TẬP TIN SỐ 19 -NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL.2560 HUYNH TRƯỞNG - ĐOÀN SINH GĐPT CÓ NHỮNG SUY NGHIỆM VÀ GÓC NHÌN VỀ GIÁO LÝ DUYÊN SINH? (Thục Thời)

Friday, 12 August 2016 00:57


Mùa Vu Lan, mùa Lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam và của Văn hóa Á đông nói chung. Đã là con người thì ai cũng đều có Tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ, Anh Chị em, bạn bè quyến thuộc. Nói rộng ra là đều có mối quan hệ duyên sinh gắn bó, gồm đủ cả người thương kẻ oán trong khắp cả cộng đồng xã hội, trong đó có người đã vắng bóng và có người đang hiện hữu trên thế gian ở khắp cả hành tinh này.

TẬP TIN SỐ 19 (QUÝ III-2016)

Thursday, 11 August 2016 05:07

Mời quý ACE đón đọc tập tin số 19 (quy III-2016)

TẬP TIN SỐ 18: ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ÐỐI VỚI NHÂN LOẠI (T.T. Nyanatiloka Maha Thera)

Wednesday, 06 April 2016 06:34


những Phật giáo đã làm phát triển đức tánh tự tin nơi con người mà còn khuyên con người phải sáng suốt trước khi tin một điều gì. Phật giáo phủ nhận lối tin vào những tập tục mù quáng hay những quyền lực vu vơ.

tạp tin số 18: Tin học cơ bản (P1)

Wednesday, 06 April 2016 06:40


Ông Bà nói :”Không nở bề ngang cũng sang bề dọc” thế mà hay thật! Tập tin số này “mạnh dạn” biên soạn và giới thiệu đến quý ACE chưa biết “máy vi tính là gì!”.

TẬP TIN SỐ 18 - ĐỘI HÌNH TẬP HỌP VÀ DỰNG LỀU CHỮ A THEO ĐIỀU LỆNH

Friday, 01 April 2016 09:45

Sổ tay hướng dẫn Huynh trưởng phụ trách các bậc Sơ Thiện –Hướng Thiện)

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Great Compassion Mantra Da Bei Zhou (Tibetan Version)

IMAGE
Great Compassion Mantra Da Bei Zhou (Tibetan Version)

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"