Tập tin HƯƠNG LAM số 28 - Một số câu hỏi thi vượt bậc ngành Đồng (Bậc Tung bay)

Created on Friday, 12 October 2018 09:35

GỢI Ý MỘT SỐ CÂU HỎI THI VƯỢT BẬC

-BẬC TUNG BAY-

(Tiếp theo Hương Lam số 27)

1. Tam Bảo được hiểu là:

a) Điểm nương tựa khởi đầu của người Phật tử

b) Nền tảng căn bản rất quan trọng mà chúng ta cần ý thức và thể hiện trong cuộc sống phục vụ nhân sinh.

c) Định hướng đức tin của chúng ta

d) Cả 3 câu trên đều đúng

2. Bốn Đế là:
a)  Bốn chân lý chắc thật
b) Bốn phương pháp nhiếp phục
c) Bốn siêng năng chân chánh
d) Bốn nương tựa cần thiết

3.  Câu ca dao nào sau đây nói lên lợi ích quý báu của Niệm Phật:
a) Em siêng lễ Phật hàng ngày, Thân tâm hạnh phúc, dựng xây Niết bàn.

b) Niệm danh hiệu Phật hàng ngày, Tâm hồn thanh tịnh, cuộc đời an vui .
c) Tụng niệm lòng phải chí thành , Ăn năn lầm lỗi, điều lành được thêm.
d) Em chăm niệm Phật lòng thành, Tránh xa điều ác, việc lành thực thi.

   4. Trong bài Sám hối có đoạn: “Ngày nay nhờ Phật – Biết sự lỗi lầm – Thành tâm sám hối” .Vậy thành tâm sám hối là:
           a) Có lỗi chỉ cần tự sửa lỗi.
           b) Có lỗi chỉ cần nhận lỗi.

c) Có lỗi chỉ cần xin lỗi với những người mình quen biết.
d) Có lỗi phải biết tự giác nhận lỗi lầm và nguyện không tái phạm.

5. Người Phật tử thực hành không nói dối là:
a) Không thấy nói thấy, thấy nói không thấy.
b) Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe
c) Biết nói không biết, không biết nói biết
d) Biết đúng nói đúng, biết sai nói sai

6. Pháp danh của cụ Lê Đình Thám người sáng lập tổ chức Gia đình Phật tử là:

a) Chiêu Hải

b) Chiếu Hải      

c)  Tâm Minh

d) Tam Minh
7. Năm sinh và mất của Cụ Tâm Minh  Lê Đình Thám:

a) 1897 - 1969

b) 1898- 1979

c)  1898- 1966

d) 1879- 1989
8. Ý nghĩa năm cánh trên của Hoa sen, tượng trưng bởi Năm hạnh theo thứ tự từ trái qua phải, từ ngoài nhìn vào:
a)  Hỷ xả –  Trí tuệ – Tinh tấn – Từ bi – Thanh tịnh
b) Thanh tịnh – Trí tuệ – Tinh tấn – Từ bi – Hỷ xả
c) Trí tuệ –  Hỷ xả –  Tinh tấn – Thanh tịnh – Từ bi

 d) Từ bi –  Hỷ xả –  Tinh tấn – Thanh tịnh – Trí tuệ
            9. Khi mặc đoàn phục gặp các Anh chị huynh trưởng hay các bạn đoàn sinh em thường bắt ấn chào. Ấn đó có tên là:

 a) Ấn Tam Muội
 b) Ấn Kiết tường
 c) Cả 2 câu trên đều sai
d) Cả 2 câu trên đều đúng

10. Kỷ niệm ngày Dũng, GĐPT thường hay tổ chức trại:

a) Anoma- Ni Liên

b) Gobi

c) Kiền Trắc

d) Tuyết Sơn

11. Biển báo “Đường dành cho người đi bộ” của giao thông đường bộ thuộc loại:

a) Biển báo cấm
b) Biển báo nguy hiểm
c) Biển hiệu lệnh
d) Biển chỉ dẫn

12. Nội dung của Lục hòa là ?

a) Thân hòa đồng trú- Ý hòa đồng duyệt- Khẩu hòa vô tránh- Giới hòa đồng tu- Kiến hòa đồng giải- Lợi hòa đồng quân

b) Thân hòa đồng trú- Khẩu hòa vô tránh- Ý hòa đồng duyệt- Giới hòa đồng tu- Kiến hòa đồng giải- Lợi hòa đồng quân

c) Thân hòa đồng trú- Khẩu hòa vô tránh- Ý hòa đồng duyệt- Lợi hòa đồng quân- Giới hòa đồng tu- Kiến hòa đồng giải-

d) Thân hòa đồng trú- Khẩu hòa vô tránh- Ý hòa đồng duyệt - Kiến hòa đồng giải- Lợi hòa đồng quân- Giới hòa đồng tu

13. Kiến hòa đồng giải được hiểu là:

a) Mọi ý kiến chưa thông suốt phải được giải bày cho nhau cùng hiểu.

b) Cùng học hành sống chung với nhau, mỗi người cần chia sẻ điều hiểu biết của mình cho người khác.

c) Chỉ đúng 1 trong câu trên

d) 2 câu trên đều đúng

14. Sở dĩ GĐPT phát triển bộ môn gút dây vì:

a) giúp phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, bồi bổ óc thẫm mỹ.

b) giúp đoàn sinh phát huy khả năng sáng tạo.

c) đào luyện cho đoàn sinh khả năng tháo vát, ứng dụng trong cuộc sống.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.

15. Các yếu tố hình thành một nút dây hoàn hảo là :

a) Thẩm mỹ- Dễ làm- Chắc chắn.

b) Gọn gàng- Dễ tháo- Dễ làm.

c) Thẩm mỹ- Dễ làm- Chắc chắn- Dễ tháo

d) Dễ làm- Dể Tháo- Gọn gàng- Chắc chắn


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"