Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy (Long Quang)

Sunday, 12 August 2018 10:42


Đề ra cho mình một kế hoạch . Cầm quyển giáo án trong tay, sau  khi nghiên cứu nhìn vào thực tế va chạm, tôi nhận thấy “giáo án” là phương tiện tốt để tôi nghiên cứu áp dụng giảng dạy cho đoàn sinh

Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trắc nghiệm Phật pháp (Bậc Định)

Sunday, 12 August 2018 10:38


Môn học thù thắng gồm có Giới-Định-Tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật.

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Vu Lan Hiếu hạnh Tình người (Thục Thời)

Sunday, 12 August 2018 10:32


Mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL. 2062 – 2018 lại về với người con Phật, gió thu nhè nhẹ, gợi lên cảm xúc dâng trào về công cha, nghĩa mẹ, tình người… Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trước hết phải ý thức đến bốn ân sâu nặng đối với cha mẹ, Tam bảo, đất nước, cộng đồng xã hội và cả môi trường sống, thể hiện sự tri ân, báo ân bằng hành động thiết thực, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người con Phật đối với gia đình, xã hội, Đạo Pháp và dân tộc.

Tập tin HƯƠNG LAM số 27- Trắc nghiệm Phật pháp (Bậc Trì)

Sunday, 12 August 2018 10:35


“Ai đối với sắc (thọ, tưởng, hành, thức) mà yêu thích, thì đối với khổ cũng yêu thích” (Kinh Tạp A-hàm)

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 (quý 3-2018)

Thursday, 02 August 2018 10:12

Mời ACE đón đọc tập tin Hương Lam số 17 (quý III-2018) với nhiều tin bài thiết thực: Chia sẻ kinh nghiệm ; Câu hỏi ôn tập tu học bậc Trì- Bậc Định; Đề thi vượt bậc ngành Đồng; Tâm sự áo Lam...

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.