Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức thi kết khóa bậc Kiên 2018 và khai khóa bậc Trì-Định năm thứ II- 2019

Created on Sunday, 01 September 2019 05:53

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨCTHI KẾT KHÓA BẬC KIÊN NĂM 2018

KHAI KHÓA BẬC TRÌ - ĐỊNH NĂM II-2019

Sáng 01/9/2019, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Kiên năm 2018 và lễ khóa bậc Trì - Định năm thứ II- 2019.

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- Trưởng BHD Phật tử tỉnh đã quang lâm chứng minh. Tham dự còn có Cư sĩ Tâm Quang- Phó HT trường TCPH tỉnh, Giáo thọ GĐPT tỉnh cùng các Huynh Trưởng thuộc Phân ban GĐPT tỉnh.

Sau phần nghi thức, UV Nghiên huấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình học tập của học viên Bậc Kiên ở các địa phương và Bậc Trì- Bậc Định tập trung ở Tp. Phan Thiết, HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh nhắc nhở Hội đồng thi tổ chức trong tinh thần nghiêm túc, khách quan đồng thời động viên sự nổ lực chuyên cần đền toàn thể học viên lấy làm động lực hướng dẫn dắt dìu dàn em mai sau.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ân cần sách tấn toàn thể học viên cố gắng huân tập sống và hành trong lòng Đạo pháp và phục vụ tổ chức GĐPT tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh.

Về dự thi năm này, toàn tỉnh có184 thí sinh tham gia. Trong đó, bậc Kiên kết khóa: 89 thí sinh, bậc Trì năm thứ nhất: 51 thí sinh và bậc Định năm thứ nhất: 44 thí sinh.

Sau buổi thi, học viên bậc Trì- Định tiếp tục bước vào học tập năm thứ hai với đề tài "Tam vô lậu học" và "Lược sử Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám".

VP Phân ban

Quang cảnh chung

HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ trao quyết định thành lập Hội đồng thi

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ban đạo từ

Thí sinh làm bài thi


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.