Tập tin số 24- Hãy tự chiến thắng minh - Thục Thời

Saturday, 23 September 2017 00:45

              

Ngảy Thảnh Đạo của Đức Phật là một ngày vô cùng trọng đại, ngày cao quý và quan trọng nhất của người Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT. Nhờ Đức Phật thành đạo mà chúng ta mới có được con đường tiến đến Chân- Thiện- Mỹ, nhờ Ngài chỉ bày mà ta mới thấy rõ, mới ngộ nhập Phật tri kiến của mình

Tập tin số 23 - Thơ của tác giả TNS & Tâm Quang

Friday, 11 August 2017 09:58

Cho dù đi khắp muôn phương

Vẫn luôn có mẹ chung đường với con.

Tập tin số 23 - Tổ chức, điều hành GĐPT Tỉnh (Thục Thời)

Friday, 11 August 2017 09:48

    

Gia Đình Phật Tử Tỉnh là một tập hợp gồm tất cả các đơn vị GĐPT cơ sở tại các Tự viện khắp trong toàn tỉnh. ( hiện nay tại tỉnh Bình thuận có hơn 30 đơn vị GĐPT đã đăng ký sinh hoạt trong lòng Giáo Hội ) với hàng ngàn Huynh trưởng và Đoàn sinh, thuộc nhiều ngành, nhiều bậc học và nhiều hoạt động , sinh hoạt, tu học diễn ra tại các đơn vị cơ sở với nhiều hình thức khác nhau .

Tập tin số 23 - Trao đổi kỹ năng Gút dây

Friday, 11 August 2017 09:53


Gút dây là một trong những kỹ năng quan trọng trong chương trình huấn luyện thanh thiếu niên. 

Tập tin số 23 - Ngày Hạnh (Chơn Nguyện)

Friday, 11 August 2017 09:44


GĐPTVN là một tổ chức giáo dục, ứng dụng giáo lý Phật đà để xây dựng hoàn chỉnh nhân cách mỗi nhân thân.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.