Tập tin HƯƠNG LAM số 29 -Tham luận: Thực trạng tổ chức GĐPT tỉnh

Created on Friday, 04 January 2019 13:14

 

                              THAM LUẬN

THỰC TRẠNG

TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TỈNH BÌNH THUẬN

TRONG GIAI ĐOẠN XÃ HỘI HIỆN NAY.

 

A- SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Đầu năm 1950 Phong trào GĐPHP được phát triển rộng khắp tại Huế và các tỉnh miền Trung cũng như ở Lâm Viên Đà Lạt … Tại Bình Thuận, Tỉnh hội Phật học Bình Thuận đã giao phó trọng trách cho các đạo hữu có nhiệt tâm như: Phan Diễn, Tâm Trực, Tăng Quốc Thưởng và một số đạo hữu có tâm hồn đạo hạnh đứng ra thành lập một “Gia Đình Phật Hoá Phổ” tại Phan Thiết .

Đạo hữu Tăng Quốc Thưởng kết nạp một số Anh Chị để điều hành, nổ lực cùng nhau xây dựng và phát triển cho tương lai của tổ chức, cùng nhau tu học trau dồi  về phần đạo đức. Một số lớn anh chị là đệ tử của Sư Bà Thích Nữ Huyền Tông, do đó ngoài buổi sinh hoạt tại Chùa Tỉnh hội các anh chị lại về Chùa Bình Quang Ni Tự để nghe Sư Bà Huyền Tông và Sư Bà Huyền Học giảng giáo lý.

Tối 17/11 năm Canh Dần (1950), vào dịp vía Đức Phật A Di Đà cách nay hơn 65 năm, tại sân Chùa Tỉnh hội Phật học Bình Thuận, ngọn lửa trại đầu tiên được bùng cháy dưới sự chứng minh và thắp sáng ngọn đuốc thiêng của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nhân danh được sự ủy nhiệm của Tổng Trị Sự Hội Phật học Trung phần, đánh dấu ngày khai sinh chính thức GIA ĐÌNH PHẬT HOÁ PHỔ tại Tỉnh Bình Thuận, lấy tên là “Gia Đình Phật Hóa Phổ Hướng Thiện” cùng hòa nhập vào dòng thác của các đơn vị GĐPHP tại các tỉnh Miền Trung, Lâm Viên Đà Lạt, trực thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Phần. Từ nguyên thủy một gia đình với 3 đoàn : A Di Đà, Quan Thế Âm, Như Lai do các Anh Chị Trương Tiến Hinh, Trần Thị Cúc, và Hoàng Mỹ phụ trách với số Đoàn viên là 130 vị.

Ngày 14/01/1951 Thầy Thích Thiện Minh từ Huế vào triệu tập một phiên họp GĐPHP dưới sự chủ tọa của Thầy Thiện Minh và hiện diện của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật học Bình Thuận. Ban Hướng Dẫn GĐPHP đầu tiên của Tỉnh Bình Thuận được thành lập do anh Tăng Quốc Thưởng làm Trưởng Ban.

Ngày 20/5/1951, Đại Hội GĐPT tỉnh Bình Thuận lần đầu tiên được triệu tập để triển khai tinh thần Đại Hội tại Huế, thống nhất danh xưng, thống nhất lãnh đạo, thống nhất tổ chức trên cả nước. Trong Đại hội này đã bầu anh Trương Tiến Hinh làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận (Đại hội lần I) .

Đầu năm 1952, hoàn cảnh xã hội phức tạp, tình thế rất khó khăn, Tỉnh Hội và toàn thể Huynh Trưởng đã nhất trí bầu anh Võ Văn Trưng làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận thay thế anh Trương Tiến Hinh

Cuối năm 1952, Thầy Thích Thiện Minh, đại diện Tổng hội Phật học Trung Phần ở Huế vào, triệu tập Đại Hội GĐPT Bình Thuận để bầu lại Ban Hướng Dẫn mới. Trong Đại Hội này đã nhất trí bầu anh Lê Minh Chánh làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận (Đại hội lần II).

