Tập tin HƯƠNG LAM số 29 -Tham luận: Thực trạng tổ chức GĐPT tỉnh

Friday, 04 January 2019 13:14


GĐPT trong tỉnh được đến ngày hôm nay là một sự phấn đấu không ngừng của những người áo lam có cùng chung lý tưởng mục đích

Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Bàn về vấn đề đổi mới trong công tác Nghiên huấn

Friday, 04 January 2019 13:06

 

Đổi mới để thực hiện trong công tác Nghiên huấn phải song hành cùng chương trình tu học do Trung ương biên soạn

Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Quý I-2019

Wednesday, 28 November 2018 00:37

Mời quý Anh Chị đón đọc Tập tin HƯƠNG LAM số 29 - Quý I-2019

Mừng xuân Kỷ Hợi, với nhiều tin bài thiết thực.

HƯƠNG LAM số 29 - Thư chúc Tết của anh Trưởng BHD PB GĐPT Tỉnh

Thursday, 27 December 2018 10:13


 Trong năm qua, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta đã có nhiều tinh tấn , tích cực dóng góp trong mọi công tác Phật sự từ cấp tỉnh, đến cấp Huyện, Thị, Thành phố và các đơn vị GĐPT cơ sở Tự Viện… góp phần thực hiện thành tựu mọi Phật sự quan trọng trong năm 2018, đây là điểm đáng được tán thán, khen ngợi với tinh thần tích cực vì tổ chức, vì lý tưởng màu lam thân yêu.

Tập tin HƯƠNG LAM 28- Phật tử (trích)

Friday, 12 October 2018 09:59


Phật tử phải phổ biến chánh pháp bởi vì chánh pháp là ánh sáng chân lý, là nguồn vui bất diệt cho loài người. Phật tử phải vận dụng mọi phương tiện tốt để đem chánh pháp đến cho đời

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.