tập tin số 1 - thơ (3)

Sunday, 15 April 2012 10:34

Đây vườn Lâm Tỳ Ni

Nơi đản sanh đức Phật

tập tin số 1- thơ (2)

Sunday, 15 April 2012 10:29

Sáng nay lặng ngắm mây trời,
Mùa Xuân chợt đến trong đời lãng du.

Tập tin số 1 - Đi về đâu? (viết ngắn)

Sunday, 15 April 2012 10:09

Cuộc sống cứ lăn theo dòng đời, thời gian có chờ đợi ai đâu? Mọi vật cũng phải chuyển biến theo luân hồi “ sinh- trụ- hoại- diệt”.

Tập tin số 1 -thơ

Sunday, 15 April 2012 10:20

Trí Hữu Sư nhiều chẳng để chơi
Hướng dẫn đàn em thật ích đời.

Tập tin số 1 - Nỗi trăn trở của người Áo Lam (viết ngắn)

Sunday, 15 April 2012 10:06

Có những anh chị xa hằng 70km vẫn miệt mài học tập nhưng cũng có một vài anh chị vì một khía cạnh nào đó, bị hoàn cảnh chi phối phải đành bỏ dỡ khóa học này. Tôi rất tiếc và nao nao buồn cho các anh chị cùng khóa đã bỏ nửa chừng. Kỳ thi kết khóa đợt 1 đã đến – lại thêm một số huynh trưởng bỏ dỡ – tôi tự hỏi lòng cho đến khi kết khóa cuối cùng có còn ai bỏ nữa không ? Đầy ấp những niềm vui, nổi buồn của lớp học.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.