Phân ban GĐPT Tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Created on Saturday, 01 July 2017 02:30

PHÂN BAN GĐPT TỈNH SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày 30/6/2017, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, BHD Phân ban tổ chức họp sơ kết tình hình hoạt động Phật sự và sinh hoạt của GĐPT tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Về dự họp có các UV Ngành-Chuyên môn (NK 2017-2022)

Quang lâm chứng minh có Đại đức Thích Nguyên Sắc –  UV BTS PG tỉnh- Trưởng BHD Phật tử tỉnh.

Tại cuộc họp, Thư ký Phân ban báo cáo tình hình hoạt động của toàn Phân ban và trình phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Trong báo cáo dự thảo có ghi: Tổ chức GĐPT tỉnh Bình Thuận tuy hoạt động trong lòng Giáo hội nhưng vẫn là một tổ chức mang tính tự nguyện của người con Phật với cùng một mục đích lý tưởng góp phần phụng sự Đạo pháp, xây dựng xã hội. GĐPT tỉnh không là một tổ chức hành chánh Nhà nước, ở đó, các thành viên nhân sự không có chế độ tiền lương, không có chế độ bảo hiểm xã hội, không có thăng quan tiến chức… mà chỉ có lòng tin vào Chánh pháp, sống với Chánh pháp và biết cống hiến sức mình, thời gian lẫn tài lực cho tổ chức.”

Cuộc họp đã lắng nghe huấn từ của Đại đức Trưởng BHD Phật tử tỉnh trong tình hình nhân sự và nhận thức xây dựng tổ chức GĐPT trong tỉnh.

Htr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ - trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh đề nghị các Huynh trưởng tham gia đóng góp ý kiến cũng như phân tích tình hình hoạt động của địa phương. Các ý kiến được tập trung vào các vấn đề: Nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, đưa biện pháp củng cố đơn vị (tạm ngưng, ngưng sinh hoạt, hình thành mới…); chế độ báo cáo (kế hoạch quý, năm) của Đại diện GĐPT Huyện- Thị -TP thuộc tỉnh, của các UV Ngành-Chuyên môn thuộc Phân ban; tình hình Quỹ Tương Tế Huynh trưởng; đề cử và lập quyết định các Phụ tá UV Phân ban; đóng niên liễm, tu học các bậc (Kiên – Lực)  và mở trại huấn luyện Lộc Uyển; phương tiện thông tin nhằm trao đổi hoạt động liên quan giữa các thành viên trong Phân ban; kinh phí hoạt động duy trì phát hành Tập tin Tu học&Sinh hoạt…

Cuộc họp cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình Huynh trưởng và Đoàn sinh tham gia Trại Họp bạn Lục Hòa 2017 do Trung ương tổ chức tại Quảng Ngãi vào tháng 7-2017.

Tập thể Phân ban đã thống nhất kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017:

1- Cơ cấu thành phần Hội đồng Quản trị Huynh trưởng NK. 2017 – 2022.

2- Ổn định nhân sự BHD Phân ban và các Phụ tá Ủy viên Ngành, Ủy viên chuyên môn, Ủy viên Đại diện các Huyện, Thị, Thành phố.

3- Hoạt động ổn định, đi vào đường lối kỷ cương,có nề nếp, đúng nguyên tắc Qũy Tương tế Huynh trưởng.

4- Củng cố Đoàn Huynh trưởng các Cấp: Tập, Tín, Tấn và hoạt động có hiệu quả theo chương trình, kế hoạch chung của BHD Phân ban GĐPT tỉnh.

5- Tập huấn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên BHD Phân ban,Ủy viên Đại diện các Huyện,Thị,Thành phố, Gia trưởng,Liên Đoàn trưởng, Liên Đoàn phó, Thư ký, Thủ quỹ BHT GĐPT Cơ sở .

6- Các Ủy viên Ngành, Ủy viên chuyên môn, Ủy viên Đại diện lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017,gởi về văn phòng BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, chậm nhất ngày 15/7/2017, để tổng hợp phân bổ chương trình 6 tháng cuối năm của toàn Ban .

7- Giải quyết các đơn vị GĐPT Cơ sở hiện đang ngưng sinh hoạt ở các Huyện, Thị, Thành phố .

8- Lên kế hoạch thăm viếng một số Huyện, Thị theo nhu cầu .

