đỗ Nhữ)

IMAGE
Hồi ký- Một chuyến đi về - Đỗ Nhữ (tiếp theo số 30) THÀNH XÁ VỆ   Con đường đi đến Thành Xá Vệ không rộng,...

Hương Lam số 31- "Làm gì nhau? (Tản mạn chuyện gđpt) - Thục Độ

IMAGE
Tôi có quen một huynh trưởng vừa được thăng cấp nhưng trên vai áo vị tân huynh trưởng ấy chỉ mang lại cấp bậc...

Hương Lam số 31 - 10 câu hỏi HĐTN

IMAGE
10 CÂU HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN Nguyên tắc cấp cứu ngạt thở : a) Đem nạn nhân ra khỏi nguyên nhân gây ngạt thở...

Hương Lam số 31- 10 câu hỏi Phật pháp

IMAGE
10 CÂU HỎI VỀ PHẬT PHÁP 1/  Trong đạo Phật, có 4 pháp sám hối sau đây: a)  Tác pháp sám hối ,Thủ tướng sám hối,...

Hương Lam số 31 -Người Phật tử hướng về hai đấng sinh thành (Thục Thời)

IMAGE
   Hằng năm mùa thu về trên quê hương, lá vàng lát đát rơi, là lúc người Phật tử chúng ta chuẩn bị cử hành Đại...

Hương Lam số 31

IMAGE
Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 31 (quý III-2019) với nhiều tin bài thiết thực

Hương Lam số 30 - Hồi ký Đỗ Nhữ: "ĐƯỜNG LÊN NÚI LINH THỨU"

IMAGE
Buổi sáng sương mù dày đặc phủ kín lối đi, khí trời se lạnh, những hạt sương mai còn đọng long lanh trên lá cây...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.