BHD Phân ban tổ chức kỳ họp quý I-2019

Created on Saturday, 06 April 2019 15:50

BHD PHÂN BAN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I-2019

Sáng ngày 06/4/2019, tại Văn phòng PB GĐPT Tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức kỳ họp toàn Phân ban quý I-2019.

HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ, Trưởng BHD P.B GĐPT tỉnh chủ trì cuộc họp. Về dự phiên họp lần này có các thành viên Ban thường trực Phân ban, UV Ngành- chuyên môn, UV đại diện GĐPT Huyện Thị TP, các Gia trưởng và Liên Đoàn trưởng đơn vị thuộc tỉnh.

Qua báo cáo hoạt động trong quý I-2019 của văn phòng Phân ban và được chủ trì điều hành, cuộc họp đã tiếp thu và trình bày bổ sung những mặt hoạt động đề ra trong quý II-2019 trên cơ sở phương hướng hoạt động năm 2019 như nội dung: tập trung triển khai vào vấn đề phân công phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019, đóng góp cúng dường xây dựng trụ sở làm việc của BTS PG Tỉnh, tình hình thu chi của quỹ Phân ban, tiếp tục tham gia quỹ tương tế, tham gia đóng góp niên liễm, hoạt động của mảng TTTT về phát hành Tập tin Hương Lam cũng như duy trì trang Web, yêu cầu điều kiện giải quyết trường hợp một số đơn vị trong diện ngưng sinh hoạt và giải tán trên cơ sở đề nghị của UV Nội vụ, tình hình duy trì lớp tu học các bậc Kiên-Trì- Định- Lực, nhắc nhở hực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, tổ chức khóa tập huấn hành chánh GĐPT (dự kiến vào tháng 6-2019), tổ chức trại huấn luyện kỹ năng chuyên môn Phú Lâu Na lần I (dự kiến vào tháng 7-2019), phân nhiệm Huynh trưởng cấp Tấn thuộc Thường trực BHD GĐPT tỉnh phụ trách địa bản trong tỉnh, cấp thẻ Huynh trưởng…

Rút kinh nghiệm, cuộc họp lần này không đi sâu vào các trường hợp tồn đọng của đơn vị , tập trung thúc đẩy vai trò của UV đại diện tại địa phương cũng như trách nhiệm của Ban Huynh trưởng.

Sau cuộc họp, các thành viên liên quan tổ chức trại Phú Lâu Na lần I đã tập trung dành thời gian  bàn bạc và phác thảo nội dung, chương trình huấn luyện cũng như hình thành cẩm nang trại.

VP Phân ban


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.