BHD Phân ban tổ chức cuộc họp quý 2/2018

Created on Saturday, 14 April 2018 13:54

BHD Phân ban tổ chức cuộc họp quý 2/2018

Sáng 14/4/2018, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức cuộc hôp Phân ban mở rộng. Về tham dự cuộc họp có các UV Đại diện GĐPT Huyện- Thị- TP, các UV Ngành- Chuyên môn và LĐT các đơn vị GĐPT trực thuộc. HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ, Trưởng BHD Phân ban chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được Thư ký Phân ban báo cáo về tình hình hoạt động Phật sự tại các địa phương vào quý 1/2018 như: Tổ chức Lễ ra mắt 2/4 đơn vị GĐPT , quyết định cơ cấu nhân sự Ban Huynh trưởng NK 2018-2021, tình hình chung về cuộc họp BHD TW do HTr Thục Thời Đỗ Nhữ trình bày…, qua đó giải quyết những vướng mắc tồn đọng trong quá trình triển khai công tác Phật sự  (Quỹ Tương tế, nề nếp sinh hoạt của đơn vị. thực hiện chế độ báo cáo), trước mắt là công tác củng cố tổ chức và vai trò trách nhiệm của các UV Đại diện GĐPT Huyện-Thị-TP cũng như của các UV Ngành Chuyên môn thuộc Phân ban.

Qua trình bày đánh giá sơ bộ của bộ phận Văn phòng Phân ban, hiện nay trong toàn tỉnh có một số đơn vị GĐPT đã ngưng sinh hoạt từ lâu nhưng chưa có biện pháp giải quyết phù hợp theo tinh thần nội qui GĐPT, thể thức hành chánh tại TP. Phan Thiết (GĐPT Kassapa), Huyện Hàm Thuận Bắc (GĐPT Thiện Hòa, GĐPT Hòa Phong), Huyện Hàm Thuận Nam (GĐPT Thiện Minh), Huyện Hàm Tân (GĐPT Chơn Như, GĐPT Thạch Long), Huyện Tánh Linh (GĐPT Quảng Hương, GĐPT Kháng Đồng). Trong công tác của các UV Đại diện chưa thể hiện đúng mức vai trò là cầu nối giữa Phân ban và địa phương, các UV Ngành-Chuyên môn hoạt động thiếu đồng bộ, kế hoạch đề ra chưa mang tính khả thi…

Tại cuộc họp lần này, các UV Ngành-Chuyên môn đã trình bày công tác đã thực hiện trong quý 1/2018, nổi bật ở công tác xây dựng đội ngũ Huấn luyện viên chuyên năng (HĐTN), tạo kinh phí hoạt động cho Phân ban (Doanh tế), công tác đăng ký GĐPT Tinh tấn năm 2018 (HĐQTHT), triển khai Quỹ Tương tế (BHĐ QTT), thành lập khối giảng huấn cho công tác tu học- huấn luyện (Nghiên Huấn)…Bên cạnh đó vẫn còn nhiều UV Ngành-Chuyên môn chưa thực sự thể hiện hết khả năng khi tổ chức giao phó.

Trong kế hoạch hoạt động của Phân ban từ quý 2 đến cuối năm, cuộc họp đã nắm bắt tình hình tổ chức Trại Huấn Luyện Lộc Uyển XI- Huyền Trang IV , trại Họp bạn Nguyên Hương và khai khóa bậc Kiên- Trì năm 2018. Thành phần Ban Quản Trại được phân công cụ thể và tiến hành họp triển khai để lập thủ tục hành chánh (tổ chức) trước ngày Phân ban tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm (dự kiến 30/6/2018).

Với các yêu cầu được phổ biến tại cuộc họp, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm, ngoài tổ chức các Trại huấn luyện nói trên, Phân ban sẽ tổ chức xét xếp cấp Tập-Tín 2018, cấp thẻ Huynh trưởng, kết hợp BHD Phật tử thăm và làm việc tại một số địa phương trong tỉnh theo  phương hướng 2018 được đề ra tại Hội nghị Huynh trưởng 2017 (NK 2017-2022) đã đề ra.

TRIỂN KHAI TRẠI NĂM 2018 CỦA PHÂN BAN GĐPT TÌNH

1/ Trại Huấn luyện Lộc Uyển XI:

Ngày 06-08/7/2018, tại Chùa Quảng Đức, H. Tánh Linh

Trại trưởng: HTr cấp Tấn Thiện Tín Trần Đình Thành

Trại phó 1: HTr cấp Tín Thục Đoàn Trần Văn Lâm

Trại phó 2: HTr cấp Tín Chúc Quả Nguyễn Thành Công

Thư ký và Thủ Quỷ: Huynh trưởng tại H. Tánh Linh

2/ Trại Họp bạn Nguyên Hương IV:

Ngày 03-05/8/2018, tại chùa Bửu Sơn, TP. Phan Thiết

Trại trưởng: HTr cấp Tấn Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng

Trại phó 1: HTr cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá - HTr cấp Tấn Diệu Ngọc Nguyễn Thị Diễm Châu

Trại phó 2: HTr cấp Tín Chúc Quả Nguyễn Thành Công

Thư ký: HTr cấp Tín Đồng Tuệ Hồ Hữu Trí, HTr cấp Tín Chúc Nữ Trần Nữ Hoài Đức

Thủ quỷ: HTr cấp Tín Đồng Nga Nguyễn Thị Thu Hằng

3/ Trại Huấn Luyện Huyền Trang IV

Ngày 04-07/10/2018, tại chùa Bửu Sơn, TP. Phan Thiết

Trại trưởng: HTr cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng

Trại phó 1: HTr cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá

Trại phó 2: HTr cấp Tấn Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng

Thư ký: HTr cấp Tín Thục Độ Nguyễn Bảo Lễ, HTr cấp Tín Đồng Tuệ Hồ Hữu Trí, HTr cấp Tín Đồng Tiến Lê Thị Nguyện.

 

UV Truyền thông

 


Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận tổ chức Trại huấn luyện Kỹ năng HĐTN Phú Lâu Na lần thứ I năm 2019

IMAGE
Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận tổ chức Trại huấn luyện Kỹ năng HĐTN Phú Lâu Na lần thứ I  năm 2019 tại chùa Thiền...

Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2019

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh tổ chức Lễ Phật đản VESAK 2019 trong tỉnh

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

IMAGE
Sáng ngày 24/3/2019 (16/2 ÂL), tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức...

Kính tiếc TT. Thích Minh Thiện tân viên tịch

IMAGE
BHD Phân ban GĐPT Tỉnh thành kính tưởng niệm Thượng Tọa THÍCH MINH THIỆN

Ban Hướng Dẫn P.B GĐPT Tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

IMAGE
Sáng ngày 05/01/2019, tại chủa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, Ban Hướng dẫn P.B GĐPT Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm chu niên lần...

Hội nghị GĐPT T.Ư lần thứ 12

IMAGE
Chiều 23-11, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Hội nghị đại biểu Huynh trưởng...

BHD Phân ban tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II -Huyền Trang IV

IMAGE
Được sự chấp thuận của BTS Phât giáo tỉnh Bình Thuận và thực hiện kế hoạch  hoạt động của Phân ban GĐPT tỉnh,...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.