BHD Phân ban tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2018

Created on Saturday, 29 September 2018 08:29

BHD Phân ban tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2018

Sáng ngày 29/9/2018, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động toàn tỉnh trong quý III-2018 đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động quý IV-2018 tiến tới tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018. Về dự cuộc họp gồm có các UV Ngành- Chuyên môn, UV đại diện GĐPT tại Huyện Thị, Gia trưởng-LĐT đơn vị thuộc tỉnh.

Chủ trì phiên họp, HTr. Cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ - Trưởng BHD Phân ban đã đánh giá qua báo cáo và đưa ra các biện pháp nhằm ổn định tình hoạt động tại các cơ sở đơn vị, rút kinh nghiệm từ quá trình hoạt động ngay tại Thường trực cho đến các thành viên Ngành, Chuyên môn thuộc Phân ban cũng như tái khẳng định vai trò trách nhiệm của UV đại diện, Ban Huynh trưởng tại địa phương.

Phiên họp dành nhiều thời gian trao đổi phân tích tình hình trên cơ sở thực tế sinh hoạt của các đơn vị cụ thể tại H. Hàm Thuận Bắc, H. Bắc Bình, TX. Lagi.

Bên cạnh các mặt hoạt động bề nổi trong thời gian quý II-2018 (tổ chức Trại Lộc Uyển XI, Trại Nguyên Hương IV, Khai khóa tu học bậc Kiên-Trì-Định), cuộc họp nhận ra những mặt tồn đọng trì trệ như công tác báo cáo, thực hiện kế hoạch và triển khai công tác của đa số thành viên Phân ban còn giậm chân tại chỗ, thiếu kết hợp và nắm bắt kịp thời tình hình tại địa phương nhằm đưa hoạt động của các đơn vị duy trì ổn định.

Hướng đến, những tháng cuối năm, BHD Phân ban GĐPT tỉnh còn nhiều công tác phải thực hiện như mở trại Huyền Trang IV (04-07/10/2018), duy trì và kiểm tra tiến độ lớp Tu học bậc Kiên-Trì-Định,  đưa hoạt động của Tổ chuyên năng vào thực tế, tiếp tục rà soát và cấp quyết định BHT nhiệm kỳ 2018-2021, biên tập & phát hành tập tin Hương Lam số 28 và 29 (Mừng xuân Kỷ Hợi-2019), xét đăng ký đơn vị GĐPT Tinh tấn 2018, tổ chức bước 1 cuộc thi Ảnh Sắc Lam lần 2, xét xếp cấp Tập&Tín, bổ sung cập nhật sách tịch Huynh trưởng… trước khi tiến hành tổng kết Phật sự năm 2018.

Sau cuộc họp, qua sự chủ trì của UV Nghiên Huấn- HTr. Cấp Tấn Kha Ngân Hoàng, các thành viên đã dành thời gian bàn bạc thống nhất phương án tổ chức trại Huyền Trang IV.

Rất tiếc, phiên họp này vẫn còn thiếu vắng khá nhiều thành viên (TX. Lagi, H. Tánh Linh) và BHT đơn vị, cuộc họp tuy được triển khai trên tinh thần đoàn kết thân ái và thẳng thắn vẫn còn một số vấn đề chưa được phân định cụ thể, đây cũng là một hạn chế trong tinh thần trách nhiệm của người Huynh trưởng GĐPT thuộc tỉnh.

UV. Truyền thông


BHD Phân ban tổ chức Liên trại huấn luyện Huyền Trang IV (lần 2) - A Dục VII

IMAGE
Vừa qua, trong 04 ngày, từ 22-26/7/2020, Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng cấp...

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thành tâm đảnh lễ: Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH TRỪNG KHIẾT

IMAGE
THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT (1938 – 2020)

Vô cùng thương tiếc HTr. cấp Tấn Quảng Cường NGUYỄN VĂN BÁ

IMAGE
Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bình Thuận Tiễn biệt Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá ( UV Nội vụ...

Vô cùng kính tiếc HTr. cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm

IMAGE
Tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thanh Nguyễn Hữu Tâm, UV Phân ban-  Đại diện GĐPT Huyện Phú Quý vừa từ trần.

PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019.

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh Sáng 29/12/2019 (04-12 ÂL), tại hội trường Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Phân ban GĐPT Tỉnh...

Vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ

IMAGE
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Huệ - thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.