Tập tin HƯƠNG LAM số 28 - Trắc nghiệm Phật pháp-Tinh thần-Lịch sử- Tổ chức: Bậc Trì (tiếp theo)

Created on Friday, 12 October 2018 09:29

TRẮC NGHIỆM PHẬT PHÁP TINH THẦN- LỊCH SỬ

BẬC TRÌ (tiếp theo số 27)

 

41/ Lục hòa là 6 nguyên tắc sống hòa hợp đoàn kết trong tình thân thương đầy thánh thiện của cộng đồng những người đệ tử của đức Phật tại gia cũng như xuất gia. Nếu thực hiện một cách triệt để sẽ được:

a) Gia đình hạnh phúc, Quốc gia hùng cường

b) Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc

c)  Cả 2 ý trên đều đúng

d) Chỉ một trong hai ý trên

42/ Thân hoà đồng trụ: Nguyên tắc thứ 2 này có nghĩa là:

a) Hoà đồng trên nguyên tắc Hành động.

b) Sống không lập dị kiểu cách, không phách lối quan liêu, biết hoà mình.

c) Sống trong tinh thần tương thân, đoàn kết.

d) Các ý trên đều đúng.

43/ Nguyên tắc nào được xem tương ứng như “Đồng sự nhiếp” trong Tứ Nhiếp pháp?

a) Kiến hòa đồng giải.

b) Giới hòa đồng tu.

c) Lợi hòa đồng quân.

d) Thân hòa đồng trụ.

44/ Trong 6 phép hòa kính, nguyên tắc nào được xem tương ứng với “Ái ngữ nhiếp” trong Tứ nhiếp pháp?

a) Thân hòa đồng trụ.

b) Khầu hòa vô tránh.

c) Ý hòa đồng duyệt.

d) Kiến hòa đồng giải.

45/ Câu ca dao nào sau đây nói lên ý nghĩa “Thân hòa đồng trụ”

a) “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

b) “Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

c) “Ăn thì ăn những miếng ngon, Làm thì chọn việc cỏn con mà làm”.

d) “Áo dài, chớ tưởng là sang,  Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài”

46/ Người Phật tử học Tứ nhiếp pháp. Trong đó, pháp bố thí có 3 thứ:

a) Thân thí, Trí thí, Hòa thí.

b) Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.

c) Tài thí, Chẩn thí, Vật thí.

d) Pháp thí, Vô cầu thí, Nội thí.

47/ Muốn dạy người biết bơi, chúng ta phải xuống nước cùng với họ, mới có thể chỉ dạy một cách dễ dàng, nhanh chóng và hữu hiệu được, đó là thực hiện:

a) Ái ngữ nhiếp

b) Bố thí nhiếp

c) Đồng sự nhiếp

d) Lợi hành nhiếp

48/ Lễ lược GĐPT có thể chia làm hai loại:

a) Nghi lễ tụng niệm - Các lễ sinh hoạt

b) Nghi lễ cúng dường - Cầu an

c) Nghi lễ sám hối- Cầu siêu

d) Nghi lễ thỉnh sư - Các lể sinh hoạt

49/ Nội qui GĐPTVN (Được tu chỉnh tại Hội nghị  Huynh trưởng cấp Tấn, Dũng Gia Đình Phật Tử toàn quốc ngày 28-29/07/2001), tại chương I điều 5 nói về:

a) Danh hiệu

b) Mục đích

c) Khẩu hiệu

d) Điều luật

50/ Mục đích của Gia Đình Phật Hóa Phổ:

 a) Dạy cho các em biết sơ qua giáo lý của Đức Phật.

 b) Tập cho các em sống theo đạo đức của Phật Giáo.

  c) Chuẩn bị cho các em trở thành những Phật tử chân chánh để phục vụ Chánh pháp.

d) Các câu trên đều đúng

51/ Một Quyết định xếp cấp Huynh trưởng đầu tiên được Ban Hướng Dẫn Tổng Hội ký ngày 10/3/1956. Các anh, chị được xếp cấp lần đầu, trong đó Huynh trưởng được xếp cấp Dũng là:

a) Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc

b) Nguyên Tín Nguyễn Châu

c) Nguyên Hùng Võ Đình Cường

d) Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn

52/ Gần đây nhất, vào tháng 8/2011, Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT VN diễn ra tại Tổ đình Từ Đàm. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, cải tiến, đổi mới phương thức sinh hoạt học tập của GĐPT, tu chỉnh và bổ sung Nội quy, Quy chế Huynh trưởng GĐPT.

a) Hội nghị lần thứ IX

b) Hội nghị lần thứ X

c) Hội nghị lần thứ XI

d) Hội nghị lần thứ XII

53/ Đến Đại Hội GHPGVN lần thứ IV (Hà Nội - 1997), sinh hoạt GĐPT được chính thức đưa vào Hiến chương GHPGVN: Cải tên Ban Hướng Dẫn Cư Sĩ Phật Tử thành Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Ban HDPT có 2 Phân ban trực thuộc:

a)  Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử và Phân ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử.

b) Phân ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử và Phân ban Hướng dẫn Thanh niên Phật tử.

c) Phân ban Hướng dẫn Thanh niên Phật tử và Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc thiểu số.

d) ) Phân ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử và Phân ban Hướng dẫn Đạo tràng các Tự viện, Niệm Phật đường.

54/ Năm sinh, năm mất của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám:

a) 1898 - 1965

b) 1889 - 1966

c) 1897 - 1969

d) 1890 – 1997

55/ Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám quê ở:

a) Tuy Hòa, Phú Yên

b) Điện Bàn, Quảng Nam

c) Huế, Thừa Thiên-Huế

d) Qui Nhơn, Bình Định

 56/ Bài hát “ Trầm hương đốt” của tác giả:

a) Lê Cao Phan

b) Hoàng Kỳ

c) Lê Mộng Nguyên

d) Bửu Bác

57/ Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Tỉnh Bình Thuận lần thứ III có nhiệm kỳ từ:

a) 2014 - 2019

b) 2015 - 2020

c) 2016 - 2021

d) 2017 – 2022

58/ Lễ lược tu học sinh hoạt trong GĐPT gồm có:

a) Lễ Quy y –Lễ Phát nguyện – Lễ Lên đoàn

b) Lễ Phát nguyện – Lễ Lên đoàn – Lễ Trao cấp hiệu

c) Lễ Chu niên – Lễ Ra mắt chính thức –Lễ Hiệp kỵ

d) Tất cả câu trên đều đúng

59/ Cấp hiệu của Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử để:

a)  Biểu thị trình độ tu học.

b) Biểu thị quá trình tham gia tổ chức.

c) Biểu thị người có công đóng góp cho tổ chức.

d) Biểu thị khả năng cầm đoàn.

60/ Để trở thành Đoàn sinh chính thức của GĐPT đã được công nhận, thì Đoàn sinh  phải:

a) Do Ban Huynh trưởng sắp đặt tùy chọn cho đeo Huy hiệu Hoa sen.

b) Sau 3 tháng sinh hoạt tu học liên tục có tiến bộ được phát nguyện đeo Huy hiệu Hoa sen.

c) Sau 02 tháng sinh hoạt và được Đoàn sinh chính thức khác giới thiệu.

d) Có độ tuổi đúng theo qui định Ngành.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.