9- Mời cộng tác, tin, bài, hình ảnh, phát động đăng ký tập tin trong Huynh trưởng, Đoàn sinh và Ban Bảo trợ, đẻ tập tin GĐPT Bình thuận được phát hành rộng rãi và nâng cao cả phẩm và lượng.

 10- Tổ chức lớp tập huấn “ người dẫn chương trình “ trong các Lễ lược GĐPT và cuộc thi ảnh nghệ thuật “ Sắc Lam “

Yêu cầu giải quyết trước mắt và trong quý III/2017:

1/ Trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm này, tập thề đồng thuận giải quyết tại chỗ:

1a) Trường hợp thư trình thôi giữ chức vụ UV Nghiên Huấn của HTr. Cấp Tấn Quảng Nghĩa Phan Trần Trọng.

1b) Bàn giao Quỹ Tương Tế Huynh trưởng (báo cáo, tiến trình, Ban Điều hành QTT)

2/ Bộ phận Văn phòng Báo cáo về Phân ban Trung ương hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

3/ Ngay đầu quý III/2017, lập danh sách phụ tá Ủy viên Ngành- Chuyên môn, trình ký và trao quyết định.

4/Tháng 7/2017 thực hiện kế hoạch đang tiến hành trong tháng 6 ( Trại Lục Hòa, Thi bậc lực V năm thứ I, phát hành tập tin số 23, lập hồ sơ và xem xét trường hợp xin tổ chức Trại huấn luyện Lộc Uyển XI tại Huyện Tánh Linh, kết thúc hoàn tất trao chứng chỉ bậc Kiên 2016…)

5/ Họp Thường trực định kỳ (có kế hoạch tổ chức kỷ niệm lần thứ 66 chu niên GĐPT tỉnh Bình Thuận – Triển khai lớp tập huấn chức danh Phân ban, đơn vị - Triển khai lớp tập huấn “người dẫn chương trình” – Mở Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang )

6/ Họp toàn Phân ban.

7/  Ôn tập chương trình bậc lực V năm thứ I trước khi ra Quảng Ngãi dự thi.

8/ Sắp xếp ổn định nhân sự, quản lý, tập huấn Trại sinh tham gia Trại Lục Hòa tại Quảng Ngãi (tháng 7/2017)

9/ Các đơn vị đóng niên liễm kịp thời về Thủ quỹ Phân ban (theo đơn vị, theo địa phương) để trích gởi về Phân ban GĐPT TW. Công tác này, Đại diện GĐPT ở địa phương chịu trách nhiệm.

10/ Nhanh chóng bàn giao công tác giữa các Ủy viên (chậm nhất vào cuối tháng 7/2017).

11/ Kiểm kê tài sản chung của Phân ban (chậm nhất vào cuối tháng 7/2017).

12/ Đề xuất chi hỗ trợ tiền xăng xe cho các Huynh trưởng ở Huyện Thị xa về dự họp Phân ban.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 4 giờ chiếu cùng ngày, Có thể nói, đây là một trong những cuộc họp có thời gian dài nhất trong thời gian qua.

 

 

 

 


Thông báo Cuôc thi ảnh Nghệ thuật Sắc Lam 2018

IMAGE
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “SẮC LAM 2018” Chào mừng Chu niên lần thứ 67 GĐPT Tỉnh Bình Thuận   Chủ...

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017

IMAGE
Sáng 20/01/2018, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, Phân ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Chu niên lần thứ 66 (1951-2017)- Tổng...

Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022

IMAGE
Hội nghị Tổng kết Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương...

Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022 (2)

IMAGE
Hội nghị Tổng kết Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương...

Thị Xã Lagi tổ chức Lễ ra mắt đơn vị GĐPT Quán Âm

IMAGE
Sáng ngày 03/12/2017 (16/10 ÂL), tại Tịnh Xá Quán Âm Tx. Lagi, đơn vị GĐPT  Quán Âm tổ chức Lễ Ra mắt.

BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Lớp Tập huấn Dẫn chương trình- năm 2017

IMAGE
Được sự đồng ý cùa BTS GĐPT Tỉnh Bình Thuận, trong 2 ngày 04-05/11/2017, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban...

Ban Hướng Dẫn Phật tử Tỉnh thăm và làm việc tại huyện Tuy Phong và Huyện Bắc Bình

IMAGE
Ngày 14/10/2007. BHD Phật tử Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình....

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.