HƯƠNG LAM số 29 - Một số câu hỏi hiểu về GĐPT

Created on Friday, 04 January 2019 13:18

NHỮNG CÂU HỎI NHỎ

 

KIẾN THỨC VỀ GIA ÐÌNH PHẬT TỬ

 

1.- Mục Ðích của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là gì ?

“ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

2.- Huy Hiệu của Gia Ðình Phật Tử là gì ?

Hoa Sen Trắng có 8 cánh nằm trên vòng tròn viền trắng, nền màu xanh lá mạ.

3.- Khẩu Hiệu của Gia Ðình Phật Tử là gì ?

Tinh Tấn.

4.- Tượng trưng Năm Ðiều Luật của Huynh Trưởng và Ðoàn Sinh Ngành Thanh, Thiếu là gì ?

Năm Hạnh.

5.- Kể tên của Năm Hạnh ?

Tinh Tấn, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ và Từ Bi.

6.- Trong một tiền kiếp xa xưa, Ðức Phật Thích Ca và Ngài A Nan cùng tu Ðạo Bồ Ðề; nhưng Ðức Phật Thích Ca đã thành Phật trước là nhờ bởi (gì) ?

Tinh Tấn.

7.- Theo Nội Quy, lứa tuổi Ngành Thiếu được ấn định từ mấy tuổi đến mấy tuổi ?

Từ 13 đến 17 tuổi.

8.- Phật Tử chân chính là gì ?

Quy Y Tam Bảo, giữ Giới đã phát nguyện và sống đúng Năm Hạnh.

9.- Tinh Thần Phật Giáo là tinh thần gì ?

Bi - Trí - Dũng.

10.- Hoa Sen Trắng 8 cánh, 3 cánh dưới tượng trưng cho gì ?

Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng.

11.- Quy Y Tam Bảo là gì ?

Trở về nương tựa ba ngôi quý báu nhất trên đời là - Phật, Pháp, Tăng.

12.- Tượng trưng cho Hạnh Trí Tuệ là vị Phật hay Bồ Tát nào ?

Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

13.- Ðiều Luật thứ 3 của Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu là gì ?

Phật Tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

14.- Ðể thể hiện và làm tăng trưởng lòng Từ Bi, ta phải thực hành Pháp môn nào ?

Bố Thí.

15.- Lá cờ Phật Giáo Thế Giới do ai sáng tác ?

Ông Henry Stell Olcott.

16.- Kể các màu của lá cờ Phật Giáo Thế Giới ?

Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam.

17.- Năm màu của lá cờ Phật Giáo Thế Giới, có ý nghĩa tượng trưng gì ?

5 đạo hào quang của chư Phật; 5 Căn (Tín, Tấn, Niệm, Ðịnh, Huệ - 5 sức mạnh tinh thần của Ðạo Phật) và 5 Châu trên thế giới.

18.- Vì sao Gia Ðình Phật Tử chọn Màu Lam làm màu áo ?

Vì dung hòa với các màu sắc; dễ hòa hợp và dễ gây cảm tình với mọi người.

19.- Khi đi chơi, dạo phố, đi chơi một mình; em có thể mặc chiếc áo Lam của Gia Ðình Phật Tử ?

Không.

20.- Với hình dáng của chiếc mũ áo Gia Ðình Phật Tử, tượng trưng cho gì ?

Tứ ân và mái chùa.

21.- Giáo chủ ở cõi Ta Bà là Ðức Phật nào ?

Ðức Phật Thích Ca.

22.- Giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc là Ðức Phật nào ?

Ðức Phật A Di Ðà.

23.- Giáo chủ ở cõi Ðông Phương là Ðức Phật nào ?

Ðức Phật Dược Sư.

24.- Hãy kể Thập Phương là những phương nào ?

Ðông, Tây, Nam, Bắc, Ðông Nam, Ðông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Thượng và Hạ.

25.- Những hành động gây tạo bởi thân miệng ý, làm trở ngại con đường tu học, giác ngộ và giải thoát; gọi là gì ?

Nghiệp Chướng.

26.- Mỗi tối 14 và 30 Âm lịch, tại các chùa đều có Khóa Lễ gì ?

Khóa Lễ Sám Hối.

27.- Huy Hiệu Gia Ðình Phật Tử được Chư Tôn Hòa Thượng gắn lần đầu tiên, vào ngày tháng năm nào, tại đâu ?

Lễ Thành Ðạo năm Mậu Tý (05.01.1949) tại chùa Từ Ðàm.

28.- Từ năm 1940 đến năm 1950 được xem như giai đoạn hình thành của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam với các tên gọi:?

Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục - Đoàn Đồng Ấu - Gia Đình Phật Hóa Phổ.

29.- Gia Đình Phật Hóa Phổ tổ chức lễ thành lập chính thức tại đâu? Vào thời gian nào?

