BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

Created on Saturday, 05 October 2019 13:44

 

BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

Sáng 05/10/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng với các thành phần mời dự là các UV Đại diện GĐPT Huyện Thị TP. trong tỉnh và UV HĐTN. HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chánh Thư ký Phân ban báo cáo tình hình hoạt động nổi bật trong quý II-2019 như kết quả tổ chức Trại huấn luyện Phú Lâu Na lần 1, tổ chức thi kết khóa bậc Kiên năm 2018, khai khóa tu học bậc Trì-Định năm thứ 2, Phân ban công tác tại Huyện Phú Quý, tiến trình thực hiện cấp Thẻ Huynh trưởng năm 2019 đồng thời nêu một số vấn đề tồn đọng trên cơ sở báo cáo của 6 tháng đầu năm  2019.

Tại cuộc họp, UV Tổ Kiểm cũng đã trình bày hiện trạng một số đơn vị trong diện sinh hoạt không ổn định, UV Nghiên huấn nêu kết quả thi kết khóa bậc Kiên đồng thời dự kiến tổ chức trại Ngành, trại huấn luyện vào năm 2020. Cũng tại cuộc họp, các UV Ban đại diện Huyện Thị TP. báo cáo tình hình sinh hoạt tại địa phương và cùng trao đổi một số hiện tượng cần giải quyết đồng nhất như yêu cầu các tiêu chuẩn tham gia trại huấn luyện do Tỉnh tổ chức về sau, trường hợp áp dụng chế độ trợ cấp theo điều lệ của Quỹ Tương tế, kêu gọi các đơn vị địa phương tham gia đóng góp tin bài trong tập tin Hương Lam.

Trong lần họp này, Thường trực đồng thuận trường hợp HTr. cấp Tấn Thục Đoàn Trần Văn Lâm -UV Tổ Kiểm kiêm UV Nội Vụ trong thời gian Htr. cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá nghỉ bệnh theo đơn xin.

Theo yêu cầu của Thường trực, các địa phương Huyện Thị TP. trong tỉnh cần tiến hành tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2019 và gởi báo cáo về Phân ban GĐPT tỉnh (11/2019) trước khi tổ chức tổng kết của Tỉnh (dự kiến vào tháng 01/2020).

Phiên họp này là một phương thức tổ chức mang tính tích cực nhằm tạo điều kiện cho các địa phương nắm bắt tình hình chung cũng như bàn luận xây dựng thống nhất chủ trương chung của GĐPT tỉnh. Theo ý kiến chỉ đạo của Huynh trưởng trưởng Phân ban sẽ duy trì hình thức họp thường trực mở rộng theo định kỳ 2 lần/ năm.

Văn phòng PB


 


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.