Kinh Kim Cang (lược giải)-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Saturday, 12 January 2013 14:04

Phật nói trì tu kinh này thì công đức vô lượng

Phần Duyên Khởi (Bát Nhã tâm kinh toát yếu)-Phật Học Phổ Thông

Saturday, 12 January 2013 14:01

Sau khi đi sâu vào trí huệ bát nhã thấy các Pháp đều không, cũng như người chiêm bao thấy cảnh vật tưởng như thật nên chịu đủ điều khổ sở. Chúng sanh vì chấp 5 uẩn nên khổ.

 

Ngũ Minh-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Saturday, 12 January 2013 13:51

Người Tây phương thường nói Đạo Phật mang tính tiêu cực.Trong đời sống hiện nay, con người bị chi phối rất nhiều. Phải học Ngũ minh để truyền giáo có hiệu quả. Đây là 5 phương pháp ( Nội minh, tự tìm hiểu giáo lý am tường nội điểm trong ba tạng Kinh  Luật Luận - Nhân minh, trình bày có lập luận rõ ràng bằng cách suy cứu có lý do, Tôn Nhân Dụ...)

Bát Nhã tâm kinh toát yếu-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Saturday, 12 January 2013 13:56

Năm uẩn đều không ( sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tướng không của bát nhã, không có 6 căn, 6 trần, 6 thức, không có 2 nhân duyên, không có tứ đế, tu chứng, đạo quả... tóm lại không có gì cả! Trí huệ bát nhã...

 

Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

Saturday, 12 January 2013 13:43

Chúng ta sống trên đời này, không một loài nào hoàn toàn trong sạch. Gọi là cõi trần thì làm sao trong sạch được?

Đức Phật sơ sanh tay phải hay tay trái chỉ lên là đúng?

IMAGE
Việc chúng ta thấy rằng hiện có hai mẫu Thánh tượng Đức Phật sơ sanh ở hai tư thế tay khác nhau có thể lý giải như...

BỒ TÁT NGUYỆN - H.H The Dalai Lama XIV

IMAGE
Nếu lấy sự thành tựu giải thoát luân hồi làm thỏa mãn thì vẫn chưa thể gọi là đủ

Trùng trùng duyên khởi (Nguyễn Thế Đăng)

IMAGE
Như toàn bộ Phật giáo, Kinh Hoa Nghiêm cũng đặt nền trên duyên khởi: “Tất cả các pháp nhân duyên sanh Thể tánh...

Bốn Sự Thật Cao Quý (The Four Noble Truths - Barbara O'Brien)

IMAGE
Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế), đó chính...

CHÁNH NGỮ TRONG PHẬT GIÁO

IMAGE
Vượt ra ngoài phạm vi pháp lý có lẽ tôn giáo nào cũng dạy con người phải nói lời chân thật, tránh dối trá. Những...

DUY THỨC LUẬN (Thích Thiện Siêu)

IMAGE
  Muôn sự muôn vật từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Muôn sự muôn vật là gì mà lại từ đâu đến rồi sẽ đi về...

Đại cương Kinh Pháp Hoa (Thích THiện Siêu)

IMAGE
Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi, đã...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

TẬP TIN SỐ 19- CÂY XẤU HỔ CHỮA TRỊ ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP

IMAGE
Trinh nữ hay còn gọi xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo (danh pháp hai phần: Mimosa pudica L.) là một loại...

GĐPT Khánh Minh trao Quỹ Hỗ trợ học đường lần II.

IMAGE
Ngày 05/11/2017 vừa qua, GĐPT Khánh Minh H. Tánh Linh đã  tổ chức trao Quỹ Hỗ trợ học đường đoàn sinh lần II. 

​​GĐPT Hải Quang tổ chức mừng Chu Niên lần thứ 11.

IMAGE
Ngày 05 tháng 11 năm 2017, GĐPT Hải Quang (TP.Phan Thiết) đã tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 11.

Ngành Nữ GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức Trại Yến Phi 1

IMAGE
Trong hai ngày 28,29/10/2017 tại chùa Thạnh Lâm , ngành Nữ GĐPT Huyện Phú Quý đã tổ chức trại Hạnh mang tên YẾN PHI 1....

GĐPT Thiện Duyên tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh

IMAGE
Ngày 29-10- 2017,  Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình đã tổ chức thi vượt bậc cho 25 đoàn sinh

GĐPT Thiện Duyên đã tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh

IMAGE
Ngày 29-10- 2017,  Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình đã tổ chức thi vượt bậc cho 25 đoàn sinh

GĐPT Thiện An tổ chức kỷ niệm 1 năm thành lập

IMAGE
Ngày 07/10/2017,  tại chùa An Lạc- huyện Hàm Thuận Bắc, GĐPT Thiện An - tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày thành lập...

Các đơn vị tổ chức vui Trung thu 2017 cho Đoàn sinh

IMAGE
GĐPT Thiện An, Hải Quang, Thạnh Lâm, Long Quang...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.