Tập tin số 3- Tùy bút:Tình mẹ bao la (Quảng Thạnh)

Monday, 30 July 2012 16:00

Nuôi dưỡng và che chở cho con từ khi còn trong lòng mẹ . Mẹ đã dành cho con với tất cả tình thương... rơi lệ khi con đau ốm, những ngày tháng vất vẩ nuôi con và những đứa em.

Tập tin số 3-2012 -Người Huynh trưởng GĐPT với Văn -Tư -Tu

Monday, 30 July 2012 15:58

Người Huynh trưởng GĐPT hiện nay đang sinh hoạt trong tổ chức Ban Hướng dẫn Phân ban các cấp từ cơ sở lên đến Trung Ương cần có và phải có tư duy, nhận thức và thực hiện đúng đắn đề tài Văn –Tư-Tu mà GĐPT đưa vào chương trình Phật pháp để tu học ở các khóa huấn luyện Huynh trưởng trước khi trở thành Huynh trưởng nòng cốt của tổ chức.

(Tập tin số 3 -2012)

truyện ngắn: "Nàng"

Sunday, 17 June 2012 14:30

Truyện ngắn được lấy trong Kỷ yếu Trại Huyền Trang II của GĐPT Bình Thuận.

Thơ trích từ tập tin số 3-2012

Monday, 30 July 2012 15:46

* Ca dao ( Đồng Tuệ)

* Giấc mơ người  cùng tử ( Chánh Nguyện)

* Vu Lan nhớ mẹ ( Vân Vũ)

* Tình Lam ( Dương Đức Vinh)

* Kỷ niệm thương ( Thiện Tiến)

Tập tin số 2 - Đi lễ chùa (TTT)

Thursday, 19 April 2012 12:04

Vì thế, sự đi chùa lễ Phật là một việc làm do động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gầy dựng cho mình một ngày mai sáng đẹp.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.