TẬP TIN số 18 - Kỹ năng tổ chức trò chơi nhỏ trong sinh hoạt tập thể

Friday, 01 April 2016 09:38


Xác định đối tượng: Lứa tuổi, giới tính, trình độ, sức khỏe, đặc điểm tâm sinh lý.

TẬP TIN số 18 - HĐTN: KỸ THUẬT HÁT

Friday, 01 April 2016 09:36


Kỹ thuật hát thẳng và rung giọng của nghệ thuật ca hát truyền thống  không bao giờ kết hợp giữa rung giọng với nhả chữ, từ chính của ca từ (kể cả từ đệm lót như: tình bằng, này a, phú lí,...).

Tập tin số 18 - VAI TRÒ ĐỜI SỐNG TRẠI ĐỐI VỚI TRẠI HUẤN LUYỆN ĐỘI, CHÚNG TRƯỞNG

Friday, 01 April 2016 09:30


Với lứa tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết, manh động, hiếu thắng và nhạy bén này, làm Đời sống Trại (ĐST) tương đối dễ thành công về mặt “Động” nhưng lại dễ thất bại về mặt “Tĩnh”. Cũng có khi phải thất bại về mặt “Động” nữa.

TẬP TIN số 18 - Mục Vấn đề: KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Friday, 01 April 2016 09:33


"Con người là nơi nương tựa duy nhất cho chính mình". Ðạo Phật tin tưởng tuyệt đối vào khả năng con người, vấn đề kỷ luật trong đời sống tập thể, tôn trọng tuyệt đối kỷ luật trong tinh thần tự do hoàn toàn của con người. 

Tập tin số 18 -TU HỌC: GIÁ TRỊ CÙA ĐỜI SỐNG THIỂU DỤC TRI TÚC

Friday, 01 April 2016 09:26


Tri túc là nếp sống của người phương Đông ngày xưa. Nếp sống thiên về đời sống tinh thần, không chạy đuổi theo vật chất. Đạo Phật nói đến hai vế song song là Thiểu dục và Tri túc là lối sống của Bồ tát hành đạo giữa đời. Người xuất gia sống trong Tam thường bất túc, chăm lo đời sống trí huệ.

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Great Compassion Mantra Da Bei Zhou (Tibetan Version)

IMAGE
Great Compassion Mantra Da Bei Zhou (Tibetan Version)

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.