Tại chùa Từ Đàm vào ngày 8 tháng Chạp năm 1947,

30.- Danh xưng Gia đình Phật tử có từ năm nào?

1951 (ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 1951, tại chùa Từ Đàm (Huế) diễn ra Đại hội Gia Đình Phật Hóa Phổ. Đại hội đã chính thức lấy danh hiệu Gia Đình Phật Tử để thay thế cho tên gọi Gia Đình Phật Hóa Phổ.)

31.- Đại hội GĐPT lần ba được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 31/7/1955 đến 03/8/1955. Sau đại hội lần này, một Quyết định xếp cấp Huynh trưởng đầu tiên được Ban Hướng Dẫn Tổng Hội ký ngày 10/3/1956. Các anh, chị được xếp cấp Dũng lần đầu là?

Anh Võ Đình Cường, pháp danh Nguyên Hùng.

32.- Tác giả phù hiệu Hoa sen trắng là ai?

Anh Lê Lừng pháp danhTừ Mẫn

33.- Ý nghĩa phù hiệu Hoa sen trắng?

            a) Hình tròn?Tượng trưng cho Đạo Phật viên dung hoàn toàn vô ngại.

b) Màu  trắng?Tượng trưng cho sự tinh khiết của tuổi trẻ.

c) Màu xanh lá mạ? Tượng trưng cho tuổi trẻ vươn lên.

d) Năm cánh trên? Tượng trưng cho năm Hạnh của Chư Phật và Bồ Tát.

e) Ba cánh dưới? Tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo.

32.- Hãy kể vị trí năm cánh trên của Hoa Sen, tượng trưng bởi 5 Hạnh theo thứ tự từ trái qua phải, từ ngoài nhìn vào ?

Trí Tuệ, Hỷ Xả, Tinh Tấn, Thanh Tịnh, Từ Bi.

33.- Huy Hiệu Hoa Sen Trắng thể hiện cái gì của Gia Ðình Phật Tử ?

Mục Ðích của Gia Ðình Phật Tử.

34.- Vía Ðức Phật A Di Ðà vào ngày tháng nào âm lịch ?

Ngày 17 tháng 11 Âm lịch.

35.- Hãy kể các ngày Vía của Ðức Quán Thế Âm ?

Ngày 19 tháng 02, ngày 19 tháng 06 và ngày 19 tháng 09 âm lịch.

36.- Hãy kể tên của Năm Giới ?

Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

37.- Hãy nói ngày tháng năm sinh của Thái Tử Tất Ðạt Ða ?

Rằm tháng tư (Trăng tròn tháng Vesak) năm 624 trước Tây Lịch.

38.- Châm ngôn Gia Ðình Phật Tử ?

Bi- Trí- Dũng

39.- Tiền thân của Gia Ðình Phật Tử gọi là gì ?

Gia Ðình Phật Hóa Phổ.

40.- Gia Ðình Phật Hóa Phổ chính thức thành lập vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

Ngày 8 tháng Chạp năm 1947,  tại chùa Từ Đàm .

41.- Châm ngôn Gia Ðình Phật Tử dành cho ngành Đồng?

Hòa- Tin- Vui

42.- Vị sáng lập ra Gia Ðình Phật Tử là ai ?

Bác Sĩ Tâm Minh Lê Ðình Thám

43.- Ban Tôn Giáo Chính Phủ ban hành Thông tư số 01 chính thức cho phép GĐPT sinh hoạt trong lòng GHPGVN vào ngày tháng năm nào?

12/1995.

44.-Sinh hoạt GĐPT được chính thức đưa vào Hiến chương GHPGVN vào năm nào, tại đâu?

Đại Hội GHPGVN lần thứ IV (Hà Nội - 1997)

 

ĐỒNG PHỤC

57.- Chiếc áo Lam của chúng ta, có cột sóng lưng mang ý nghĩa gì ?

Trung kiên với Giáo Hội và Tổ Chức.

58.- Chiếc áo Lam của chúng ta, có hai cầu vai mang ý nghĩa gì ?

Sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm do Tổ Chức giao phó.

59.- Chiếc áo Lam của chúng ta, có hai túi mang ý nghĩa gì ?

Chứa đựng hành trang lên đường phục vụ Mục Ðích và Lý Tưởng của Tổ Chức.

60.- Chiếc quần xanh của chúng ta mặc, có tất cả là mấy "đai" và tượng trưng gì ?

5 đai, tượng trưng cho việc giữ gìn 5 Giới và thực hành 5 điều Luật.

61.- Sự khác biệt giữa chiếc áo Lam của Huynh Trưởng và Thanh Thiếu với các em Oanh Vũ ở điểm nào ?

