Thường Trực Phân ban tổ chức họp định kỳ đầu năm 2020

Created on Tuesday, 25 February 2020 16:13

THƯỜNG TRỰC PHÂN BAN HỌP PHIÊN ĐỊNH KỲ đầu năm 2020

Ngày 25/02/2020, tại văn phòng Phân ban GĐPT tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), Ban Thường trực tổ chức phiên họp định kỳ đầu năm 2020. Phiên họp đầy đủ các thành viên, HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua báo cáo của thư ký, các thành viên đã xây dựng bổ sung thêm phương hướng hoạt động chung đồng thời đánh giá quá trình công tác tồn đọng của  năm 2019 và đưa ra phương hướng giải quyết.

Trước mắt, UV Nghiên huấn trình bày kế hoạch tổ chức Trại Huấn luyện Lộc Uyển XII (dự kiến tháng 6/2020 tại H. Hàm Thuận Nam), A Dục VI - Huyền Trang IV lần 2 (dự kiến tháng 7/2020 tại H. Phú Quý), Trại họp bạn Ngành Nữ  Tâm Chánh III (dự kiến tại TP. Phan Thiết) và tiếp tục triển khai công tác mở lớp tu học bậc Trì &Định 2018, Bậc Lực V năm thứ 4 đã tạm ngưng cùng một số đơn vị tạm ngưng sinh hoạt vì lý do phòng chống bệnh dịch.

Song song, cuộc họp đã thảo luận phương hướng giải quyết một số vấn đề khác qua phản ánh từ địa phương như đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa các đơn vị ở TP.Phan  Thiết, tăng cường mảng HĐTN ở cở sở địa phương, phát hành tài liệu Nghi thức tụng niệm của GĐPT theo yêu cầu của HTr phụ trách Nghi lễ đến các đơn vị trực thuộc, triển khai công tác phát triển Quỹ Tương tế 2020.

Các thành viên trong Ban Thường trực cũng dành thời gian góp ý đề nghị BĐH GĐPT Huyện Phú Quý triển khai công tác tìm nhân tố tiếp bước đảm nhận UV Đại diện GĐPT, đề nghị HTr. cấp Tấn Thục Đoàn Trần Văn Lâm -UV Tổ Kiểm kiêm UV Nội Vụ  trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, xác định vai trò của Phó Thư ký đương nhiệm (đề nghị HTr cấp Tín Nguyên Quý Võ Ngọc Thạch đảm nhiệm thay thế HTr. cấp Tín Đồng Tuệ Hồ Hữu Trí) .

UV. Truyền thông


PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

IMAGE
Sáng ngày 17/01/2020, tại hội trường Trường TCPH Bình Thuận, Phân ban Gia đình Phật tử  (PB. GĐPT)Tỉnh Bình Thuận tổ...

Các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh hưởng ứng đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

IMAGE
Hưởng ứng thư kêu gọi của BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đóng góp cứu trợ đồng bào miền...

BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.