Ngày 05/7/1953 Trong Hội Nghị Tổng kết năm, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận được cải tổ. Anh Trần Hữu Lương được hội nghị bầu làm Trưởng Ban Hướng Dẫn. GĐPT Bình Thuận bước sang một giai đoạn mới, nhờ có các Huynh Trưởng lỗi lạc vào thành phần Ban Hướng Dẫn như: Anh Trần Ngọc Giao, Phan Khắc Đâu, chị Hoàng Thị Hường .v.v GĐPT Bình Thuận bắt đầu hoạt động mạnh. Một số Huynh Trưởng được đề cử đi thụ huấn ở các Trại Huấn luyện Huynh Trưởng do Ban Hướng Dẫn GĐPT Tổng hội tổ chức tại Nha Trang, Đà Lạt .v.v.

Tháng 6/1954, Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Thuận cải tổ. Lần cải tổ này Hội nghị đã bầu anh Nguyễn Xuân Hước làm Trưởng Ban Hướng Dẫn.

Tháng 7/1955 Đại Hội GĐPT Bình Thuận lần thứ III được tổ chức triệu tập để ấn định lại chương trình hoạt động và hướng phát triển cho cả chất và lượng, nới rộng phạm vi hoạt động về tận nông thôn và các quận trong toàn tỉnh. Lần Đại Hội này đã bầu đạo hữu Lưu Bá Châm làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận. Trong thời kỳ này GĐPT Bình Thuận thật sự hoạt động có kỷ cương, Ban Hướng Dẫn làm việc có phương pháp , nhất là sự hy sinh nhiệt tình của các Huynh trưởng Trương  Tiến Hình, Trần Ngọc Giao… Có thể nói rằng đây là thời kỳ mà GĐPT Bình Thuận bắt đầu vươn mình để chuyển sang một giai đoạn phát triển. Các đơn vị GĐPT từ thành thị đến thôn quê, từ vùng sâu đến hải Đảo Phú Quý.

Ngày 06/02/1960. Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận lần IV được tổ chức. Anh Trương Tiến Hinh được Đại Hội bầu giữ chức Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận. Anh Trần Ngọc Giao Phó Trưởng Ban - Chị Nguyễn Thị Thu Nhi Phó Trưởng Ban ngành Nữ - Anh Trương Văn Trọng là Thư ký và các Ban viên gồm có 14 người.

Tháng 12 năm 1962, Đại Hội GĐPT Bình Thuận lần V được tổ chức tại Chùa Tỉnh Hội. Trong Đại Hội này đã bầu anh Nguyễn Văn Hoành làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, các Phó Trưởng Ban vẫn giữ nguyên. Ban Hướng dẫn đã chủ trương phát hành Tập san Hương Đạo làm cơ quan ngôn luận cho GĐPT Bình Thuận. Chủ nhiệm Anh Nguyễn Văn Hoành, Chủ bút anh Lê Minh Thụận. Tòa soạn đặt tại Đoàn Quán GĐPT Bình Thuận. Thầy Thích Thiện Châu du học từ Ấn Độ đã gửi lá thư về chúc mừng Ban Biên tập Hương Đạo và Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận đã thành lập Đoàn thăm viếng và củng cố các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh. Đoàn cũng đã đi thăm GĐPT Đảo Phú Quý vào các ngày 16, 17, 18 và 19/4/1963 do chị Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận làm Trưởng Đoàn.

 

Ngày 11/12/1965 Ban Hướng dẫn GĐPT  Bình Thuận tổ chức lễ khánh thành Đoàn quán GĐPT tỉnh sau một năm xây dựng với sự hiện diện của Tổng vụ trưởng Tổng vụ thanh niên và Ban Đại diện Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận cùng với quý Bác, quý Anh Chị Huynh trưởng như : Bác Phạm Khuê, Phan Diễn, Trần Tâm Trực, Tạ Thúc Dự, Lưu Bá Châm, Nguyễn Xuân Hước, Lê Văn Trọng, Trần Hữu Lương đã hợp tác cùng với các anh Tăng Quốc Thưởng, Trương Tiến Hinh, Phan Khắc Đâu, Trương Văn Quý, Đoàn Tấn Y, Chế Văn Lâu và các Chị Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Trông, Nguyễn Thị Xuân Hảo, Hoàng Thị Hường, Nguyễn Liễu Thu, Huỳnh Thị May, Nguyễn Thị Giai … đã hình thành những bước đầu gian nan của GĐPT Tỉnh nhà.

