GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức thi kết khóa Bậc Trì VII

Created on Monday, 16 September 2019 11:31

GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức thi kết khóa Bậc Trì VII

Sáng ngày 15/9/2019, theo đề nghị của UV Nghiên huấn,  Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã cho phép tổ chức thi kết khóa bậc Trì VII tại Huyện Phú Quý tại hội trường chùa Thạnh Lâm Huyện Phú Quý

Đến dự về phía BHD Phân ban GĐPT có HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ -Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh, HTr cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng Phó trưởng Phân ban kiêm Nghiên huấn, HTr cấp Tấn Quảng Cao Nguyễn Đỉnh thành viên Thưởng trực Phân ban cùng các Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Tín trong Ban Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý.

Hội đồng thi thực hiện các nghi thức thể lệ cuộc thi nghiêm túc. Tổ chức lần này, toàn huyện có 31/42 đăng ký tham dự thi.

Bài thi được Hội đồng Thi quyết định trao lại cho Hội đồng chấm thi tại đất liền và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất thông báo đến địa phương và từng đơn vị tại Huyện.

Sáng cùng ngày, BHD Phân ban đã kết hợp công tác tổ chức lễ thọ cấp Tập cho 25 Huynh trưởng và 15 Huynh trưởng cấp Tín tại huyện đảo trước đây vì không có điều kiện về thọ cấp tại tỉnh.

Buổi chiều, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh cũng đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm cùng các Ban Huynh trưởng đơn vị Huyện. Qua tiếp xúc, nhiều vấn đề về công tác củng cố xây dựng Đoàn, vai trò trách nhiệm của người Huynh trưởng, chấp hành nội quy GĐPT, chế độ báo cáo, dự kiến hoạt động năm 2020… được tập thể bàn bạc và đưa ra biện pháp như tăng cường Huynh trưởng góp sức củng cố đơn vị yếu, tổ chức trại huấn luyện, thực hiện đều khắp các mặt tu tập trong chương trình qui định.

(Văn phòng PB)

Một số hình ảnh

 

 


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.