Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Vu Lan Hiếu hạnh Tình người (Thục Thời)

Sunday, 12 August 2018 10:32


Mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL. 2062 – 2018 lại về với người con Phật, gió thu nhè nhẹ, gợi lên cảm xúc dâng trào về công cha, nghĩa mẹ, tình người… Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trước hết phải ý thức đến bốn ân sâu nặng đối với cha mẹ, Tam bảo, đất nước, cộng đồng xã hội và cả môi trường sống, thể hiện sự tri ân, báo ân bằng hành động thiết thực, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người con Phật đối với gia đình, xã hội, Đạo Pháp và dân tộc.

Tập tin HƯƠNG LAM số 27 (quý 3-2018)

Thursday, 02 August 2018 10:12

Mời ACE đón đọc tập tin Hương Lam số 17 (quý III-2018) với nhiều tin bài thiết thực: Chia sẻ kinh nghiệm ; Câu hỏi ôn tập tu học bậc Trì- Bậc Định; Đề thi vượt bậc ngành Đồng; Tâm sự áo Lam...

Tập tin Hương Lam số 26 - Tập thổi ...còi (Trẩn Miễn Bàn)

Monday, 23 April 2018 10:40


Chuyện nghe thật lạ. Không phải thổi còi chỉ để chứng tỏ mình là điều hành đội ngũ  mà ở đây “thổi còi” còn để trao đổi thông tin, nhất là khi “đụng” trại.

Tập tin Hương Lam số 26 - Trang Văn nghệ

Monday, 23 April 2018 10:50

Thơ: Kính lạy Người ( Th. Nguyên Sắc) - Thơ: Đường tu (Tâm Quang)- Hồi ký Một chuyến đi về (Đỗ Nhữ)-  Tản mạn: Chuyện chiếc lá (Thục Độ) - Nhạc: Ngợi ca Cồ Đàm (Bảo Lễ)

Tập tin Hương Lam số 26 - Tầm nhìn và mục tiêu của người Huynh trưởng (Nguyên Quý Võ Ngọc Thạch)

Monday, 23 April 2018 10:37


Một đơn vị mạnh là nhờ tuân thủ vào kỹ cương và đoàn kết của tập thể, trước hết phải là từ chính nội bộ BHT của đơn vị, vì Ban huynh trưởng (BHT) là chỗ dựa, là trụ cột sức sống của đơn vị gia đình.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.