TẬP TIN SỐ 20 (QUÝ IV-2016)

Tuesday, 04 October 2016 00:42

Mời ACE đón đọc Tập Tin Tu học & Sinh hoạt số 20 (quý IV năm 2016)

TẬP TIN SỐ 19 - ĐÀN CHIM ĐÃ VỀ TRÊN CÀNH XƯA (Bảo Lễ)

Saturday, 13 August 2016 00:54


 Đàn chim sẻ đã trở về, nghĩa là chúng không phải lũ hoang đàng phù phiếm. Chúng ca hát nhảy múa làm mẹ vui, vỗ về ru đưa nỗi buồn trông nhớ vào cõi đã qua.

TẬP TIN SỐ 19- Tổ chức trò chơi tập thể (Chúc Quả)

Friday, 12 August 2016 01:43


Hoạt động tập thể trong sinh hoạt vô cùng quan trọng. Hoạt động này giúp cho sinh hoạt đoàn có những ý nghĩa. Trong các buổi sinh hoạt tập thể nó giúp cho liên kết các thành viên với nhau. Dưới đây là một số gợi ý về k năng tổ chức trò chơi

TẬP TIN SỐ 19 -XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐƠN VỊ GĐPT VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐOÀN SINH NGÀNH OANH

Friday, 12 August 2016 01:47


Bài viết này chỉ là phần gợi ý, gói gọn trong phạm vi sinh hoạt của một đơn vị GĐPT với đối tượng là ngành Oanh, được lấy qua trao đổi  tâm sự từ một Huynh trưởng đang cầm Đoàn nên rất mong sự đóng góp ý kiến của các Huynh trưởng khác.

TẬP TIN SỐ 19 - VAI TRÒ ĐỜI SỐNG TRẠI ĐỐI VỚI TRẠI LỘC UYỂN (Nguyên Trừng)

Friday, 12 August 2016 01:37


Nếu chúng ta so sánh sức sống và khả năng sinh hoạt giữa trại Đội Chúng trưởng (ĐCT) và Lộc Uyển , chúng ta thấy trại Đội Chúng trưởng thể hiện rõ sức sống nổi bật hơn trại Lộc Uyển nhiều.. Trại ĐCT thuần nhất một lứa tuổi, ngược lại trại Lộc Uyển bao gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở trại Lộc Uyển, Tuổi vừa đủ là 18 nhưng cũng có Trại sinh tuổi đã lớn và đã có gia đình, thậm chí cũng rãi rác dăm ba Bác Gia trưởng cũng tham gia học tập.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.