Họp Toàn phân ban - quý IV-2017

Created on Sunday, 22 October 2017 12:53

BAN THƯỜNG TRỰC TỔ CHỨC HỌP TOÀN PHÂN BAN

Ngày 21/10/2017, cuộc họp quý IV-2017 của toàn phân ban GĐPT tỉnh được tổ chức tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh. HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ chủ trì phiên họp .

Cuộc họp lần này vắng mặt khá nhiều Huynh trưởng UV Ngành-Chuyên môn và UV đại diện GĐPT tại Huyện thị (Huyện Bắc Bình, Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Tân) nhưng nội dung cuộc họp vẫn được trình bày và triền khai tích cực.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Phân ban nắm bắt các yêu cầu : Tích cực điều tra và hoàn chỉnh cơ cấu các đơn vị đi tới biện pháp duy trì hay tạm ngưng, bầu lại Ban Huynh trưởng (NK.2018-2021) của những đơn vị đã quá nhiệm kỳ, tiếp tục đề cử phụ tá ngành-chuyên môn (lần 2), đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ cơ sở đến tỉnh nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, học tập kinh nghiệm cầm đoàn, triển khai lớp tập huấn Dẫn chương trình, chuẩn bị tổng kết cuối năm 2017 và chu niên lần thứ 66 GĐPT Bình Thuận kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc Lam” , Phân ban phối hợp BHD Phật tử tỉnh sẽ tiếp tục đến thăm và làm việc tại một số địa phương trong tỉnh, một số thay đổi trong điều lệ Quỹ Tương tế trước khi hình thành chính thức, Phân ban tham dự Trại họp bạn ngành Nữ tại Huyện Phú Quý (cuối tháng 10-2017)

Theo báo cáo của Thư ký Phân ban, số lượng đơn vị GĐPT trong tỉnh có giảm (ngưng sinh hoạt) trên thực tế (GĐPT Vạn Đức- H. Bắc Bình, GĐPT Thạch Long –H. Hàm Tân, GĐPT Kassapa-TP.Phan Thiết.…) , song song công nhận 3 đơn vị mới chính thức  tại Lagi ( GĐPT Tịnh Độ, GĐPT Quán Âm ) và H. Hàm Thuận Bắc (GĐPT Chơn Tín).

Cũng trong báo cáo, thực hiện công tác báo cáo của các đơn vị địa phương (số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt cũng các hoạt động Phật sự) chưa đồng bộ làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chung của tổ chức, đề nghị một số biện pháp “chế tài” nếu cần thiết và thể thức gởi  báo cáo theo biểu mẫu.

HTr. Thục Thời Đỗ Nhữ đề nghị các UV Đại diện GĐPT trong Huyện Thị TP thuộc tỉnh nhanh chóng tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm  2017 (tháng 12-2017), gợi hướng các tiêu chuẩn xét đơn vị GĐPT Tinh tấn năm 2018 và các UV Ngành-Chuyên môn cần có kế hoạch hoạt động để thường trực xét duyệt đưa vào kế hoạch chung năm 2018 của toàn tỉnh.

UV Truyền Thông

 

 


Ban Hướng Dẫn P.B GĐPT Tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

IMAGE
Sáng ngày 05/01/2019, tại chủa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, Ban Hướng dẫn P.B GĐPT Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm chu niên lần...

Hội nghị GĐPT T.Ư lần thứ 12

IMAGE
Chiều 23-11, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Hội nghị đại biểu Huynh trưởng...

BHD Phân ban tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II -Huyền Trang IV

IMAGE
Được sự chấp thuận của BTS Phât giáo tỉnh Bình Thuận và thực hiện kế hoạch  hoạt động của Phân ban GĐPT tỉnh,...

BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Khai khóa tu học bậc Kiên-Trì-Định năm 2018

IMAGE
  sáng 26/8/2018, tại chùa Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã khai khóa tu học 3 bậc Kiên, Trì...

Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức Trại họp bạn Nguyên Hương IV-2018

IMAGE
Được sự chấp thuận của BTS Phât giáo tỉnh Bình Thuận và thực hiện kế hoạch  hoạt động của Phân ban GĐPT...

GĐPT Diệu Thiện- Huyện Hàm Thuận Nam chính thức ra mắt

IMAGE
Nhân Lễ Lạc Thành chùa Quan Âm, huyện Hàm Thuận Nam, ngày 31/7/2018 (09/6 ÂL), GĐPT Diệu Thiện được phép tổ chức Lễ Ra...

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển XI

IMAGE
  Trong thời gian 06-08/7/2018 tại chùa Quảng Đức (Xã Đức Bình- Huyện Tánh Linh) , Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã tổ...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.