Huynh Trưởng và Ðoàn Sinh Ngành Thanh, Thiếu có 2 túi; còn các em Ngành Oanh Vũ thì không có túi.

 63.- Trong một Chùa, có nhiều Thầy (Cô), có thể mời tất cả các Thầy (Cô) ấy làm Cố Vấn Giáo Giáo Hạnh cho Ðơn Vị Gia Ðình Phật Tử ấy không ?

Không. Chỉ có thể mời một Thầy (Cô) làm Cố Vấn Giáo Hạnh; các Thầy (Cô) còn lại thì có thể mời để Hướng Dẫn Giáo Lý và Giáo Hạnh.

64.- Trong một Ðơn Vị Gia Ðình Phật Tử, ngoài vị Gia Trưởng, có thể mời thêm một Phụ Tá Gia Trưởng không ?

Có thể.

65.- Trong một Ðơn Vị Gia Ðình Phật Tử, có 2 Liên Ðoàn Phó - một đặc trách nội vụ, một đặc trách ngoại vụ; hoặc - một đặc trách Tu Học Huấn Luyện, một đặc trách Sinh Hoạt. Ðúng hay Sai ?

Sai.

66.- Em hãy nói đúng danh xưng của 2 Liên Ðoàn Phó trong Gia Ðình.

Liên Ðoàn Phó Ngành Nam và Liên Ðoàn Phó Ngành Nữ.

 69.- Vị Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam lần đầu tiên là ai ?

Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.

84.- Ngày Truyền Thống của Ngành Nam vào ngày nào; và còn được gọi là ngày gì ?

Lễ Vía Xuất Gia (Mồng 8 tháng 02) - Ngày Dũng.

85.- Ngày Truyền Thống của Ngành Nữ vào ngày nào; và còn được gọi là ngày gì ?

Lễ Vía đức Quán Thế Âm (19/02, 19/06, 19/09) - Ngày Hạnh.

86.- Ngày Truyền Thống của Ngành Oanh vào ngày nào; và còn được gọi là ngày gì ?

Lễ Vu Lan (Rằm tháng 07) - Ngày Hiếu.

87.- Tính chất sinh hoạt của Ngành Thanh và Thiếu là gì ?

Hàng Ðội (Chúng) Tự Trị.

88.- Thành phần của Ban Huynh Trưởng gồm những ai ?

Gia Trưởng, Liên Ðoàn Trưởng, Liên Ðoàn Phó Ngành Nam, Liên Ðoàn Phó Ngành Nữ, Thư Ký, Thủ Quỹ; các Ðoàn Trưởng và các Ðoàn Phó.

89.- Thành phần của Hội Ðồng Ðoàn gồm những ai ?

Ðoàn Trưởng, các Ðoàn Phó và các Ðội (Chúng) Trưởng, Phó.

90.- Theo Nội Quy, mỗi Ðoàn có ít nhất là mấy Ðội hay Chúng hoặc Ðàn ?

2 Ðội hay Chúng hoặc Ðàn.

91.- Chia một nhóm có từ 6 đến 8 em Thiếu (Thanh) Nam gọi là gì ?

Ðội.

92.- Chia một nhóm có từ 6 đến 8 em Thiếu (Thanh) Nữ gọi là gì ?

Chúng.

95.- Trong Chương Trình Tu Học của Ngành Thiếu có mấy bậc?

Bốn Bậc là : Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện và Chánh Thiện.

96.- Hãy kể những điều cần phải có để được Phát Nguyện Ðeo Hoa Sen (để trở thành một Ðoàn Sinh chính thức) ?

- Ði Sinh Hoạt thường xuyên và chuyên cần ít nhất là 3 tháng kể từ ngày đến với Gia Ðình Phật Tử.

- Biết những điều căn bản : như thuộc bài Kinh Sám Hối Phát Nguyện, thuộc các điều Luật của Ðoàn; thuộc bài ca Sen Trắng và Trầm Hương Ðốt; biết cách Chào kính, tập họp v.v..

- Ðược Huynh Trưởng Ðoàn đề nghị và Ban Huynh Trưởng chấp thuận.

97.- Ðiểm quan trọng nhất khi nghe tiếng còi tập họp là gì ?

Phải nhanh nhẹn và im lặng.

98.- Tổ chức các lớp Hướng dẫn Ðội, Chúng, Ðàn Trưởng trong Gia Ðình là nhiệm vụ của ai ?

Liên Ðoàn Trưởng.

99.- Điều kiện Tổ chức Trại Huấn Luyện Anoma - Ni Liên và Tuyết Sơn là?

Có sự ủy nhiệm của BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh.

100.- Ðiều khiển một Ðội hay Chúng là nhiệm vụ của ai ?

Ðội hay Chúng Trưởng với sự phụ tá của Ðội hay Chúng Phó.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"