Tập tin số 22- HĐTN: Đầu Thư Đàn ngành Đồng

Friday, 05 May 2017 09:56


Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em, kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, cùng một lớp hay là cùng chung lối xóm lân cận luôn sống gần nhau, sinh hoạt bên nhau, thương yêu nhau chân thành trong nghĩa tình của người con Phật.

Tập tin số 22- Kháo giảng và sổ tay Đời sống trại (Nguyên Trừng)

Friday, 05 May 2017 09:51


Trên đất Trại, thời gian của khóa giảng dài nhất là 2 giờ. Trong thời gian này, nếu gặp giảng viên hấp dẫn, thu hút thì cùng một lúc Trại sinh vừa tiếp thu nội dung, vừa học tập thực nghiệm. Nhưng gặp một giảng viên không hấp dẫn thì Trại sinh sẽ chán nản, nhất là thời điểm gần trưa, có khi nhiều Trại sinh ngủ gục, thất bại của người nói là khi mình nói mà có người nghe lơ đểnh, ngủ gục, hay ngồi tán gẫu chuyện riêng với nhau*.

Tập tin số 22- quý II-2017

Friday, 05 May 2017 09:30

TẬP TIN SỐ 22

Ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sanh lại về với nhân loại trên toàn thế giới. Trong không khí tưng bừng, trang nghiêm của ngày hội lớn này, người Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT chúng ta hãy suy niệm đôi điều về hiện tượng siêu tuyệt trong sự xuất hiệncủa đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để từ đó chúng ta rút ra những bài học sống động, quý báu và cần thiết cho cuộc sống thường nhật và cho bước đường thiên lý phục vụ lý tưởng của người áo Lam...

Tập tin số 22- "Bồ tát sợ nhơn, chúng sanh sợ quả" - HT. Thích Thanh Từ

Friday, 05 May 2017 09:47

 

Đợi đến quả khổ mới sợ, đã chịu đau đớn quá rồi, từng bị thương tổn thân thể và danh dự, mất hết an vui hạnh phúc. Biết sợ nhơn khổ tránh trước, có phải là kế an toàn hơn chăng? Cho nên người trí mới sợ nhơn, kẻ ngu chỉ sợ quả.

Tập tin số 21- Câu hỏi Phật pháp kỳ này

Thursday, 12 January 2017 02:41


Theo quan niệm của Đạo Phật:  loài người cũng như loài vật, một lần chết là mất hẳn, không còn gì tồn tại sau đó nữa: "Cát bụi, con người trở về với cát bụi" (Đúng -sai)

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.