Họp Toàn phân ban - quý IV-2017

Created on Sunday, 22 October 2017 12:53

BAN THƯỜNG TRỰC TỔ CHỨC HỌP TOÀN PHÂN BAN

Ngày 21/10/2017, cuộc họp quý IV-2017 của toàn phân ban GĐPT tỉnh được tổ chức tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh. HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ chủ trì phiên họp .

Cuộc họp lần này vắng mặt khá nhiều Huynh trưởng UV Ngành-Chuyên môn và UV đại diện GĐPT tại Huyện thị (Huyện Bắc Bình, Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Tân) nhưng nội dung cuộc họp vẫn được trình bày và triền khai tích cực.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Phân ban nắm bắt các yêu cầu : Tích cực điều tra và hoàn chỉnh cơ cấu các đơn vị đi tới biện pháp duy trì hay tạm ngưng, bầu lại Ban Huynh trưởng (NK.2018-2021) của những đơn vị đã quá nhiệm kỳ, tiếp tục đề cử phụ tá ngành-chuyên môn (lần 2), đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ cơ sở đến tỉnh nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, học tập kinh nghiệm cầm đoàn, triển khai lớp tập huấn Dẫn chương trình, chuẩn bị tổng kết cuối năm 2017 và chu niên lần thứ 66 GĐPT Bình Thuận kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc Lam” , Phân ban phối hợp BHD Phật tử tỉnh sẽ tiếp tục đến thăm và làm việc tại một số địa phương trong tỉnh, một số thay đổi trong điều lệ Quỹ Tương tế trước khi hình thành chính thức, Phân ban tham dự Trại họp bạn ngành Nữ tại Huyện Phú Quý (cuối tháng 10-2017)

Theo báo cáo của Thư ký Phân ban, số lượng đơn vị GĐPT trong tỉnh có giảm (ngưng sinh hoạt) trên thực tế (GĐPT Vạn Đức- H. Bắc Bình, GĐPT Thạch Long –H. Hàm Tân, GĐPT Kassapa-TP.Phan Thiết.…) , song song công nhận 3 đơn vị mới chính thức  tại Lagi ( GĐPT Tịnh Độ, GĐPT Quán Âm ) và H. Hàm Thuận Bắc (GĐPT Chơn Tín).

Cũng trong báo cáo, thực hiện công tác báo cáo của các đơn vị địa phương (số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt cũng các hoạt động Phật sự) chưa đồng bộ làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chung của tổ chức, đề nghị một số biện pháp “chế tài” nếu cần thiết và thể thức gởi  báo cáo theo biểu mẫu.

HTr. Thục Thời Đỗ Nhữ đề nghị các UV Đại diện GĐPT trong Huyện Thị TP thuộc tỉnh nhanh chóng tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm  2017 (tháng 12-2017), gợi hướng các tiêu chuẩn xét đơn vị GĐPT Tinh tấn năm 2018 và các UV Ngành-Chuyên môn cần có kế hoạch hoạt động để thường trực xét duyệt đưa vào kế hoạch chung năm 2018 của toàn tỉnh.

UV Truyền Thông

 

 


Thông báo Cuôc thi ảnh Nghệ thuật Sắc Lam 2018

IMAGE
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “SẮC LAM 2018” Chào mừng Chu niên lần thứ 67 GĐPT Tỉnh Bình Thuận   Chủ...

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017

IMAGE
Sáng 20/01/2018, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, Phân ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 66 (1951-2017)- Tổng...

Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022

IMAGE
Hội nghị Tổng kết Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương...

Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022 (2)

IMAGE
Hội nghị Tổng kết Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương...

Thị Xã Lagi tổ chức Lễ ra mắt đơn vị GĐPT Quán Âm

IMAGE
Sáng ngày 03/12/2017 (16/10 ÂL), tại Tịnh Xá Quán Âm Tx. Lagi, đơn vị GĐPT  Quán Âm tổ chức Lễ Ra mắt.

BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Lớp Tập huấn Dẫn chương trình- năm 2017

IMAGE
Được sự đồng ý cùa BTS GĐPT Tỉnh Bình Thuận, trong 2 ngày 04-05/11/2017, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban...

Ban Hướng Dẫn Phật tử Tỉnh thăm và làm việc tại huyện Tuy Phong và Huyện Bắc Bình

IMAGE
Ngày 14/10/2007. BHD Phật tử Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình....

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.