Năm 1970 Đại hội lần VI của GĐPT Bình Thuận được tổ chức có sự tham dự của anh Nguyễn Khắc Từ, Ủy viên Nghiên huấn TW GĐPT VN. Tại Đại hội lần này, anh Trương Văn Trọng được bầu làm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận. Thời gian này, sự sinh hoạt của GĐPT Bình Thuận ngày một phát triển mạnh mẽ, các Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Tỉnh và các đơn vị GĐPT đều vững vàng và được thống nhất ý chí, thống nhất tổ chức, thống nhất lãnh đạo từ TW đến địa phương.

oOo

Sang Đại hội GĐPT lần thứ VII- nhiệm kỳ 1972 – 1974 (được duyệt y vào ngày 19/5/1972). Anh Trương Văn Trọng tiếp tục làm Trưởng ban.

Sau năm 1975, sinh hoạt GĐPT Bình Thuận gặp nhiều khó khăn với sự thay đổi của lịch sử đất nước như bao GĐPT tỉnh thành khác... Tại Bình Thuận cho đến năm 2002, GĐPT mới chính thức được hình thành với danh từ mới là Phân ban GĐPT bằng quyết định số 059/QĐ-BTS-BT ký ngày 29/5/2002 trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh với 18 thành viên được chỉ định kiêm nhiệm nhiều chức vụ và những năm 2002, 2003, 2004 Phân ban Hướng dẫn GĐPT Bình Thuận được Ban Trị sự quyết định bổ sung nhân sự bằng các QĐ số : 069, 084, 085/QĐ/BTS-BT dưới sự điều hành của Huynh trưởng Trưởng Phân ban cấp Tấn Tâm Quang Nguyễn Văn Mẫn.

Nhiệm kỳ năm 2005 – 2009 Phân ban GĐPT Tỉnh do Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Quang Nguyễn Văn Mẫn làm Trưởng Phân ban.

Năm 2010 – 2011 lưu nhiệm cho đến nay qua 2 lần Hội nghị đại biểu Huynh trưởng toàn tỉnh Bình Thuận lần thứ II (NK.2012-2017) và III (NK.2017-2022) : Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ làm Trưởng Phân ban. (Theo quyết định số 237/QĐ/BTS/BT ngày 24/4/2017 của BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận).

Trong thời gian nhiệm kỳ 2012 – 2017,  BHD P.B đã tổ chức các trại huấn luyện : Lộc Uyển VII, VIII, IX; A Dục III, IV, V; Huyền Trang II, III; Trại họp bạn Ngành Nữ lần I và II. Trại họp bạn Ngành Thiếu Nguyên Hương lần III, trại họp bạn Huynh trưởng Bình Thuận Nguyên Hùng lần 1, Trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng lần I. Đồng thời duy trì các buổi họp của Thường trực Ban Hướng dẫn, toàn ban Hướng dẫn, Tổng kết Phật sự hàng năm theo quy định, chỉ đạo các Ban Điều hành GĐPT Huyện, Thị sơ, tổng kết hàng năm, thành lập Hội đồng xét xếp cấp cho Huynh trưởng cấp Tập và Tín. Thành lập Hội đồng đề nghị xét cấp Tấn cho 10 Huynh trưởng. Tổ chức học tập các Bậc Kiên, Trì, Định, Lực do Ban Hướng dẫn tổ chức và Trung Ương ủy thác (Bậc Lực  III, Bậc Lực IV), ra mắt và phát hành Tập tin Tu học và sinh hoạt GĐPT Bình Thuận  (3 tháng 1 số).

