Tập tin số 4 - Tìm hiểu " Nhất tự vi sư-Bán tự vi sư"

Thursday, 29 November 2012 12:36

Ở Việt Nam chúng ta, có lẽ để giúp đọc thuận tai, ông cha ta đã thêm chữ “vi” vào rồi trở thành câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (一字為師,半字為師).

Tập tin số 4- Thơ (Chơn Nguyện) -Hư vô

Thursday, 29 November 2012 11:12

Toâi vaø anh ñi suoát ñoaïn ñöôøng daøi

 

Tập tin số 4- GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÔNG CỦA RIÊNG AI (Quảng Nghĩa)

Thursday, 29 November 2012 11:09

GĐPT sẽ được và phải được hợp nhất thành một tổ chức vững mạnh. HTr GĐPT tự thấy trách nhiệm và sứ mạng của mình mà không phải ngồi chờ một nhân duyên nào nữa cả. Có chăng là sự trở về với chính mình, chỉ có chính chúng ta mới yêu thương nhau, mới lo lắng cho sự tiến triển của GĐPT Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tập tin số 4- Hương Lam ( Đồng Tuệ)

Thursday, 29 November 2012 11:11

     Có một người Bạn thân cứ hỏi Tôi… “tại sao  mầy thích đi GĐPT, lại say mê đến thế,có lợi ích gì không , hay lại tốn công , tốn của , tốn thời gian vô ích “Tôi bảo : tôi thích đi GĐPT  từ thời còn niên thiếu thật tình mà nói lúc bấy giờ với bản tánh hiếu động của lứa tuổi thiếu niên

Tập tin số 4- HÌNH ẢNH NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT ( Phan Trần Trọng)

Thursday, 29 November 2012 11:07

Người Huynh trưởng (HTr) hiện nay đang sinh hoạt với GĐPT thật vô cùng đáng kính và trân trọng tinh thần vô úy khắc phục những chướng duyên, trở ngại thuộc về bản thân, gia đình trong điều kiện kinh tế khó khăn để cùng tổ chức GĐPT đảm nhiệm Phật sự giáo dục thế hệ tương lai có một nền đạo lý vững chắc, có một tri thức sống thực tế giữa đời thường mà ý nghĩa ấy phải hòa quyện giữa Từ bi-  Trí tuệ- Dũng lực.

 

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.