Chân dung Mẹ

Created on Tuesday, 12 August 2014 11:02


Các tin khác:

Hương Lam số 36- Tổ chức trò chơi

IMAGE
Người Huynh trưởng phải biết nghiên cứu lựa chọn trò chơi cho thích hợp với lứa tuổi (ngành Thiếu, ngành Oanh),...

Sơ cứu (phần 1)

IMAGE
Điều bạn cần làm đầu tiên đó làm máu ngừng chảy. Để làm điều đó, bạn cần dùng ngón hoặc nắm tay, ép chặt...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Hương Lam số 36 - Nhốt mình hay nhốt người? (Thục Độ)

IMAGE
Người biết tàm quý là người có tâm tốt lành, sẽ luôn khiêm nhượng, biết san sẻ đón chịu vui buồn với tha nhân,...

Tập tin Hương Lam số 36 - Câu hỏi ôn tập bậc Định

IMAGE
ÔN TẬP TU HỌC BẬC ĐỊNH  1/ Chí nguyện cao cả của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang là: a/ Về đất Phật để tìm hiểu...

Tập tin Hương Lam số 36 - Kỷ niệm đức Phật thành đạo PL.2564 (Thục Thời)

IMAGE
   Kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo, gợi nhắc chúng ta hãy tin rằng: Chúng ta cũng có tìm năng để trở thành một vị...

Tập tin Hương Lam số 36

IMAGE
Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 36 - quý IV/2020

Tập tin Hương Lam số 35- Bàn về Văn nghệ lửa trại

IMAGE
Nội dung truyền đạt trong Trại huấn luyện Huyền Trang Hoạt động lửa trại là một loại hình giáo dục và huấn...

Tập tin Hương Lam số 35- câu hỏi tu học bậc Trì

IMAGE
 Tứ nhiếp pháp là gì? a) Là bốn phương pháp tổng kết quá trình tu tập tự thân. b) Là bốn phương pháp rèn nhân...

Tập tin Hương Lam số 35 -Câu hỏi HĐTN kỳ này

IMAGE
1/ Anh (Chị) soạn 01 mật thư dạng thay thế đơn giản dành cho ngành Đồng (đầy đủ các thành phần) 2/ Một hiệu lệnh...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.