Hương Lam số 30 - 10 câu hỏi về Phật pháp & HĐTN

Created on Tuesday, 16 April 2019 23:39

1O CÂU HỎI

PHẬT PHÁP CĂN BẢN

1/ Với nguyên tắc sống hòa hợp (Lục hòa), câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”được thể hiện ở:

a) Kiến hòa đồng giải.

b) Thân hòa đồng trụ.

c) Giới hòa đồng tu.

d) Lợi hòa đồng quân.

              2/ Lấy sự công bằng làm trọng, không vì tình riêng, kẻ ít người nhiều là thể hiện tinh thần:

a) Giới hòa đồng tu.

b) Lợi hòa đồng quân.

c) Ý hòa đồng duyệt.

d) Thân hòa đồng trụ.

              3/ Trong kinh Thiện sanh, Phật dạy, Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh là:

a) Đam mê rượu chè- Cờ bạc- Phóng đãng- Đam mê kỹ nhạc- Kết bạn người ác- Biếng lười.

b) Cờ bạc- Tùy tiện- Ích kỷ - Tham dục- Biếng lười- Ăn uống phi thời.

c) Phóng túng - Ưa thích ca kỹ- Kết bạn kẻ ác- Cờ bạc- Rượu chè- Không thật thà.

d) Đố kỵ - Tham lam - Kết bạn kẻ ác - Cờ bạc- Thiếu cúng dường- Trang sức quá mức.

              4/ Quy y Tam Bảo được hiểu là:

a) Trở về nương tựa với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.

b) Lấy Tam Bảo làm chỗ cứu cánh, để không còn tạo thêm nghiệp đau khổ, rồi từ đó đem lại cho chúng ta sự an lạc trong cuộc sống.

c) Sự hồi tâm tỉnh giác, phát nguyện trở về của chúng ta.

d) Tất cả ý trên đều đúng

              5/ Trọng tâm chủ yếu trong buổi lễ quy y , chính lúc Phật tử quỳ trước Tam Bảo, ba lần phát nguyện: "Đệ tử ... xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng". Câu phát nguyện này phải:

a) Tự đáy lòng Phật tử phát xuất.

b) Không do sự ép buộc xúi giục nào.

c) Được sự trợ duyên của chư Tôn Đức chứng minh.

d) Tất cả ý trên đều đúng.

              6/ Khi người Phật tử đã thọ giữ giới (ngũ giới), gặp trường hợp giết người nhưng không phạm giới:

a) Vô ý giết người (vô tâm sát)

b) Thi hành theo pháp luật mà giết người.

c) Ngăn chận sự giết người

d) Tất cả ý trên đều đúng.

              7/ Trong ngũ giới, phạm phải giới không trộm cắp (giới bất đạo) khi:

a) Người không cho mà mình cứ lấy (bất dữ thử).

b) Lừa phỉnh, dối gạt, dùng thế lực để lấy của kẻ khác.

c) 2 câu trên đều đúng

d) 2 câu trên đều sai

              8/ Giới cấm thứ năm trong ngũ giới là:

a) Không trộm cướp

b) Không vọng ngữ

c) Không uống rượu

d) Không sát sanh

              9/ Đối lập với nghiệp trộm cắp, lấy của không cho là:

a) Hạnh bình đẳng

b) Hạnh từ bi

c) Hạnh bố thí

c) Hạnh Hỷ xả

              10/ Vọng ngữ được hiểu là:

a) Tự mình biết rõ điều ấy không thật, vì muốn dối gạt, mê hoặc người nên nói không chút nể sợ. Nhìn sâu vào trong cốt tủy chính là tự dối gạt mình.

b) Không nghe nói nghe, nghe nói không nghe. Thật có nói là không, thật không nói có.

c) Không biết nói biết, biết nói không biết. Pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp.

d) Tất cả ý trên đều đúng.

1O CÂU HỎI

VỀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

 

1/ Phương pháp định hướng Owen Doft, đỉnh bóng gậy ban đầu định hướng là Tây, 15 phút sau đỉnh bóng gậy di chuyển sang hướng:

a) Nam

b) Bắc

c) Đông

d) Cả 3 câu trên đều sai

2/ Xác định phương hướng bằng mặt trăng, dân gian có câu:

a) Đầu trăng trăng khuyết ở Đông. Cuối trăng trăng khuyết ở Tây.

b) Đầu trăng trăng khuyết ở Tây. Cuối trăng trăng khuyết ở Đông.

c Đầu trăng trăng khuyết ở  Nam . Cuối trăng trăng khuyết ở Bắc.

d) Đầu trăng trăng khuyết ở Bắc. Cuối trăng trăng khuyết ở Nam.

3/ Xác định phương hướng bằng sao:

a) Sao Hôm (Kim tinh) mọc khoảng chập tối (sau khi mặt trời vừa lặn), vị trí sẽ ở hướng:

a) Đông

b) Tây

c) Nam

d) Bắc

4/ Khi sử dụng la bàn cần lưu ý:

a) Không gần vật kim loại.

b) Không để gần lửa.

c) Phải để trên một mặt phẳng nằm ngang.

d) Cả 3 câu trên đều đúng.

5/ Trong sơ cứu trường hợp xử trí vết thương bị bỏng do nhiệt (lửa, nước sôi, vật nóng), sau khi tách nạn nhân ra khỏi vật nóng:

a) Dùng nước sạch làm mát vùng bỏng.

b) Dùng nước lạnh, đá lạnh chườm vào vết bỏng.

c) Dùng vải bó vết bỏng thật kín.

d) Dùng kem đánh răng, dầu ăn bôi lên vết thương.

6/ Để buộc đầu gậy lều, thường dùng gút dây:

a) Thòng lọng

b) Sơn ca

c) Thuyền chài

d) Số 8

7/ Công dụng gút chân chó là:

a) Thâu dây

b) Treo đồ vật

c) Cứu đuối nước

d) Gói hàng

8/ Hiệu chấm dứt bản tin bằng tín hiệu Morse:

a) 3 NW

b) 4 T

c) 3 N

d) 3 AR

9/ Khi thấy người truyền tin bằng tín hiệu Semaphore giơ cao hai lá cờ lên  trên đầu, người nhận tin hiểu là:

a) Chuẩn bị phát tín hiệu.

b) Tín hiệu sai, phát lại.

c) Kết thúc bản tin.

d) Chuyển bản tin sang chữ số.

10/ Dân gian thường dùng cây rau dền gai để trị:

a) Chửa bỏng nhẹ.

b)  Viêm đau họng.

c) Mụn nhọt nưng mủ

d) 3 câu trên đều đúng.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.