Tập tin số 21 - Trao đổi kinh nghiệm" Lửa Trại

Sunday, 08 January 2017 23:59


Lửa trại là một cuộc họp vui, thân mật có hiệu lực gây thiện cảm giữa mọi người, tạo những kỷ niệm khó xóa mờ trong đời.

Tập tin số 21 - Nghiên cứu Phật học: Vấn Đáp Cơ Bản về Sự Buông Bỏ, Bất Bạo Động và Lòng Bi Mẫn

Sunday, 08 January 2017 23:52


Chữ 'buông bỏ' trong đạo Phật hơi khác với nghĩa thông thường của nó trong Anh ngữ. Trong Phật giáo, ‘buông bỏ’ được gắn liền với tâm xả ly (renunciation). Chữ xả ly trong Anh ngữ cũng bị hiểu lầm, vì nó ngụ ý là ta phải từ bỏ tất cả để vào sống trong hang động.

Tập tin số 21- Mục Phỏng vấn

Wednesday, 04 January 2017 01:31

Hành trình một năm qua trên con đường xây dựng tổ chức GĐPT Tỉnh Bình Thuận, Nhân dịp cuối năm 2016,  BBT Tập tin đã có dịp trao đổi phỏng vấn Huynh trưởng Cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh một số vấn đề về nội dung trên và được anh hoan hỷ trả lời.

Tập tin số 21 - Để là một người dẫn trò chơi giỏi

Friday, 06 January 2017 23:16


Luôn gắn liền trò chơi với phương châm giáo dục “Học mà Chơi – Chơi mà Học”

Tập tin số 21- THƯ CHÚC TẾT Của anh Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh Bình Thuận

Wednesday, 04 January 2017 01:25


Xuân Đinh Dậu PL.2560  DL.2017 lại về trên quê hương đất nước, tôi thay mặt Ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh Bình Thuận thân ái gởi đến Quý vị ân nhân, Ban Bảo trợ, Bác Gia trưởng, các Anh Chị Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trong tỉnh lời chúc mừng Một Năm Mới An Lạc, Thành Tựu Mọi Công Tác Phật Sự.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.