Hương Lam số 33- Lời chào của BBT

Created on Monday, 30 December 2019 09:38

Lời BBT  ______________________

Khi ngôn ngữ không thể trực chỉ bản thể. Chỉ biết rằng, khi yêu nhau " tuy hai mà một" rồi nghiệm ra rằng "tuy một mà hai". Đó có phải là duyên sinh? Là tương tức tương nhập, cái này có- cái kia có, trong cái này có cái kia?

Khi ở người không có tính cách nào giống hệt nhau. Nhưng đời sống của mọi người, mọi loài, hầu như đều được sắp xếp trong một trình tự thời gian nào đó, theo một chu kỳ sinh- trụ- dị- diệt nhất định chứ không trưởng cửu.

Mùa xuân đã tới tận đầu ngỏ, ngay từ bình minh mới hé mở.

Có đến ắt có đi, có nở rồi cũng sẽ tàn. Nhưng, nắng đầu ngày có khác nắng hôm qua? Sao không nghĩ rằng đó cũng chỉ gọi là nắng mà thôi? Xuân cũng chỉ là xuân, mắc chi phải vươn sầu luyến tiếc, mắc chi phải hừng hực đón mời?

  Nhưng những gì được gọi là mới, có thực sự là mới không? Không có cái mới nào mà lại chẳng liên hệ với cái cũ. Cái bị diệt vì vậy không hoàn toàn mất đi, mà cái được sinh cũng không hoàn toàn khai sinh mới mẻ. Tất cả đều duyên với nhau mà sinh, duyên với nhau mà diệt. Không có sự mất và được trong vận hành nhân quả và duyên sinh của tất cả mọi sự. Tình thương luôn có mặt, không có mới-cũ, được-mất.

Có những điều hôm nay nhìn ra tựa ngày hôm qua.  Trong hôm nay đã có từ ngày hôm qua. Thoặt đà bỗng chốc như tất cả trở lại, muốn quên đi, buông đi nhưng hình tướng cứ hiện về nhắc lại. Người thật tĩnh tâm quán chiếu để sắc trả lại chính nó, căn trả lại căn, trần trả lại trần, xúc trả lại xúc, đừng lẫn lộn sinh thêm phiền não. Làm người thật khó, kẻ sơ căn cũng hóa phàm phu. Đã phàm phu thì vui buồn bất chợt như lúc thương yêu lúc ghét hờn, những phiền não kéo theo đầy hệ lụy nên lòng cứ chấp chặt, chẳng chịu buông xả nên biết khi nào nguôi ngoai mặc tưởng.

Với người áo lam, không vướn mắc nào không gỡ được nếu biết trân trọng tấm lòng và dang tay mở rộng cảm thông.

Xuân đã đến, ai cũng mong điều mới đẹp cho mình cho người.

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường,

Trú dạ lục thời hằng kiết tườngÁo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.