BHD Phân ban tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Created on Saturday, 29 June 2019 10:30

 

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng 29/6/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019- giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Quang lâm tham dự có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc - Trưởng BHD Phật tử tỉnh. Vê dự có các Huynh trưởng trong Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh, Uv ngành- chuyên môn, các đại diện địa phương, Ban Huynh trưởng đơn vị thuộc tỉnh.

Đầu chương trình sơ kết, ĐĐ. Thích Nguyên Sắc và HTr. Thục Thời Đỗ Nhữ đã trao chứng chỉ trúng cách trại Huyền Trang IV cho các Huynh trưởng trại sinh đồng thời sách tấn người áo Lam luôn sống trong tinh thần đoàn kết và yêu thương gắn bó.

Tại buổi sơ kết, qua báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 như khóa tập huấn Hành chánh GĐPT doThường trực Phân ban tổ chức, duy trì các lớp tu học bậc Kiên-Trì-Định với trên 160 học viên và tại địa phương các hoạt động nhằm duy trì  phát triển tổ chức ở các đơn vị qua các mặt Từ thiện XH (H. Phú Quý, H. Tánh Linh, H. Tuy Phong) song song các hoạt động bề nổi trong tuần lễ Phật Đản Vesak 2019, đóng góp xây dựng trụ sở làm việc BTS PG Tỉnh (GĐPT Thiện Hạnh, GĐPT Khánh Minh, GĐPT Liên Hoa)… vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu đồng bộ, còn xem nhẹ ở các mặt sinh hoạt hành chánh như tổ chức trại, chế độ báo cáo, thể hiện chức năng của Uv ngành-chuyên môn.

Trong dịp này, các ý kiến trao đổi xây dựng hoạt động của quỹ Tương tế GĐPT tỉnh được nêu ra và một số đề nghị liên quan đến xây dựng đội ngũ Huynh trưởng tại đơn vị, giải quyết trường hợp một số đơn vị trong diện đã ngưng sinh hoạt, kế hoạch hoạt động của đơn vị… được Thường trực giải đáp tại chỗ.

Theo đề xuất của bộ phận Văn phòng PB GĐPT tỉnh, một số vấn đề quan trọng được thông qua tại buổi sơ kết:

Về phương hướng giải quyết:

1/ Cơ cấu thay đổi nhân sự UV ngành- chuyên môn sao cho phù hợp đúng người đúng việc, có tâm có lực (Huynh trưởng- không đặt nặng vấn đề cấp bậc).

2/Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động đã được Thường trực Phân ban thông qua trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Phân ban- UV Ngành-Chuyên môn như: Trại kỹ năng Phú Lâu Na I (27-28/7/2019), rút kinh nghiệm về khâu tổ chức tập huấn Hành chánh GĐPT năm 2019.

3/ Rà soát, cập nhật sách tịch Huynh trưởng song song đẩy mạnh công tác thăm và động viên các đơn vị tại địa phương thực hiện tốt nội quy GĐPT.

4/ UV Nội vụ kết hợp UV Tổ kiểm thăm và làm việc tại một số đơn vị, đánh giá hoạt động, chọn lọc và xác định đơn vị trong chế độ thi đua khen thưởng.

5/ Thực hiện công tác cấp thẻ Huynh trưởng đang sinh hoạt.

6/ BHD phân ban tổ chức Hội nghị Huynh trưởng các cấp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn tồn đọng và củng cố tổ chức GĐPT tỉnh nhà trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

7/ Có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác Quỹ tương tế song song thực hiện điều lệ GĐPT như đóng niên liễm, báo cáo đúng thời gian quy định, dự họp, …

8/ Đẩy mạnh sự quan hệ tốt đẹp giữa chư vị Trụ trì các Tự viện trong tỉnh và Phân ban GĐPT, kể cả quan hệ trong ngành dọc của tổ chức GĐPT, giữa BHD Phân ban và các đơn vị tại địa phương thuộc tỉnh nhằm tạo điều kiện cho đơn vị GĐPT được sinh hoạt thuận lợi.

Đề xuất thực hiện:

1/ Quy định thời gian có hiệu lực đối với các quyết định công nhận đơn vị gia đình chính thức nhắm tránh trường hợp đơn vị đã có quyết định thành lập chính thức nhưng không tổ chức lễ ra mắt.

2/ Quy định các trường hợp Huynh trưởng không về thọ cấp sẽ không là Huynh trưởng chính thức theo cấp đã có tên trong quyết định, đồng thời, Ban Huynh trưởng đơn vị không đưa vào danh sách Huynh trưởng ấy vào kê khai cũng như không chấp nhận Huynh trưởng không mang đeo cấp thăng dù có tên trong quyết định nhưng chưa thọ cấp.

3/ Tiêu chí xét thi đua khen thưởng đơn vị cần lưu ý sự tham gia các hoạt động như hội họp, trại, tập huấn do BHD phân ban tổ chức có đề nghị và yêu cầu.

4/ UV Nghiên huấn phối hợp UV Tu thư rà soát tu chỉnh nội dung tài liệu tu học các bậc, phổ biến kịp thời đến đơn vị có nhu cầu, thống nhất hệ thống câu hỏi thi vượt bậc trong các ngành và biên soạn thống nhất nghi thức tụng niệm của GĐPT trong tỉnh.

5/ Phân ban GĐPT tỉnh tìm biện pháp thích hợp đồng đề xuất BHD Phật tử tỉnh giải quyết đứt khoát các trường hợp đơn vị GĐPT đã ngưng sinh hoạt với thời gian trên 01 năm.

6/ UV Nội vụ và UV Tổ kiểm ngoài phương hướng nêu trên cần có biện pháp giúp đỡ các đơn vị sinh hoạt yếu bằng cách tăng cường Huynh trưởng hỗ trợ.

Cùng ngày, ngay sau buổi sơ kết, Thường trực Phân ban GĐPT đã tổ chức cuộc họp định kỳ (7/2019) đánh giá các mặt hoạt động chính vừa qua như hoạt động phục vụ Phật đản Vesak 2019 theo phân công của BTS PG tỉnh và thông qua một số biện pháp cụ thể giải quyết các trường hợp ngưng, giải thể một số đơn vị do UV Nội vụ đề xuất, tổ chức Trại huấn luyện Kỹ năng HĐTN Phú Lâu Na lần I-2019 theo kế hoạch của UV HĐTN, tổ chức thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định do UV Nghiên huấn đề ra và triển khai từng bước các đề xuất được chấp thuận trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 đã nêu trên.

(UV Truyền thông)

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc - Trường BHD Phât tử tỉnh ban đạo từ

BHD Phật tử trao chứng chỉ trúng cách trại Huyền Trang IV

Huynh trưởng trao đổi và đề xuất tại buổi sơ kết

các Ủy viên Ngành-Chuyên môn báo cáo tình hình hoạt động

HTr. Thục Thời Đỗ Nhữ chỉ đạo và giải đáp các kiến nghị

 

 


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"