Đáp án Kỳ thi kết khoa bậc Kiên 2018 và năm thứ nhất bậc Trì- Định 2018

Monday, 02 September 2019 15:20

Kết quả hình ảnh cho HUY HIỆU HOA SEN

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT KHÓA BẬC KIÊN 2018

VÀ NĂM THỨ NHẤT BẬC TRÌ - ĐỊNH

Tổ chức ngày 01/9/2019

Ðạo Phật (Thích Thiện Châu)

Monday, 23 April 2018 13:30


"Cái này có thì cái kia có
Cái này sanh thì cái kia sanh
Cái này không thì cái kia không
Cái này diệt thì cái kia diệt".

Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới ( Thích Minh Châu)

Monday, 23 April 2018 13:21


Trong những năm bản lề cuối cùng giữa hai thế kỷ mà chúng ta đang sống, chúng ta đã và đang rút ra những kinh nghiệm, những bài học gì, khả dĩ làm chúng ta yên tâm hơn, tin tưởng hơn?

Giới Học ( Thích Chơn Thiện)

Monday, 23 April 2018 13:24

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải thoát mà không phải đưa đến các phước báo sanh thiên

Vô Ngã là Niết Bàn ( Thích Thiện Siêu)

Monday, 23 April 2018 13:18


Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa đã vội phê phán bình phẩm đủ cách.

NHẤT THỪA (Nguyễn Thế Đăng)

IMAGE
Ba thừa Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát đều nằm trong Một thừa, Một thừa ấy là Phật thừa. Một thừa Phật...

Ðại Cương Kinh Pháp Hoa (HT.Thích Thiện Siêu )

IMAGE
Trong kinh Pháp Hoa có một câu dạy rất đặc biệt, nêu lên mục đích ra đời của mười phương chư Phật, câu đó là...

Kinh VÔ THƯỢNG NIẾT BÀN giảng giải (Bát Nhã Tâm Kinh)

IMAGE
Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng Giọng đọc: Nguyên Hà

Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải Bát Nhã Tâm Kinh

IMAGE
Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải chi tiết về Bát Nhã Tâm Kinh

Tam vô lậu học (Thích Từ Hòa & Thích Phước Lượng)

IMAGE
Tam vô lậu học là môn học thù thắng gồm có Giới-Ðịnh-Tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Ðức Phật.

Năm Căn, Năm Lực ( Thích Viên Giác)

IMAGE
Con đường tu tập của đạo Phật để đạt được mục đích giải thoát tối hậu bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo, còn...

Ngũ uẩn (Thích Viên Giác)

IMAGE
Ðức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn đều do ngu si mà sinh...

Sơ cứu (phần 1)

IMAGE
Điều bạn cần làm đầu tiên đó làm máu ngừng chảy. Để làm điều đó, bạn cần dùng ngón hoặc nắm tay, ép chặt...

Gút Ghế đơn (Bowline)

IMAGE
Gút Ghế đơn (Bowline)

gút dây - Alpine Butterfly

IMAGE
  nút Bướm (Alpine Butterfly)

5 gút dây thông dụng

IMAGE
5 gút dây thông dụng

Nút ghế kép (Bowline on a bight)

IMAGE
Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dễ chịu hơn nút ghế đơn.

GĐPT Minh Châu đã tổ chức kỷ niệm ngày Hiếu

IMAGE
Ngày 25.7 ÂL vừa qua, GĐPT Minh Châu đã tổ chức kỷ niệm ngày Hiếu tại chùa Long Hải, phường Đức Long, TP Phan Thiết.

Các đơn vị GĐPT tổ chức văn nghệ mừng Đại lể Vu Lan Báo hiếu PL.2563

IMAGE
Các đơn vị GĐPT tại thuộc tỉnh tổ chức văn nghệ đón mừng Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2563

GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý tổ chức buổi gặp mặt Đoàn sinh hoàn thành tốt chương trình giáo dục của nhà trường.

IMAGE
Ngày 10/8/2019 vừa qua tại Hội trường chùa Liên Hoa, Ban Huynh trưởng GĐPT Liên Hoa - H. Phú Quý đã tổ chức buổi gặp...

GĐPT Long Quang H. Tuy Phong tổ chức Trại Hiếu Ngành Đồng năm 2019

IMAGE
Ngày 04.08.2019 (04.7. Kỷ Hợi) tại Tổ đình chùa Long Quang. GĐPT  Long Quang H.Tuy Phong ,  đã tổ chức Trại Hiếu Ngành...

GĐPT Linh Sơn H. Tánh Linh tổ chức trại Hè 2019

IMAGE
Từ ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2019, tại chùa Linh Sơn TT. Lạc Tánh H. Tánh Linh, GĐPT Linh Sơn đã tổ chức hội trại hè...

GĐPT Hải Quang Phan Thiết tổ chức ngày Hạnh

IMAGE
Ngày 21/7/2019 (19-6 ÂL),  tại chùa Hải Quang, ngành Nữ GĐPT Hải Quang đã  tổ chức Kỷ niệm ngày Hạnh.

GĐPT Liên Hoa Huyện Phú Quý tổ chức Trại Hiếu – Mục Kiền Liên năm 2019

IMAGE
Thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm 2019, ngày 18/7/2019 GĐPT Liên Hoa đã  tổ chức Trại hiếu – Mục Kiền Liên...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"