TT số 3: Sám hối (Tùy bút: Đồng Tuệ)

Wednesday, 01 August 2012 12:44

…Trong học thuyết nhà Phật có nói về Nhân Quả. Nhân nào thì Quả nấy – trong Nhân có Quả, trong Quả có Nhân. Tôi là một Phật tử, không đơn thuần chỉ biết tụng kinh niệm Phật mà tôi cũng là một Huynh trưởng trong tổ chức Gia đình Phật tử đã trải qua những năm tu học rèn bậc, qua những trại Huấn luyện, ít nhiều nắm được một số cốt lỏi của giáo lý Phật Đà.

TT số 3:"Những kỷ niệm của nghề làm Huynh trưởng" (Hồi ký- Tâm Ý)

Monday, 30 July 2012 16:34

Hôm nay ngồi đây suy gẫm viết lên những dòng ký ức này, xét thấy bản thân tôi là một HTr được tôi luyện , tu dưỡng trong ngôi nhà LAM Bình Thuận được thừa hưởng những lời vàng ý ngọc, những việc làm đầy trọng trách từ các Anh, các Chị của mình mà xét thấy mình chưa đóng góp gì nhiều cho tổ chức chưa xứng đáng với những gì mà các anh các chị mình đã thể hiện và cống hiến suốt cuộc đời của mình..

TT số 3: Từ bi (Tùy bút - Thục Độ)

Monday, 30 July 2012 16:13

Châm ngôn Gia đình Phật tử là Bi-Trí-Dũng. Tại sao không là Trí-Bi-Dũng hay Dũng-Trí-Bi …? “Bi” ở đây, được đặt lên hàng đầu, chính là “từ bi”. Từ bi là tình thương, là nguồn an ủi, là sự cảm thông sâu xa đến muôn loài, là bể nước cam lồ mát ngọt để cho những ai đang bị lửa trần gian thiêu đốt mặc tình nhảy ùm tắm gội ( Thượng Tọa Thích Thanh Từ).

TT số 3: Mẹ và con ( Tùy bút của Chơn Nguyện)

Monday, 30 July 2012 16:20


Những cơn mưa nặng hạt ào ạt rơi trên mái tole nghe buồn quá, như tâm trạng tôi lúc này vậy. Bao ngổn ngang, bao kỷ niệm, những ký ức chợt hiện về.

Hồi ký Một chuyến đi (Chơn Nguyện) - Tập tin số 3-2012

Monday, 30 July 2012 16:07

Làm việc Phật sự nói riêng cho GĐPT và nói chung cho những ai tham gia công tác cùng Giáo Hội, đã gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng cũng có nhiều niềm vui.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.