Tập tin Hương Lam số 34 - Lễ Truyền đăng

Created on Saturday, 04 April 2020 14:01

NGHI THỨC GĐPT.

 

LỄ PHÁT NGUYỆN TRUYỀN ĐĂNG

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CÁC CẤP

 

MỞ ĐẦU:

Lễ Phát nguyện Truyền đăng trong tổ chức GĐPT Việt Nam là một sinh hoạt kết hợp giữa Nghi và Lễ, được xếp vào hàng truyền thống, đánh dấu một thời điểm vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Huynh trưởng.

Huynh trưởng phát nguyện trước Tam bảo, thừa hành sứ mạng gánh vác và thành toàn trách nhiệm tiếp tục truyền thừa sứ mạng cao cả để đạo mạch thông lưu không dứt trước Tam bảo, Đạo pháp, Dân tộc và Tổ chức.

Nghi lễ này được cử hành tại chánh điện vào lúc 4 giờ sáng - đêm cuối của trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh và các trại huấn luyện đào tạo chuyên năng dành cho các cấp. Huấn luyện đào tạo Huynh trưởng là trách nhiệm của BHD Trung ương và BHD cấp Tỉnh, Thành.

Việc phát nguyện truyền đăng phát sinh từ sự khát khao trong tâm tư và nguyện vọng của Huynh trưởng trại sinh. Hunh trưởng nào đã qua sự huấn luyện và đào tạo, nhận thấy mìnhkhông đủ khả năng điều kiện để thánh toàn trách nhiệm bổn phận, cứ mạnh dạn đứng ra ngoài hàng. BHD các cấp và BQT tuyệt đối kgông áp dụng bất cứ một hình phạt nào để chế tài.

Huynh trưởng nhớ kỹ, phát nguyện là tự thân Huynh trưởng đối trước Tam bảo và Tổ chức phát nguyện lấy. Không ai có quyền và nhân danh gì phát nguyện thế cho các anh chị. Do vậy, nếu một Huynh trưởng trại sinh nào vắng mặt trong buổi lễ này thì dù thành tích học tập có đạt kết quả xuất sắc và thời gian tham dự trại đầy đủ, vẫn không được chấp nhận trúng cách. BHD có thể xét cho lưu thành quả của trại cho đến kỳ trại huấn luyện đồng cấp những năm kế tiếp.

 

Ý NGHĨA LỄ PHÁT NGUYỆN TRUYỀN ĐĂNG

Lễ Phát nguyện Truyền đăng trong tổ chức GĐPT VN đặt nền tảng trên pháp Phát Bồ đề tâm và thừa hành Bồ tát hạnh.

Chư Tổ dạy: “Tâm có phát thì chúng sanh độ nổi,

Nguyện có lập thì Bồ Đề Đạo thành”.

Do vậy từ ngàn xưa đến nay và cho muôn đời sau, sự phát lập tâm nguyện là Bất biến. Vì Kinh Hoa Nghiêm chép: Chí quyên việc phát lập tâm nguyện thì sự tu hành không kết quả, huống gì là không phát lập tâm nguyện mà cầu đạo vô thượng, chả khác nào nấu cát mà mong thành cơm.

Phát lập tâm nguyện Bồ Đề thì không ngoài 4 sắc thái THÁNH-CHƠN-ĐẠI-VIÊN, ra sức thực hành Bồ tát hạnh.

Huynh trưởng phải hiểu, hạnh của Bồ tát là phải sống trong thế gian mà nắm giữ được tinh thần giáo nghĩa trong ba tạng Kinh, Luật, Luận của Như Lai….

(Trích từ tài liệu Tu học Bậc Lực V- GĐPT TW)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"