Ngay tại các địa phương, những hoạt động giao lưu về các mặt hoạt động thanh niên, văn hóa văn nghệ…giữa các đơn vị ký kết được tổ chức thể hiện sự đoàn kết và tinh thần cầu học. Ngoài ra, các địa phương cũng đã có những hoạt động tham gia tổ chức phục vụ các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện công tác xã hội qua các hình thức quyên góp, xây dựng cơ sở vật chất, gây quỹ hỗ trợ người nghèo, phân phối tiền của, gây dựng bếp ăn từ thiện…

Năm 2012, Ban Hướng dẫn P.B kết hợp với các Huyện, Thị duy trì củng cố thành lập mới các đơn vị (đv)  như sau : TP. Phan Thiết : 8 đv, H. Hàm Thuận Bắc : 8 đv, H. Hàm Thuận Nam : 01 đv, H. Bắc Bình : 02 đv, H. Tuy Phong : 04 đv, TX. Lagi : 03 đv, H. Hàm Tân : 01 đv, H. Tánh Linh : 05 đv, H. Phú Quý : 07 đv . Tổng cộng 39 đv; với số Huynh trưởng: 523/245 nữ.( cấp Tấn 16/7 nữ) , Đoàn sinh các ngành: 2555/1609 nữ.

Năm 2015, tổng số các đơn vị nói trên đã rơi vào tình trạng ngưng hoạt động là 08 đv, trong đó có địa phương bị “trắng” (H. Hàm Thuận Nam) bên cạnh 01 địa phương thuộc tỉnh có tổ chức GĐPT nhưng không sinh hoạt trong lòng Giáo hội (H. Đức Linh) .

Đầu năm 2018, số đơn vị thành lập mới ở H. Hàm Thuận Nam (xóa “trắng”), ở H. Hàm Thuận Bắc, TX. Lagi thì ngược lại hoạt động của GĐPT tại H. Hàm Tân rơi vào bế tắc cùng một số đơn vị ở địa phương khác thuộc tỉnh cùng trong tình trạng này như TP. Phan Thiết, H, Bắc Bình, H. Tánh Linh, H. Hàm Thuận Bắc…

Và cũng trong năm 2018, một số hoạt động tu học & huấn luyện được BHD PB. GĐPT tỉnh tổ chức ( Trại Lộc Uyển XI tại huyện Tánh Linh, Trại họp bạn Nguyên Hương IV  và trại Huyền Trang IV tại TP. Phan Thiết) liền theo đó là khai khóa tu học 3 bậc Kiên-Trì-Định với gần 150 học viên tham gia. Ở đây, huyện Phú Quý hầu như không hưởng ứng vì địa hình xa xôi và diễn biến khí hậu không thuận lợi.

 

B- THỰC TRẠNG TỔ CHỨC GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN.

1- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG.

Đã hơn 66 năm hình thành và duy trì hoạt động, tổ chức GĐPT tỉnh Bình Thuận nhận được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, sự bảo bọc của chư Tăng Ni trong tỉnh và sự dìu dắt động viên của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, biết bao biến động thăng trầm, người mất người còn, tổ chức GĐPT Bình Thuận tồn tại trong tinh thần khế hóa tùy duyên.

