Ra mắt Tập tin số 2

Thursday, 19 April 2012 11:50

Tập tin số 2 với chủ đề " Mừng Phật Đản -PL 2556"

BBT chân thành cám ơn sự đóng góp tài lực cũng như thông tin của các Đạo hữu Ban Bảo trợ, các  Anh Chị Huynh trưởng, Đoàn sinh.

Tãp tin số 2 - Viết ngắn

Thursday, 19 April 2012 11:29

Mãi đến bây giờ tôi mới được trực tiếp nghe Chư Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy giáo lý thậm thâm vi diệu của Đức Thế Tôn, lòng tự nguyện cố gắng tiếp thu tinh tấn tu học để xứng đáng là người Huynh trưởng GĐPT. Nhờ lớp học này mà tôi thông hiểu được ít nhiều các pháp môn tu trong 84.000 pháp môn tu của Đức Phật chế. Nào là Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh đạo .v.v…

tập tin số 1 - thơ (3)

Sunday, 15 April 2012 10:34

Đây vườn Lâm Tỳ Ni

Nơi đản sanh đức Phật

Tập tin số 2 - Tản mạn

Thursday, 19 April 2012 11:26

Ôi các tuổi khi còn mang hai sợi “dây đai” của chiếc quần, váy tung tăng bên anh, bên chị mỗi khi đến với Đoàn.

tập tin số 1- thơ (2)

Sunday, 15 April 2012 10:29

Sáng nay lặng ngắm mây trời,
Mùa Xuân chợt đến trong đời lãng du.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.