Tâp tin số 20 - Phương pháp dạy Phật pháp cho Đoàn sinh

Tuesday, 04 October 2016 00:57


(Giacngo.vn): “Món quà có giá trị nhất cho thế giới là món quà giáo pháp. Các bậc cha mẹ Phật tử phải hiến tặng món quà tinh thần này cho con em của họ.-Nguyên tác  Dr.Helmuth Kalr; Thích Minh Diệu lược dịch.

Tập tin số 20 - Câu hỏi Phật pháp

Tuesday, 04 October 2016 00:53

20 CÂU HỎI : ĐÚNG HAY SAI?

1/ Tụng kinh: Tụng là đọc thành tiếng một cách có âm điệu và thành kính.

2/ Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những vị hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong sáng, những đức tánh thuần lương.

TẬP TIN SỐ 20 (QUÝ IV-2016)

Tuesday, 04 October 2016 00:42

Mời ACE đón đọc Tập Tin Tu học & Sinh hoạt số 20 (quý IV năm 2016)

Tập Tin số 20 - Đức Phật Thành Đạo Khởi nguồn Chánh pháp (Thục Thời)

Tuesday, 04 October 2016 00:50


Con đường đức Phật đã vạch ra là con đường tự do, bình đẳng, thiết thực mà mỗi con người chúng ta ai cũng có thể đi được, nhưng nó rất sinh động uyển chuyển bằng sự tu tập ngay tự thân chứ không phải lý thuyết suông.

TẬP TIN SỐ 19 - ĐÀN CHIM ĐÃ VỀ TRÊN CÀNH XƯA (Bảo Lễ)

Saturday, 13 August 2016 00:54


 Đàn chim sẻ đã trở về, nghĩa là chúng không phải lũ hoang đàng phù phiếm. Chúng ca hát nhảy múa làm mẹ vui, vỗ về ru đưa nỗi buồn trông nhớ vào cõi đã qua.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.