Hội Đồng Quản Trị Huynh trưởng triển khai công tác đầu năm 2018

Created on Saturday, 30 December 2017 10:47

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HUYNH TRƯỞNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU NĂM 2018


Sáng 30/12/2017, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, Hội đồng Quản trị Huynh trưởng (HĐQTHT) NK 2017-2022 tổ chức phiên họp cuối năm 2017 đồng thời triển khai công tác đầu năm 2018.

Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ chủ trì phiên họp chỉ đạo hướng đẩy mạnh công tác của HĐQTHT qua đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của nhiệm kỳ trước.

Cuộc họp tập trung vào các vấn đề chính: Xây dựng bổ sung từng bước hoàn chỉnh điều lệ qui chế hoạt động Quỹ Tương tế trên cơ sở đã thực hiện đồng thời thống nhất nhân sự Ban Điều hành Quỹ tương tế (BĐH-QTT) cấp Tỉnh NK 2018-2022 gồm các Huynh trưởng trình BHD Phân Ban chuẩn y danh sách:

            -     Trưởng BĐH-QTT: HTr cấp Tấn Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng

-         Phó trưởng BĐH-QTT: HTr cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá

-         Thư ký BĐH-QTT: HTr cấp Tập Nguyên Quý Võ Ngọc Thạch

-         Thủ quỹ BĐH-QTT: HTr cấp Tập Quảng Anh Thái Thanh Hùng

-         Kiểm soát BĐH-QTT: HTr cấp Tín Thục Đoàn Trần Văn Lâm

-         Ủy viên: Các UV Đại diện GĐPT tại địa phương.

Tại địa phương, cơ bản cơ cấu nhân sự BĐH-QTT với các chức danh: 01Trưởng ban, 02 phó ban (cấp Tín-Cấp Tập), 01 Thư ký, 01 thủ quỷ.

Cuộc họp dành thời gian thảo luận và dự kiến nhân sự trong Ban Thi đua Khen thưởng (TĐKT)  và phân công Trưởng Ban TĐKT xây dựng các tiêu chí thực hiện trong quá trình bình bầu xét chọn đơn vị và cá nhân Huynh trưởng. Trước mắt, qua đồng thuận cao, HTr cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá (UV Nội vụ Phân ban GĐPT Tỉnh) Đoàn  trưởng Đoàn Huynh trưởng cấp Tấn của HĐQTHT làm trưởng Ban.

Được biết, BHĐ QTT Tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp cùng các thành viên đang sinh hoạt tại địa phương trước ngày Tổng kết Phật sự của GĐPT Tỉnh (20/01/2018).

UV Truyền Thông


Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2019

IMAGE
Giới thiệu một số hình ảnh tổ chức Lễ Phật đản VESAK 2019 tại TP. Phan Thiết

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

IMAGE
Sáng ngày 24/3/2019 (16/2 ÂL), tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức...

Kính tiếc TT. Thích Minh Thiện tân viên tịch

IMAGE
BHD Phân ban GĐPT Tỉnh thành kính tưởng niệm Thượng Tọa THÍCH MINH THIỆN

Ban Hướng Dẫn P.B GĐPT Tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

IMAGE
Sáng ngày 05/01/2019, tại chủa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, Ban Hướng dẫn P.B GĐPT Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm chu niên lần...

Hội nghị GĐPT T.Ư lần thứ 12

IMAGE
Chiều 23-11, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Hội nghị đại biểu Huynh trưởng...

BHD Phân ban tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II -Huyền Trang IV

IMAGE
Được sự chấp thuận của BTS Phât giáo tỉnh Bình Thuận và thực hiện kế hoạch  hoạt động của Phân ban GĐPT tỉnh,...

BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Khai khóa tu học bậc Kiên-Trì-Định năm 2018

IMAGE
  sáng 26/8/2018, tại chùa Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã khai khóa tu học 3 bậc Kiên, Trì...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.