Phác thảo hình ảnh hoạt động gần đây nhất của Ban Hướng dẫn PB GĐPT Bình Thuận qua Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Tại Hội nghị đã thống nhất một số vấn đề trọng tâm được thực hiện từ Phân ban đến cơ sở đơn vị thuộc tỉnh về các mặt công tác Phật sự như: tham gia các yêu cầu do BTS PG Tỉnh, địa phương đề ra, tham gia Quỹ tương tế, Quỹ Phân ban báo cáo công khai, Từ thiện xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Bảo trợ,  tiếp tục khai khóa tu học (bậc Kiên-Trì-Định) song song hình thành khối giảng huấn và thỉnh giảng, tổ chức trại huấn luyện (Lộc Uyển XI, Huyền Trang IV)- trại Họp bạn Nguyên Hương IV , Hoạt động thanh niên hình thành đội Kỹ năng chuyên môn, cơ cấu thay thế nhân sự từ Văn phòng đến UV Ngành-Chuyên môn nhằm đáp ứng tình hình thực tế, mảng thông tin truyền thông tiếp tục phát hành tập tin tu học và sinh hoạt Hương Lam (3 tháng/số) song song duy trì cập nhật thông tin trang web gdptbinhthuan.com, các thành viên thuộc Phân ban giữ vững nề nếp sinh hoạt, tăng trưởng đơn vị và có sự đôn đốc của Hội đồng quản trị Huynh trưởng các cấp. Bên cạnh những thành quả vẫn còn những vấn đề tồn đọng cần quan tâm tháo gở như chỉnh đốn đơn vị, giải quyết trường hợp một số đơn vị đã ngưng sinh hoạt, công tác báo cáo chưa kịp thời, kế hoạch hoạt động của các Ủy viên Ngành- Chuyên môn thiếu tính khả thi cũng như sự hợp tác chưa đồng bộ, đẩy mạnh vai trò chức năng của Huynh trưởng nói chung của UV đại diện GĐPT Huyện Thị TP nói riêng, trường hợp xét xếp cấp- thọ cấp.

Tại Hội nghị, các Huynh trưởng dự họp được nghe báo cáo cụ thể về hoạt động của Quỹ Tương tế, tình hình sinh hoạt của đoàn Huynh trưởng các cấp.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Ban Hướng dẫn P.B GĐPT tỉnh chỉ đạo hội nghị, trả lời tại chỗ những kiến nghị, trao đổi của Huynh trưởng dự họp đồng thời khẳng định các quan điểm trên cơ sở Nội quy qui định chung của tổ chức GĐPTVN, nêu các biện pháp giải quyết cụ thể trường hợp đơn vị cơ sở đang ngưng sinh hoạt và yêu cầu UV Nội vụ, UV Tổ Kiểm phát huy hết khả năng nắm bắt  trong công tác tổ chức nhằm  duy trì và phát triển tổ chức trong tỉnh…

Theo số liệu, đơn vị GĐPT sinh hoạt hiện nay “trên giấy tờ” kể ra khá nhiều (45 đơn vị): TP. Phan Thiết: 08 đv; H. Tuy Phong: 04 đv ; H. Bắc Bình: 03 đv ;H. Hàm Thuận Bắc: 09 đv; H. Hàm Thuận Nam: 03 đv; H. Hàm Tân: 02 đv; TX.Lagi: 03 đv; H. Tánh Linh: 06 đv; H. Phú Quý: 07 đv.

Trong báo cáo về BHD.Phân ban GĐPT Trung ương vào tháng 6/2018, hiện nay tỉnh Bình Thuận chỉ có 35 đơn vị đang duy trì hoạt động với 441 Huynh trưởng, 2.512 Đoàn sinh các ngành.

Thực tế, như đã đề cập trên, một số đơn vị không hoạt động (trên 3 năm) vẫn còn thuộc diện quản lý của BHD PB GĐPT tỉnh, đến nay chưa thể có một biện pháp giải quyết hợp lý dứt khoát (tại TP. Phan Thiết, H. Hàm Thuận Bắc, H. Hàm Thuận Nam, H. Tánh Linh, H. Hàm Tân) và một số đơn vị nhưng “không có đất” để ổn định nề nếp sinh hoạt (H. Bắc Bình), quản lý bị bỏ ngõ (TX.Lagi).

Số Huynh trưởng và Đoàn sinh suy giảm là điều tất yếu. Số liệu báo cáo về BHD P.B GĐPT TW vào giữa năm 2018 với 16 HTr. cấp Tấn, 93 Htr. Cấp Tín, 237 Htr. Cấp Tập có thể là con số lý tưởng trong tình trạng hiện nay và với 2512/1601 nữ Đoàn sinh các ngành, trong đó ĐS ngành Thanh chiếm tỉ lệ 20% (Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2018).

