BHD Phân ban GĐPT tỉnh mở Khóa Tập huấn Hành chánh

Created on Sunday, 16 June 2019 11:12

BHD PHÂN BAN GĐPT BÌNH THUẬN MỞ KHÓA TẬP HUẤN HÀNH CHÁNH GĐPT 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, trong 2 ngày 15-16/6/2019, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận mở khóa tập huấn Hành chánh GĐPT cho các đối tượng là Ban Điều hành GĐPT, Ban Huynh trưởng đơn vị đang sinh hoạt tại các địa phương thuộc tỉnh.

Quang lâm chứng minh có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- UV Thường trực Ban Trị  sự GHGPGVN tỉnh- Trưởng BHD Phật tử tỉnh, ĐĐ. Thích Nguyên Tấn - Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Phan Thiết. Về dự còn có Cư sĩ Tâm Quang- Giáo thọ GĐPT tỉnh, các Huynh trưởng trong Ban thường trực Phân ban GĐPT tỉnh và 50 Huynh trưởng học viên.

Về phía chính quyền có ông Phan Tuấn Khanh- Phó trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh.

Nội dung khóa tập huấn được dựa trên tài liệu "Khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung và Tây Nguyên 2018" do Ban Hướng dẫn Phật tử TW phổ biến phát hành, nội quy GĐPT. 

Trong đạo từ, ĐĐ.Thích Nguyên Sắc mong muốn Huynh trưởng GĐPT phấn đấu tinh tấn tu học và đào tạo lớp trẻ kế thừa nhằm xây dựng vững bền tổ chức GĐPT.

Tại khóa giảng, ông Phan Tuấn Khanh đã trao đổi một số thông tin về tình hình sinh hoạt của GĐPT hiện nay tại tỉnh nhà đồng thời động viên  tổ chức GĐPT luôn trong tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào đường lối chủ trương cũng như pháp luật nhà nước.

Trong quá trình tập huấn, các Huynh trưởng học viên được cung cấp một số kiến thức cơ bản về hành chánh Giáo hội do ĐĐ. Thích Nguyên Tấn truyền đạt và dành thời gian thảo luận, trình bày ý kiến những vấn đề liên quan trong sinh hoạt hành chánh của GĐPT cần quan tâm như quy trình soạn thảo và ban hành văn bản, lễ lược, sổ sách quản lý, loại hình tổ chức trại, thi vượt bậc, xét xếp cấp,  nghi thức tụng niệm v.v..

Sau khóa tập huấn, Ban tổ chức khóa tập huấn sẽ trao giấy chứng nhận đến các học viên về dự . Theo đề nghị của BHD Phật tử tỉnh, loại hình này cần được duy trì theo định kỳ trong năm có được sự phối hợp của ban ngành đoàn thể chính quyền cấp tỉnh và đưa vào phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

(Văn phòng Phân ban)

 

Lễ Khai mạc

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- Trưởng BHD Phât tử tỉnh ban đạo từ

Ông Phan Tuấn Khanh -Phó ban Tôn giáo tỉnh trao đổi tình hình sinh hoạt của GĐPT trong tỉnh

ĐĐ. Thích Nguyên Tấn - Phó trưởng BTS PG TP. Phan Thiết truyền đạt hành chánh Giáo hội cơ bản

 


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.