Hương Lam số 30 - Sự kiện vĩ đại và tôn quý (Thục Thời)

Created on Tuesday, 16 April 2019 23:25

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH

LÀ MỘT SỰ KIỆN VĨ ĐẠI VÀ TÔN QUÝ

Kỷ niệm Phật Đản PL. 2563 – DL. 20        THỤC THỜI

 Cách nay hơn 2600 năm, vào ngày trăng tròn tháng tư, tại vườn Lâm Tỳ Ni- Ấn Độ cổ, một con người phi thường xuất hiện trên thế  gian này đã đem lại lợi ích  an lạc cho trời, người và sự an ổn cho các loài chúng sanh.

              Con người phi thường đó chính là Thái Tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mada. Người sau này đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vinh hoa phú quý để xuất gia tu hành và trở thành bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ngài thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.

                Lịch sử ghi rằng: Khi vừa đản sanh, Thái Tử đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía bắc, bước đi bảy bước có bảy bông sen đỡ chân, tay chỉ trời, tay chỉ đất, một lọng trắng của Chư thiên được che trên thân Thái Tử. Ngài nhìn khắp mọi phương và lớn tiếng như tiếng rống của sư tử chúa tuyên bố:” Ta là Bậc tối thượng ở trên đời, Ta là Bậc tối tôn ở trên đời, Ta là Bậc cao nhất ở trên đời…” Vì sao vậy: Đức Phật là Bậc tối thượng ở trên đời, bỡi vì khi Ngài xuất hiện thì vô minh, tối tăm trên cõi đời liền tự tiêu diệt…

                 Trong kinh Trường A Hàm ghi rằng : Khi Đức Phật Đản sanh, lúc ấy cõi đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian; những nơi trần gian tăm tối, đều được ánh sáng Phật Đản sanh soi rọi chiếu sáng, chúng sanh cõi chốn u minh có cơ hội trông thấy nhau mà đồng phát tâm cung kính, nhờ đó mà được giải thoát khỏi chốn tam đồ ác đạo. Ánh sáng quang minh đó soi rọi đến cung điện Ma vương, cung điện Phạm thiên, cung điện trời Đế thich tức thì ánh sáng của Chư thiên và Ma vương đều tự nhiên biến mất.

                  Thật vậy, trên thế gian này con người vì tham sân si, ích kỷ, vô minh mà cha con không nhìn được mặt nhau, anh em tranh chấp lẫn nhau, dòng họ láng giềng giành giựt, đấu tố, kiện tụng, cắt đoạn tình thương đem lòng oán thù nhau. Gây ra bao cảnh nồi da  xáo thịt, thù hận đời đời không dứt. Bóng tối vô minh, hận thù, tham lam, ích kỷ, dối trá… bao trùm đời sống nhân loại, thống trị lên tâm thức của mỗi con người, làm cuộc đời càng thêm đen tối, thì làm sao con người có thể trông thấy nhau và nhìn mặt được nhau.

                    Cho nên, chỗ tối tăm nhất của thế gian mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không soi rọi đến là lòng tham giận, si mê, hận thù, ích kỷ… Ở đó ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể soi rọi đến được. Chỉ có ánh sáng Đức Phật ra đời mới phá tan màn vô minh đen tối của thế gian, ánh sáng từ bi, trí tuệ xóa tan moi tham, sân, si làm dịu đi mọi nỗi khổ, niềm đau, hóa giải mọi hận thù, cắt đứt phiền não, quét sạch si mê, vọng tưởng, chấp trước, đem đến cho chúng sanh tình thương yêu rộng lớn, để kiến tạo đời sống hạnh phúc, an lạc vĩnh hằng.

 

                     Đức Phật Đản sanh là một sự kiện vĩ đại và tôn quý.

                     Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời

                     Hạnh phúc thay Giáo pháp cao minh

                     Hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp

                     Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu

                    Năm nay PL. 2563 DL. 2019, Đại Lễ Phật Đản VESAK Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng đặt biệt, nói lên vai trò rất cần thiết của Phật giáo, trong việc mang lại giá trị hòa hợp, hòa bình, an lạc cho đời sống xã hội của nhân loại trên trái đất này. Đây cũng là nhịp cầu kết nối giữa Phật Giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới, là cơ hội khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.

                   Nhân ngày Khánh Đản PL. 2563 của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT chúng ta thành kính dâng lên đấng Thế Tôn nén hương của niềm tin Tam Bảo. Cầu nguyện cho ánh sáng từ bi, trí tuệ ngày Đản Sanh của Đức Phật soi sáng khắp muôn nơi, xua tan đi mọi khổ đau hận thù đố kỵ, làm cho thế giới hòa bình, đem lợi lạc đến cho tất cả chúng sanh và những người con Phật đều được thấm nhuần sức gia trì của Đức Phật, để thành tựu mọi Phật sự, góp phần xây dựng thế giới thanh bình, hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh. Đó là những gì thiết thực quý giá nhất, kết thành những đóa hoa đạo hạnh dâng lên cúng dường đức Thế Tôn nhân ngày Phật Đản sanh PL. 2563.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"