Riêng đội ngũ Huynh trưởng, năm 2018 đã tăng cường được thêm 07 Huynh trưởng cấp Tấn nâng tổng số lên đến 23  người. GĐPT Bình Thuận hiện được trang bị với đội ngũ Huynh trưởng cấp Tấn khá hùng hậu.

Thế nhưng, sự chuyển mình tích cực vẫn còn là vấn đề đáng suy ngẫm chưa kể tìm kiếm đối tượng kế thừa, tinh thần học hỏi gắn bó giữa các đơn vị cho đến mối quan hệ đoàn kết trong tinh thần Lục hòa giữa những người cùng chung tổ chức… . Tình trạng này là hệ lụy tất yếu của xã hội, của nhu cầu mưu sinh từ mỗi cá thể trong cộng đồng nói chung của tổ chức nói riêng. Tuy nhiên, đáng đề cập vẫn là thái độ và tinh thần của từng thành viên trong tổ chức áo lam và nhất là trách nhiệm, là ý thức, là đức tính của người Huynh trưởng trong tổ chức GĐPT.

2- NGUYÊN NHÂN.

Từ kết quả các mặt hoạt động nói trên, duy trì và phát triển tổ chức GĐPT trong tỉnh được đến ngày hôm nay là một sự phấn đấu không ngừng của những người áo lam có cùng chung lý tưởng mục đích. Tuy nhiên, không thể không có những chướng duyên và nhiều trở ngại nội tại dẫn đến hiệu quả không như ý muốn, có thể nhận định qua các nguyên nhân sau:

a- Về nội bộ (chủ quan):

- Khả năng quản lý và lãnh đạo, tổ chức giáo dục của Phân ban GĐPT từ cấp tỉnh đến vai trò của UV đại diện GĐPT tại địa phương còn hạn chế, hoạt động thiếu đồng bộ, giải đãi, hình thức, mang tính chờ đợi, đối phó… dẫn đến kết quả đào tạo Huynh trưởng thiếu chất lượng. Chưa đặt nặng công tác khen thưởng thi đua, trực tiếp động viên các đơn vị hoạt động vững mạnh đồng thời điều chỉnh, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị hoạt động không bình thường, kém hiệu quả.

- Sự đoàn kết giữa những thành viên trong cùng đơn vị chưa gắn bó hòa đồng, thiếu tình đồng sự, tâm còn đố kỵ hơn thua, cầu danh, chỉ để thể hiện bản thân. Với người Huynh trưởng GĐPT, tinh thần Lục Hòa và mục đích của tổ chức bị xem nhẹ, thiếu tu tập tự thân, rèn luyện chính mình, “tay nghề” hạn chế nên chưa là mẫu mực để đàn em noi theo. Đa phần, Huynh trưởng xem nhẹ mặt hoạt động thanh niên, nắm bắt về truyền thống tổ chức và yếu tố kế thừa còn hời hợt, xem nhẹ, thậm chí tư tưởng bảo thủ vẫn còn đâu đó.

- Thông tin và tình hình sinh hoạt, trao đổi và giải quyết các vướng mắc giữa các thành viên trong Phân ban nói chung, từ đơn vị cơ sở đến BHD Phân ban còn ít chú trọng.

- Thái độ ứng xử của một số Huynh trưởng không đúng mực, thiếu lễ nghi trong tinh thần Tứ trọng ân đối với chư vị Tăng Ni nói chung, vị Trụ trì tự viện nói riêng, thiếu cả sự quan hệ gắn bó cần thiết giữa đơn vị đối với vị trụ trì (hoặc Ban Hộ tự), Cố vấn giáo hạnh, đóng góp cho Giáo hội còn mang tư tưởng đòi hỏi trả công dẫn đến cơ nguy đơn vị suy thoái và làm hình ảnh người áo lam trong tổ chức GĐPT bị phai mờ, đánh mất niềm tin và sự quan tâm của Giáo hội và tạo kẻ hở cho những phần tử bất thiện lợi dụng.

