Hương Lam số 30 - Lễ công nhận chính thức Gia đình Phật tử

Created on Tuesday, 16 April 2019 23:44

tìm hiểu lễ lược trong GĐPT

 

                LỄ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

Đây là lễ ra mắt khi được BTS/GHPGVN tỉnh, thành cấp quyết định chính thức công nhận một đơn vị GĐPT. Lễ này rất quan trọng bởi vì nó là niềm vui lớn nhất của một Gia đình Phật tử lần đầu tiên. Đánh dấu sự khởi đầu huy hoàng trong hành trình lý tưởng áo lam, Lễ này tổ chức chỉ một lần.

Phần chuẩn bị: (nên nhờ một huynh trưởng đơn vị bạn có khả năng tổ chức hoặc nhờ Phân ban GĐPT Tỉnh hỗ trợ, tư vấn về mặt tổ chức…)

Sau khi được BHD Phân ban GĐPT thông báo được BTS/THPG cấp quyết định công nhận chính thức cho GĐPT, chúng ta thực hiện những bước tổ chức như sau:

Lập kế hoạch tổ chức, Nhân sự Ban Huynh trưởng.

Chỉnh đốn: Tổ chức Đoàn, Đội, Chúng, Đàn.

Đoàn phục, Phù hiệu, Cờ gia đình, Cờ Đoàn, Cờ Đội, Cờ chúng.

Tổ chức trại (nếu đủ điều kiện) trình bày sức sống – văn nghệ – Lên danh sách Thỉnh thầy ban chứng minh – BHD Phân ban GĐPT Tỉnh – Giáo hội địa phương – Ban Hộ tự – Gia đình Phật tử bạn – Phụ huynh Đoàn sinh – Quan khách (chính quyền) các đạo tràng tại chùa…)

Chủ tọa buổi lễ: Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành.

Chứng minh Chư Tôn đức Ban hướng Phật tử Tỉnh, Thành, Thầy trụ trì.

Phần hành lễ: (Ổn định tổ chức – hàng rào cung đón …)

1. Cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh, và tiếp đón quan khách quan lâm Hội trường

2. Tuyên bố lý do.

3. Niệm hồng danh Phật.

4. Tưởng niệm Chư Thánh tử Đạo, Chư Tiền bối hữu công.

5. Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố.

6. Giới thiệu Đại biểu tham dự.

7. Dâng hoa cúng dường (nếu có).

8. Lễ trình diện (Tuần tự các Đàn, Đội, Chúng, Đoàn, Liên Đoàn báo cáo; Gia trưởng trình diện GĐPT lên Chư Tôn Đức chứng minh và BHD/Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành).

9. Báo cáo sơ lược quá trình hình thành Gia đình Phật tử …

10. Tuyên đọc Quyết định công nhận chính thức của BHDPT Tỉnh Thành.

11. Trao quyết định.

12. Trao cờ Gia đình Phật tử (Gia trưởng nhận cờ, cột lên cán cờ. Cần có 1 đội thủ kỳ gồm 3 người, 1 cầm cán cờ, 2 người hộ kỳ. Khi Gia trưởng cột cờ vào gậy thì gậy cờ ở thế 90 độ so với thân người (song song với mặt đất) (nếu có dấu thì Gia trưởng nhận dấu, Anh LĐT nhận cờ). Có trường hợp, Huynh trưởng Trưởng BHD PB GĐPT tỉnh trao cờ và cột cờ- Người nhận là Gia trưởng. Sau khi nhận cờ, Gia trưởng trao lại cho Liên Đoàn trưởng mới tiếp đến phần nghi thức Gia đình: ra hiệu lệnh, hô khẩu lệnh, chào Đoàn kỳ, cử Đoàn ca).

13. Cử Bài ca chính thức GĐPT (Đoàn ca: bài ca Sen Trắng)

(Sau khi kết thúc bài ca Sen Trắng, đội Thù Kỳ trở về vị trí của Đội hình Đơn vị)

14. Phát biểu của Chính quyền địa phương (nếu có).

15. Phát biểu của Anh Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/Tỉnh, thành.

16. Đạo từ của Chư Tôn đức chứng minh.

17. Cảm tạ – Hồi hướng.

(Nếu có trại, hoặc trình bày sức sống thì Ban Tổ chức cung thỉnh Chư tôn đức và mời quan khách tham quan)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"