TẬP TIN SỐ 19 - LỜI PHẬT DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

Friday, 12 August 2016 01:21

Bấy giờ, đã đến lúc đức Thế Tôn khoác y – bát lên đường vào thành khất thực, trên đường đi, đức Thế Tôn thấy một chàng thanh niên đang lễ bái, là người con có hiếu nên nghe theo lời dạy của cha trước khi mất, cứ mỗi sáng, sau khi tắm gội xong anh ta ra đường thực hành việc lễ bái sáu phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới. Cuộc gặp gỡ là duyên khởi cho bản kinh Thiện Sanh ra đời.

TẬP TIN SỐ 19 - HIẾU HẠNH CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN (HT.Thích Trí Quảng)

Friday, 12 August 2016 01:18

Trong sử ghi rằng, khi Đức Phật tại thế, trên bước đường giáo hóa độ sinh, Mục Kiền Liên luôn ở bên tả và Xá Lợi Phất ở bên hữu của Phật. Xá Lợi Phất xuất gia theo Phật, công phu nửa tháng mới đoạn dứt kiết sử, trừ được phiền não. Trong khi Mục Kiền Liên chỉ trong bảy ngày, liền dứt hết các lậu hoặc, đắc thần thông, chứng quả A la hán. 

 

TẬP TIN SỐ 19 (QUÝ III-2016)

Thursday, 11 August 2016 05:07

Mời quý ACE đón đọc tập tin số 19 (quy III-2016)

TẬP TIN SỐ 19 -NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL.2560 HUYNH TRƯỞNG - ĐOÀN SINH GĐPT CÓ NHỮNG SUY NGHIỆM VÀ GÓC NHÌN VỀ GIÁO LÝ DUYÊN SINH? (Thục Thời)

Friday, 12 August 2016 00:57


Mùa Vu Lan, mùa Lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam và của Văn hóa Á đông nói chung. Đã là con người thì ai cũng đều có Tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ, Anh Chị em, bạn bè quyến thuộc. Nói rộng ra là đều có mối quan hệ duyên sinh gắn bó, gồm đủ cả người thương kẻ oán trong khắp cả cộng đồng xã hội, trong đó có người đã vắng bóng và có người đang hiện hữu trên thế gian ở khắp cả hành tinh này.

tạp tin số 18: Tin học cơ bản (P1)

Wednesday, 06 April 2016 06:40


Ông Bà nói :”Không nở bề ngang cũng sang bề dọc” thế mà hay thật! Tập tin số này “mạnh dạn” biên soạn và giới thiệu đến quý ACE chưa biết “máy vi tính là gì!”.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.