Hương Lam số 30 - 10 câu hỏi về Phật pháp & HĐTN

Tuesday, 16 April 2019 23:39

1O CÂU HỎI

PHẬT PHÁP CĂN BẢN  & HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

Hương Lam số 30 - Sự kiện vĩ đại và tôn quý (Thục Thời)

Tuesday, 16 April 2019 23:25

 

Nhân ngày Khánh Đản PL. 2563 của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT chúng ta thành kính dâng lên đấng Thế Tôn nén hương của niềm tin Tam Bảo. Cầu nguyện cho ánh sáng từ bi, trí tuệ ngày Đản Sanh của Đức Phật soi sáng khắp muôn nơi, xua tan đi mọi khổ đau hận thù đố kỵ,

HƯƠNG LAM số 29 - Trang văn nghệ

Friday, 04 January 2019 13:33


Nắng xuân thoảng tiếng chày kình

Bóng xuân duyên dáng in hình Tào Khê.

Hương Lam số 30 - Rộn ràng mùa Đản sanh

Wednesday, 10 April 2019 00:22

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK (PL.2563- DL.2019)

Đồng chắp tay cầu nguyện thế giới bình an, tâm người biết thứ tha khoan dung và Anh Chị Em áo lam ngồi gần nhau thắp nén tâm hương nguyện cùng tinh tấn.

HƯƠNG LAM số 29 - Một số câu hỏi hiểu về GĐPT

Friday, 04 January 2019 13:18

 Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.