Tập tin Hương Lam số 26- Đức tin người Phật tử (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Monday, 23 April 2018 10:14


Tâm lý nhân loại xưa nay do sợ hãi các thế lực u minh, huyền bí, sợ bệnh tật ốm đau, sợ tai trời ách nước, sợ nghịch cảnh éo le, sợ tai ương hoạn nạn; hoặc do cơ khổ nghèo nàn, do làm ăn lụn bại thất bát, do tội tù nguy khốn, do sự nghiệp bấp bênh, do danh vọng địa vị lung lay; hay do rủi ro bất hạnh, do thất vọng tình đời... mà phát sanh tin cuồng, tin bậy.

Tập tin Hương Lam số 26- Giới thiệu tác phẩm: Hình phạt (Nguye6n Hùng Võ Đình Cường)

Monday, 23 April 2018 10:10


Nhưng giữa cảnh sáng lạn, tươi trong kia, một điểm đen nhơ bẩn: một chiếc thuyền trụy lạc còn cắm sào trên sông xanh. Trong thuyền ngọn dầu lạc đỏ ngầu còn vật vờ bên dọc tẩu. Khách chơi đêm, dù chưa rũ sạch bóng tối, môi thâm và mặt bạc, đang ngồi lẫn lộn giữa sự hỗn độn của gối chăn. Và như không chịu nỗi ánh sáng của bình minh đang soi xỉa vào tận mặt, người kia nhắm nghiền đôi mắt đục lại...

tập tin Hương Lam số 26

Thursday, 12 April 2018 04:25

 

Mời ACE đón đọc tập tin Hương Lam số 26 (quý 2/2018) với nhiều thông tin và tài liệu tu học-huấn luyện chuyên môn

Tập tin Hương Lam số 26 - Năm giới cấm (Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng)

Monday, 23 April 2018 10:06


Tín đồ đạo Phật được dạy rằng: “Những gì mà họ gây tạo ra sẽ có một kết quả/ hậu quả nào đó cho bản thân mình và cho những người hần gũi với mình. Vì thề người Phật tử được khuyên nên suy nghĩ và hành động thiện lành để có được những kết quả tốt đẹp cho mình và cho người”

Hương Lam số 25 - Câu chuyện dưới cờ

Sunday, 21 January 2018 12:11


Mục đích của GĐPTVN là:  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội” cho thấy yếu tố quan trọng nhất ở đây là giáo dục trẻ

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.