- Một số đơn vị hoạt động thiếu định hướng qua kế hoạch cụ thể, ngẫu hứng, đối phó. Ban Huynh trưởng thụ động, thiếu sáng tạo; có nơi có lúc “ quá tay sử dụng” đoàn sinh như một công cụ kinh doanh tư lợi qua hình thức văn nghệ, dâng hoa cúng dường!

- Bên cạnh đó, UV Ngành- Chuyên môn chưa chủ động thể hiện hết vai trò của mình. Chương trình tu học không được bám sát, chưa thống nhất (ví dụ: thi lên bậc) nếu không nói là bỏ ngõ, thiếu thống nhất, phó mặc cho từng đơn vị,

b- Về ngoại cảnh (khách quan):

- Sự biến động của xã hội, cuộc sống mưu sinh, nhu cầu vật chất, tính đạo đức trong lối sống chủ nghĩa thực dụng khoái lạc… tác động bào mòn sức chiến đấu của một số Huynh trưởng dẫn đến tình trạng tiêu cực, rời bỏ tổ chức.

- Phương pháp giáo dục trong tổ chức GĐPT thiếu tính sáng tạo chưa đáp ứng thích hợp với yêu cầu, còn cứng nhắc trong vận dụng quản lý lãnh đạo nhất là thiếu sự đầu tư vào cơ sở vật chất trong phục vụ công tác giáo dục, huấn luyện đào tạo.

- Một số vị trụ trì chưa nắm bắt tìm hiểu về tổ chức GĐPT nên không quan tâm đến việc hình thành đơn vị GĐPT tại tự viện, niệm Phật đường và cũng có vị xem tổ chức GĐPT như một đạo tràng không hơn không kém.

- Đáng quan tâm là cùng tồn tại với các hoạt động của nhiều đoàn thể khác, tổ chức GĐPT chưa thể hiện rõ nét tính tích cực giữa cuộc sống cộng đồng xã hội.

 

C- KẾT LUẬN

Trong kỳ họp Đại Hội Đồng  của Tổng Hội An Nam Phật Học được tổ chức vào ngày  14 tháng 8 năm 1938, với niềm ưu tư đến tuổi trẻ, cư sĩ Tâm Minh đã phát biểu "Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai....".

Một chặng đường những năm xây dựng và duy trì tổ chức GĐPT tỉnh Bình Thuận đã hơn nửa thế kỷ có thể không gọi là nhiều, nhưng với lý tưởng của người con Phật, vì cuộc sống lợi lạc an hòa đem cho mọi người qua hình tướng người áo lam ít nhiều đã gợi ghi những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống của người Bình Thuận. Để mục đích được từng bước hoàn thành, lý tưởng từng bước thăng hoa, mỗi Huynh trưởng  và Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình Thuận cần nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của mình trong cuộc dấn thân góp phần phụng sự đạo pháp, xây dựng xã hội.

Với nỗ lực khiêm cung, tu tập tự thân, có chánh kiến, nêu cao tinh thần Bi-Trí-Dũng cùng sự đồng cảm chân thật, hòa nhịp sống trong lòng Giáo hội và có được chở che oai nghi của chư vị Tăng Ni, chắc chắn tổ chức GĐPT tỉnh Bình Thuận sẽ mãi còn phát triển.

 

Có thể kết thúc bài tham luận này, để soi rọi và chiêm nghiệm lại chính bản thân tổ chức, xin mượn câu phát biểu của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hùng Võ Đình Cường trong dịp kỷ niệm 50 năm GĐPT VN : “… Anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững niềm tin, lấy tinh thần lục hòa để hóa giải những kiến chấp bất đồng, luôn yêu thương dìu dắt lẫn nhau trên bước đường tu học và phụng sự chánh pháp. Đây là truyền thống tốt đẹp cố hữu mà nhờ đó GĐPTVN chúng ta được tồn tại và phát triển".

Chào Tinh tấn.

(Thục Độ)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.