BAN HƯỚNG DẪN P.B GĐPT Tỉnh trân trọng cám ơn

Created on Wednesday, 06 February 2019 03:37

 

BAN HƯỚNG DẪN P. B GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN  PHẬT TỬ ĐOÀN SINH GĐPT KHÁNH MINH

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

Sáng ngày 27/12/2018 (21/11 Mậu Tuất), tại chùa Phật Ân, số 33B, đường Trần Phú, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, Ban Trị sự PG tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ đặt đá xây dựng Trụ sở Văn phòng BTS PG tỉnh.

 

 

 

1- Bùi Thị Đào :200.000 đ

2- Thanh Thân Châu Thị Minh Thuận : 100.000đ

3- Thanh Phong Châu Thị Minh Hiếu: 100.000 đ

4- Thanh Thu Châu Thị Minh Sa: 100.000đ

5- Thanh Trí Hồ Thị Lê: 200.000đ

6- Thanh Hiền Đào Thị Lệ Thu: 100.000đ

7- Thanh Xuân Phạm Thị Hồng Thu: 100.000đ

8- Thuận Cơ Đào Hữu Đức: 100.000đ

9- Quảng Tuệ Trần Minh Định: 100.000đ

10- Thanh Hiếu Hồ Thị Mai: 100.000đ

11- Thanh Sương Trần Thị Tuyết: 100.000đ

12- Thiên Biểu Lê Thị Kim Muộn: 1.000.000đ

13- Thanh Tăng Trần Thị Hà: 200.000đ

14- Lê Thị Hường: 100.000đ

15- Nguyễn Văn Thành: 200.000đ

16- Hạnh Xuân Phan Thị Minh Thúy : 100.000đ

17-  Đồng Hớn Đào Hữu Phi Vân: 100.000đ

18- Minh Hiếu Trần Vũ Ân: 50.000đ

19- Minh Dũng Nguyễn Quốc Duy: 20.000đ

20- Quảng Lương Đào Thị Ngọc Hiền: 100.000đ

21- Minh Vân Nguyễn Văn Víc: 100.000đ

22- Minh Học Trần Việt Văn: 200.000đ

23- Quảng Tự Lê Thanh Tùng: 100.000đ

24-  Minh Đăng Đặng Hoàng Phong: 200.000đ

25- Đồng Xuân Huỳnh Ngọc Quang: 100.000đ

26-  Thanh Thơ Nguyễn Thị Nở: 100.000đ

27- Tánh Khả Nguyễn Thị Sơn: 100.000đ

28- Đồng Phúc Huỳnh Thị Thọ: 100.000đ

29- GĐPT Khánh Minh: 1.000.000đ

30- Trí Thông Cao Văn Út: 100.000đ

31- Minh Lực Nguyễn Thanh Bảy: 100.000đ

Tổng cộng: 5.370.000 đ


PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

IMAGE
Sáng ngày 17/01/2020, tại hội trường Trường TCPH Bình Thuận, Phân ban Gia đình Phật tử  (PB. GĐPT)Tỉnh Bình Thuận tổ...

Các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh hưởng ứng đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

IMAGE
Hưởng ứng thư kêu gọi của BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đóng góp cứu trợ đồng bào miền...

BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.